ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

เพลงนอนฝันไป

คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

หอนฝันไป ฝันว่าเที่ยวในสวนวิมาน
เห็นบุปผชาติดาดริมธาร สวยละลานแลตื่นตา
ธารใสเย็๋น ใสจนได้เห็นฝูงปลา
พากันแหวกว่ายแปลกนัยตา ว่ายพริ้วมาเห็นคลาคล่ำ
ชื่นชมสมใจ เหมือนมาอยู่ในสวนร่ำ
ชื่นใจเหลือจำ เหลือที่จะกล่าวคำพร่ำอันใด
ชวนสำราญ วกตามฝั่งธารเลี้ยวไป
เห็นไทรต้นหนึ่งแผ่กิ่งใบ ชื่นหัวใจสายลมผ่าน
เพลินหัวใจ ฝันเพลินต่อไปพิสดาร
เห็นงูตัวใหญ่สุดเปรียบปาน เลื้อยลงธารพาลหมู่ปลา
มองพิศดู เอ๊ะ ! ปลาไล่งูหนีมา
เอ๊ะ! งูดูแปลกแหวกธารา งูหนีปลาขึ้นมาบนฝั่ง
เจ้างูหนีปลา หนีตรงขึ้นมาที่ฉันนั่ง
แอบตัวแฝงบัง เดี๋ยวเดียวกลับหลังขู่ทันใด
งูรัดตัว ฉันเองดิ้นกลัวร้องไป
ร้องจนสะดุ้งตกใจ เป็นฉันใดลองทายดู

เพลง กรุงเทพฯ ราตรี
เพลง กลิ่นดอกไม้
เพลง กลิ่นราตรี
เพลง เกาะลอย
เพลง เกาะสีชัง
เพลง เขมรไทรโยค
เพลง งามชายหาด
เพลง ชาวดง
เพลง ดรุณบังเทิง
เพลง ดวงดาว
เพลง ดอกพุดตาน
เพลง ดอกไม้ถิ่นไทยงาม
เพลง ดาวล้อมเดือน
เพลง ตะวันยอแสง
เพลง ตาคลี
เพลง ถิ่นไทยงาม
เพลง ท่องทะเลทอง
เพลง ทะเลร่ำไห้
เพลง ธรรมชาติยามเย็น
เพลง ธารสวาท
เพลง นอนฝันไป
เพลง น่าเพลินใจ
เพลง น้ำเหนือบ่า
เพลง นี่แหละกรุงเทพฯ
เพลง บนลานลั่นทม
เพลง บัวกลางบึง
เพลง บัวตูมบัวบาน
เพลง บางปะกง
เพลง บุหงาภมร
เพลง ปาริชาติ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย