ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

เพลงทะเลร่ำไห้

คืนเมื่อฟ้ามัวสลัวแสงจันทร์ โอ้มีใครฝัน อยู่เดียวดั่งฉัน เศร้าใจ
ขุนเขาทะมึนยืนอยู่ฟ้าไกล ฟังดูไฉน เสียงหริ่งเรไรหรีดร้องระงม
ไกลสุดสายตาขอบฟ้าสีคราม เยือกเย็นยิ่งหวาม ดั่งใครเหยียดหยาม ระทม
เสียงน้ำทะเลเคล้าเห่คลื่นลม โครมครืนผสม ดวงใจยิ่งจม แสนเศร้า
ใครเอยจะมาตะโบมโลมไล้ ดวงใจอ้างว้าง เปลี่ยวใจท่ามกลางลมเป่า
โขดหินหาดนี้ก่อนมีรักเรา เงียบเหงาสะอื้น ได้ยินเสียงคลื่น คร่ำครวญ
ริมหาดไร้จันทร์ก็ฝันถึงดาว ใต้ดงมะพร้าว ดึกลงยิ่งหนาว เนื้อนวล
ฝันถึงเราเคยเคล้าคู่เย้ายวน ลมโบยโชยหวนทะเลคร่ำครวญร้องไห้
ริมหาดไร้จันทร์ก็ฝันถึงดาว ใต้ดงมะพร้าว ดึกลงยิ่งหนาว เนื้อนวล
ฝันถึงเราเคยเคล้าคู่เย้ายวน ลมโบยโชยหวน ทะเลคร่ำครวญร้องไห้

เพลง กรุงเทพฯ ราตรี
เพลง กลิ่นดอกไม้
เพลง กลิ่นราตรี
เพลง เกาะลอย
เพลง เกาะสีชัง
เพลง เขมรไทรโยค
เพลง งามชายหาด
เพลง ชาวดง
เพลง ดรุณบังเทิง
เพลง ดวงดาว
เพลง ดอกพุดตาน
เพลง ดอกไม้ถิ่นไทยงาม
เพลง ดาวล้อมเดือน
เพลง ตะวันยอแสง
เพลง ตาคลี
เพลง ถิ่นไทยงาม
เพลง ท่องทะเลทอง
เพลง ทะเลร่ำไห้
เพลง ธรรมชาติยามเย็น
เพลง ธารสวาท
เพลง นอนฝันไป
เพลง น่าเพลินใจ
เพลง น้ำเหนือบ่า
เพลง นี่แหละกรุงเทพฯ
เพลง บนลานลั่นทม
เพลง บัวกลางบึง
เพลง บัวตูมบัวบาน
เพลง บางปะกง
เพลง บุหงาภมร
เพลง ปาริชาติ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย