ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

เพลงงามชายหาด

คำร้อง สกนธ์ มิตรานนท์ ทำนอง สมยศ ทัศนพันธุ์ วงดนตรี ทหารเรือ

งามชายหาด สาดแสงจันทร์ส่อง มองน้ำแพรวพราย สุดสายตา
คลื่นทะยอย ระลอกพริ้วปลิวมา ทุกทิวาราตรี เช่นนี้งามสะพรั่ง
ลมเย็นโบย โชยมาเอื่อย ๆ เพลงรักลอยเรื่อยเมื่อฉันฟัง
ชื่นอุรา ฟ้าเอาเมฆมาบัง นกทะเลคืนรัง ส่งสำเนียงเคล้าคลอ
สุขใจ ใครจะเหมือน แสงเดือน ดูดังเพื่อนพะนอ
เมื่อยาม ได้ฟังเพลงคลอ ขับคลอ ทุกค่ำคืน

เพลง กรุงเทพฯ ราตรี
เพลง กลิ่นดอกไม้
เพลง กลิ่นราตรี
เพลง เกาะลอย
เพลง เกาะสีชัง
เพลง เขมรไทรโยค
เพลง งามชายหาด
เพลง ชาวดง
เพลง ดรุณบังเทิง
เพลง ดวงดาว
เพลง ดอกพุดตาน
เพลง ดอกไม้ถิ่นไทยงาม
เพลง ดาวล้อมเดือน
เพลง ตะวันยอแสง
เพลง ตาคลี
เพลง ถิ่นไทยงาม
เพลง ท่องทะเลทอง
เพลง ทะเลร่ำไห้
เพลง ธรรมชาติยามเย็น
เพลง ธารสวาท
เพลง นอนฝันไป
เพลง น่าเพลินใจ
เพลง น้ำเหนือบ่า
เพลง นี่แหละกรุงเทพฯ
เพลง บนลานลั่นทม
เพลง บัวกลางบึง
เพลง บัวตูมบัวบาน
เพลง บางปะกง
เพลง บุหงาภมร
เพลง ปาริชาติ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย