ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

เพลงปาริชาติ

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

กลิ่นล่องลมมา หอมปาริชาติสวรรค์
กลิ่นเจ้าเท่านั้น สัมพันธ์ชาติที่ผ่าน
กลิ่นเจ้าก็งาม สมนามเขากล่าวขาน
สีแดงงามตระการ พิศเพียงแก้วประพาฬ ดอกไม้วิมานสุขาวดี
กลิ่นเจ้าล่องลม พริ้วพรมมาแห่งนี้
กลิ่นเจ้ายวนยี ฤดีให้ป่วนปั่น
กลิ่นเจ้าดลใจ โน้มในฤทัยฝัน
ภพชาติแต่เบื้องบรรพ์ นึกได้โดยฉับพลัน กลิ่นทิพย์ผูกพันสวรรค์ดลใจ
โอ ปาริชาติเอย ชื่นเชยชีวิตให้
ชาติหลังปางใด เข้าใจทุกปาง
เกิดชาติปางไหน ขอได้ร่วมใจทุกทาง
ปางรักร่วมใจไม่จืดจาง ปางร้างไม่จางเลย
ศักดิ์สิทธิ์หนักหนา โอปาริชาติเอย
กลิ่นเจ้ารำเพย ชิดเชยไม่ขาดกลิ่น
เจ้าอยู่เมืองแมน มิใช่ของแดนดิน
สมบัติวิมานชื่นบานประทิน มิใช่ของชาวดินชมเชย

เพลง กรุงเทพฯ ราตรี
เพลง กลิ่นดอกไม้
เพลง กลิ่นราตรี
เพลง เกาะลอย
เพลง เกาะสีชัง
เพลง เขมรไทรโยค
เพลง งามชายหาด
เพลง ชาวดง
เพลง ดรุณบังเทิง
เพลง ดวงดาว
เพลง ดอกพุดตาน
เพลง ดอกไม้ถิ่นไทยงาม
เพลง ดาวล้อมเดือน
เพลง ตะวันยอแสง
เพลง ตาคลี
เพลง ถิ่นไทยงาม
เพลง ท่องทะเลทอง
เพลง ทะเลร่ำไห้
เพลง ธรรมชาติยามเย็น
เพลง ธารสวาท
เพลง นอนฝันไป
เพลง น่าเพลินใจ
เพลง น้ำเหนือบ่า
เพลง นี่แหละกรุงเทพฯ
เพลง บนลานลั่นทม
เพลง บัวกลางบึง
เพลง บัวตูมบัวบาน
เพลง บางปะกง
เพลง บุหงาภมร
เพลง ปาริชาติ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย