วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต

มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่สามารถมองย้อนกลับไปยังจุดกำเนิดของพัฒนาการของตนเองได้ จากการกระทำเช่นนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ช่วยให้เข้าใจตัวเองและธรรมชาติของเรา ณ วันนี้วิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทสูงเพราะประชาคมส่วนใหญ่เชื่อว่า วิทยาศาสตร์มีคำตอบ คำตอบบางอย่างอาจผิด แต่คำตอบอีกอย่างอาจถูก แล้วนำไปสู่คำถามต่อ ๆ ไป

วิทยาศาสตร์ก้าวไปข้างหน้าเสมอ วิทยาศาสตร์นี่แหละที่ช่วยตอบคำถามที่มนุษย์อยากรู้ได้ คำถามที่เคยไม่มีคำตอบมาเป็นเวลานาน คือ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เริ่มต้นมาอย่างไร เช่น เอกภพ โลก ชีวิต และมนุษย์ และนักวิทยาศาสตร์ทำให้คนทั่วไปเชื่อว่า ทำไมโลก ซึ่งแต่เดิมเป็นลูกไฟดวงหนึ่ง (ไม่ได้ต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่น) จึงเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตได้มากมายเช่นนี้ จากหลักฐานต่าง ๆ เชื่อว่า ในเอกภาพนี้มีเฉพาะโลกเท่านั้นที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ เปรียบเทียบกับในทะเลทราย โลกเราเหมือนโอเอซิสที่ล่องลอยเป็นสีฟ้าในจักรวาลอันมืดมิดนั่นเอง

โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 3 ในจำนวน 9 ดวงของระบบสุริยะ ซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าการศึกษาดาวเคราะห์ดวงอื่นทำให้เราอธิบายโลกได้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้ศึกษาได้ว่า โลกและดาวศุกร์มีขนาดพอ ๆ กัน ถือว่าเป็นพี่น้องกัน แต่ดาวศุกร์ไม่มีสิ่งมีชีวิต จากการสำรวจโดยใช้ดาวเทียมพบว่า ดาวศุกร์มีความร้อนสูงถึง 500 องศาเซลเซียส สภาพว่างเปล่า ไม่มีน้ำ ไม่มีทะเล และจากการที่ดาวศุกร์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก จึงทำให้น้ำแตกตัวเป็นไฮโดรเจน และออกซิเจน จึงเกิดทะเลไม่ได้ ส่วนดาวอังคาร อุณหภูมิประมาณ -60 องศาเซลเซียส สภาพแห้งแล้ง พื้นผิวปรุพรุนไปด้วยรอยถูกอุกาบาตรชน ลักษณะเหมือนพื้นผิวดวงจันทร์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ดาวพุธร้อนมาก อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส แห้งแล้งมาก สิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้เช่นกัน ส่วนโลกเรานั้นอุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์พอสมควรที่น้ำจะอยู่ในสภาพของเหลวได้ ดูแล้วสภาพแวดล้อมพอเหมาะสำหรับชีวิตทั้งหลายได้

| หน้าถัดไป »

พัฒนาการของโลก
การเกิดของเมฆ
กำเนิดชีวิต
การเกิดสิ่งมีชีวิตของอริสโตเติล
การสูญพันธุ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์