วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (1)

» หน้าถัดไป


💠 กำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต
เชื่อกันว่าเอกภพเกิดมาได้ 10,000 ล้านปีแล้ว ขณะที่โลกเพิ่งเกิดมาเมื่อ 4,600 ล้านปี โดยเริ่มแรกเกิดปรากฏการณ์ที่ฝุ่นและก๊าซที่เดิมกระจายอยู่ในจักรวาลเกิดมารวมตัวกันเป็นวงก๊าซที่ร้อนจัด มีความหนาแน่นมหาศาล อุณหภูมิสูงมากประมาณไม่ได้ จึงเกิดระเบิดขึ้นมาเรียกว่า บิ๊กแบงค์

💠 ชีวิตและพันธุกรรมกำหนดของความเป็นมนุษย์
ในโลกของกลุ่มคริสตัง ความหมายของชีวิตก็ผูกพันเชื่อมต่ออย่างแนบแน่นระหว่างชีวิต และวิญญาณแต่เป็นเชิงนัยยะ ไม่ชัดเจน ไปถึงความหมายชีวิตในเชิงสุนทรีย์ ที่ทั้งซับซ้อน ละเอียดอ่อน หลากหลายรุ่มรวย ด้วยภาษาพรรณนาโวหารของเหล่ากวีและศิลปิน

💠 หุ่นยนต์
การสร้างหุ่นยนต์สร้างตามลักษณะที่ต้องการใช้งาน หุ่นยนต์แต่ละแบบอาจจะมีความแตกต่างกัน หุ่นยนต์แต่ละชนิดจะเคลื่อนที่ไปตามโครงสร้างที่เป็นไปตามกฎของฟิสิกส์ คือมีการเคลื่อนไหวตามโครงสร้างที่ออกแบบ

💠 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

💠 ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีพฤติกรรมเหมือนคน โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้และความสามารถทางประสาทสัมผัสซึ่งเลียนแบบการเรียนรู้และการตัดสินใจของมนุษย์

💠 ฟิกสิกส์สมัยใหม่กับปรัชญาศาสนาตะวันออก
ฟิกสิกส์สมัยใหม่ ฟิกสิกส์สมัยใหม่กำเนิดอยู่ในช่วง ค.ศ.20 โดยก่อนหน้านั้น ค.ศ.19 มีปรากฎการณ์ไฟฟ้าและแม่เหล็กที่พบโดยไมเคิลฟาร์เกย์ และเคลิริทแมทว์เวลล์

💠 ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
การที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และคาดว่าทำให้เกิดภาวะลมฟ้าอากาศสุดโต่ง (extreme weather) ที่รุนแรงมากขึ้น

💠 ดาราศาสตร์กับปัญหาโลกร้อน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โลกประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ความคลาดเคลื่อนของฤดูกาล

💠 ประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน
ปรากฏการณ์เรือนกระจก นับเป็นสาเหตุพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยที่โลกมีระบบควบคุมอุณหภูมิของสภาพบรรยากาศอยู่แล้ว

💠 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อเกษตรไทย
สถานการณ์ภาวะโลกร้อนมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่อง คาดการณ์ปี 2554 จะมีอากาศร้อนมากกว่าปี 2553 เพราะในบางจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย มีอุณหภูมิสูงถึง 43 องศาเซลเซียส

💠 ฟันฉลาม ไขปริศนาภาวะโลกร้อน
ฉลามอยู่บนโลกนี้มาตั้งแต่ยุคก่อนไดโนเสาร์ พวกมันจึงมีเรื่องราวมายมายให้เราได้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศของโลก

💠 สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้อุณภูมิภายในโลกสูงขึ้น

💠 ฉลากคาร์บอน ทางเลือกใหม่เพื่อลดภาวะโลกร้อนและลดต้นทุนการผลิต
ปัจจุบันองค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกได้ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พัฒนาระบบฉลากคาร์บอนกับสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ขึ้นเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

💠 80 วิธีลดภาวะโลกร้อน
ลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน

💠 10 ข้อ ใกล้ตัวลดโลกร้อน
การลดภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันทำ เราทุกคนก็ต่างมีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น เพราะเพียงแค่เราหายใจอยู่เฉยๆก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้ว

💠 โลกร้อน สาเหตุ 10 ปรากฏการณ์ประหลาด
จากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดทั่วโลก ตัวอย่าง 10 ปรากฏการณ์ประหลาด

💠 สถานการณ์รูรั่วของโอโซน
โอโซนที่ลดลงตลอดฤดูใบไม้ผลิ มากกว่าร้อยละ 40 การสูญเสียโอโซนรุนแรงมากในชั้นสตราโตสเฟียร์ตอนล่าง ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม เหนือทวีปแอนตาร์กติก ที่ความสูงระหว่าง 13-20 กิโลเมตร

💠 ว่าด้วยเรื่องของกาแฟ
คำว่ากาแฟ เป็นคำที่มาจากคำว่า "เกาะหฺวะหฺ" ในภาษาอาหรับ ซึ่งสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากแคว้นคัฟฟาของเอธิโอเปีย

💠 ชา
ชา เป็นพืชที่นำมาทำเป็นเครื่องดื่ม เป็นที่นิยมบริโภคของคนทั่วโลกเช่นเดียวกับกาแฟและโกโก้

💠 การผลัดเซลล์ผิว
กระบวนการในการผลัดเซลล์ผิว จะเกิดขึ้นที่บริเวณส่วนบนสุดของผิวหนังกำพร้า โดยที่เซลล์ผิวชั้นนอกสุดจะเป็นเซลล์ที่มีอายุมากที่สุด

💠 ไขปริศนาฮีเลียมที่หายไป
เป็นเวลาหลายปีที่นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์พยายามไขปริศนาระดับเอกภพที่ว่า “เอกภพมี He 3 (ฮีเลียมเลขมวล 3 อันประกอบไปด้วยโปรตอน 2 และ นิวตรอน 1) น้อยกว่าปริมาณ He 3 ที่ควรจะมีตามทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวฤกษ์

💠 ดาวเรือง
ดาวเรืองมีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโก ต่อมามีผู้นำเข้าไปปลูกในยุโรป เนื่องจากเป็นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่าย อีกทั้งดอกมีความสวยงาม

💠 ป่าเมี่ยง
ป่าเมี่ยง ระบบวนเกษตรดั้งเดิม ที่บรรพบุรุษของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนเหนือเรียนรู้จากธรรมชาติ และนำมาปฏิบัติมาช้านาน เป็นระบบเพาะปลูกที่ผสมผสานระหว่างป่าไม้ เกษตร และเลี้ยงสัตว์

💠 นกยูง
ในบรรดาสัตว์โลกนานาชนิด นกยูงดูจะเป็นสัตว์ที่สร้างความสดใส รื่นเริงให้โลก และ เต็มไปด้วยชีวิตชีวา มากที่สุด

💠 ปรากฏการณ์จากท้องฟ้า
เมื่อนักดาราศาสตร์พบว่าพายุดาวตกเลโอนิดมีคาบการเกิด 33 ปี ดังนั้นพายุดาวตกครั้งต่อไปก็น่าจะเกิดในปี ค.ศ. 1899 จากการคาดการณ์ดังกล่าวทำให้คนในยุคนั้นต่างพากันรอคอยพายุดาวตกในปี ค.ศ. 1899 อย่างใจจดใจจ่อ

💠 นิยามดาวเคราะห์
นิยามที่แท้จริงของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ก็คือ การเคลื่อนที่ คำว่า “ดาวเคราะห์” หรือ “Planet” มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Wander” แปลว่า “นักท่องเที่ยว”

💠 แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้นั้นอาศัยการสังเกตเป็นพื้นฐาน

💠 ทะเล
ทะเลจีนตะวันออก (East China Sea) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน ทางทิศเหนือติดกับทะเลเหลือง ทิศตะวันออกติดกับหมู่เกาะโอกินาวา

💠 สวนพฤกษศาสตร์ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานสังคมไทย
การทำสวนพฤกษศาสตร์หรือแม้แต่สวนสัตว์ สำหรับประเทศในเขตร้อน ควรจะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ที่หาได้ยากจากสวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติหรือจากป่าของท้องถิ่น

💠 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัด
ไข่ เพลี้ยแป้งส่วนใหญ่ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Parthenogenesis) คือเพศเมียไม่ต้องได้รับการผสมพันธุ์จากเพศผู้ และอาจออกลูกเป็นไข่ (oviparous) หรือออกลูกเป็นตัว (viviparous)

💠 ลักษณะของเซลล์พืช
เซลล์ที่บริเวณผิวใบของพืชโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นเหลี่ยมมีผนังเซลล์อยู่ภายนอกเยื่อหุ้มเซลล์มีคลอโรพลาสต์ มีแวคิวโอลขนาดใหญ่

💠 มาตรฐานวิธีปฏิบัติสำหรับยาเคมีบำบัด
ทิ้งขวดยาเคมีบำบัดที่ใช้หมดแล้ว ได้แก่ Vial เปล่า แอมพูลที่หักคอเปิดใช้แล้ว เข็มที่ใช้แล้วสวมปลอกกลับอย่างเรียบร้อยและกระบอกฉีดยาที่ใช้แล้ว ลงในกระป๋องพลาสติกขนาด 1,000 มล. ที่ติดป้าย “สำหรับขยะเคมีบำบัดเท่านั้น” นำไปกำจัดโดยการเผาต่อไป

💠 พริก (Capsicum spp.)
พริกเป็นเครื่องเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง และมีความสัมพันธ์ต่อความเป็นอยู่ของชาวไทยเป็นเวลาช้านาน

💠 พืชที่ให้สารกระตุ้น (Stimulated Plants)
พืชที่ให้สารกระตุ้นส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อน มีเพียงไม่กี่ชนิดที่มีถิ่นกำเนิดในเขตกึ่งร้อน ความหลากหลายของชนิดและพันธุ์พืชที่ให้สารกระตุ้นพบมากทั้งในทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกากลางและอเมริกาใต้

💠 ปลาอะราไพม่า หรือ ปลาช่อนอะเมซอน
ปลาอะราไพม่าหรือ Cow fish (ปลาวัวตัวเมีย) หรือ พิรารูดู Pirarucu (ชื่อพื้นเมืองของชาวบราซิล)และ PAICHE (ชื่อพื้นเมืองของชาวเปรู)

💠 การเพาะเลี้ยงปลากราย
ปลากราย (Chitala ornata,Haminton) เป็นปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ประชาชนชอบบริโภคเนื่องจากเนื้อปลากรายมีรสชาติดีสามารถนำมาปรุงอาหารได้

💠 ปลาซิวแคระ
ปลาซิวเป็นปลาตัวจิ๋วที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลอง แอ่งน้ำ และท้องนาตามชนบททั่วไป มีคนพบเห็นกันบ่อยแต่ไม่เคยสนใจมันมากกว่าปลาชนิดอื่นเพราะมันเป็นปลาตัวเล็ก

💠 นักดาราศาสตร์เตรียมที่จะส่งกล้องส่องทางไกลโดยใช้แสงอินฟราเรดขึ้นไปในอวกาศ
การใช้กัมมันตภาพรังสีอินฟราเรดเจาะทะลุกลุ่มฝุ่นละอองเพื่อเปิดทัศนวิสัย ภารกิจของ SIRTF ในอวกาศกำหนดไว้เป็นเวลา 5 ปีและใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 720 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

💠 เทคนิคทางอณูชีววิทยา
ความรู้ทางด้านอณูชีววิทยาได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก และมีประโยชน์อย่างมากต่อการประยุกต์นำมาใช้ในทางการแพทย์

💠 ชีววิทยาของไรน้ำนางฟ้า
ปัจจุบันอาหารที่ดีมีคุณภาพที่เป็นอาหารมีชีวิตหลักๆ ได้แก่ ไรแดง อาร์ทีเมีย หนอนขี้หมู เป็นต้น ไรแดงกับหนอนขี้หมูนั้นสามารถจัดหาและทำการเพาะเลี้ยงได้ ส่วนอาร์ทีเมียนั้นประเทศไทยต้องนำเข้าไข่อาร์ทีเมีย

💠 ชีววิทยาของพะยูน
พะยูน มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น หมูน้ำ วัวทะเล หรือดูก๊อง จังหวัดภาคใต้เรียกพะยูนว่า ดุหยง

💠 กฎหมายชีวจริยศาสตร์
ในกรณีเกี่ยวกับการวิจัยตัวอ่อนและกลุ่มเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนของมนุษย์ ซึ่งมีการหยิบยกประเด็นขึ้นมานับตั้งแต่มีทารกหลอดแก้วที่เกิดจากความพยายามในการนำความช่วยเหลือทางการแพทย์มาช่วยการเจริญพันธ์

💠 ควายป่า
ควายป่าจัดเป็นสัตว์จำพวกกีบคู่ ( Even - toed Ungulate ) จำพวกเดียวกันกับวัวป่า เท้าทั้ง 4ข้าง มีนิ้วเท้าขนาดใหญ่ข้องละ 2 นิ้ว เล็บที่ปลายนิ้วพัฒนามาเป็นกีบนิ้วแข็ง

💠 การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ควรหลีกเลี่ยงการปลูกมันในฤดูแล้ง เพราะฤดูแล้งเพลี้ยแป้งจะขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็ว

💠 ข้อตกลงโลกร้อนที่เป็นธรรม
ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายที่เป็นผู้ปล่อยมลพิษจำนวนมากได้ใช้ “พื้นที่ก๊าซคาร์บอน” ส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ไปเรียบร้อยแล้ว ประเทศเหล่านี้ควรจ่ายหนี้คาร์บอนโดยลดการปล่อยก๊าซให้มากที่สุด

💠 สารเคมี (วัตถุเจือปน) ที่ห้ามใช้ในอาหาร
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 62/24 ,84/27 สามารถเจือปนได้ในอาหารบางชนิด แต่สารฟอกขาวเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

💠 ธาตุและสารประกอบ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมภายในโมเลกุลหรือระหว่างโมเลกุลด้วยกันเอง พันธะเคมีสามารถแบ่งได้หลายประเภท

💠 ชีววิทยาของผักตบชวา
ผักตบชวา (อังกฤษ: Water Hyacinth) เป็นพืชน้ำล้มลุกอายุหลายฤดู สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำ มีถิ่นกำเนิดในแถบลุ่มน้ำอะเมซอน ประเทศบราซิล

💠 ไวน์
ไวน์ ปกติหมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากน้ำองุ่น แต่ก็อาจใช้กับเครื่องดื่มที่ทำจากน้ำผลไม้อื่น ๆ เช่นกัน

💠 สารเป็คติค (pectic substances)
ส่วนประกอบของผนังเซลล์ของพืช และ middle lamella (ส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง 2 ผนังเซลล์) สารเป็คติคที่พบในส่วน middle lamella จะทำหน้าที่เป็นสารที่ทำให้เซลล์หลายๆ เซลล์อยู่ติดกัน

» หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย