เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

เครื่องพ่นสารหมอกควัน

รายละเอียดทั่วไป

ระบบการทำงาน เครื่องพ่นสาร หมอกควัน จะมีปั้มอัดอากาศเป็นปั้มลูกสูบหรือปั้มลูกโป่งอัดอากาศไปอัดในถังบรรจุน้ำมัน เบนซินแตกกระจายเป็นละอองขนาดเล็กเข้าคาร์บูเรเตอร์ผ่านเข็มแบ่งน้ำมันเข้าห้องเผาไหม้ เมื่อกดสวิทส์ไฟ คอยส์ไฟแรงสูง จะผลิต ไฟแรงดันสูงไปสปาร์คที่เขี้ยวหัวเทียนในห้องเผาไหม้ เมื่อกดสวิทส์ไฟ คอยส์ไฟแรงสูง จะผลิตไฟแรงดันสูงไปสปาร์คที่เขี้ยวหัวเทียน ในห้องเผาไหม้ ทำให้ละอองเบนซิลในห้องเผาไหม้ดันออกทางท่อความร้อนสู่ภายนอก ทำให้ท่อความร้อนสะสมความร้อนมากพอส่ง ไปที่ห้องเผาไหม้ทำให้ห้องเผาไหม้ทำการเผาละอองเบนซิลซึ่งจะถูกแรงดูดจากการเผาไหม้ของเบนซิลดูดจากถังบรรจุเข้าห้องเผาไหม้ โดยไม่ต้องใช้ปั้มอัดอากาศอีกต่อไป และความร้อนที่สะสมในห้องเผาไหม้มีมากพอที่จะเผาไหม้ละอองเบนซิลถูกดูดเข้ามา ดังนั้น หัวเทียนก็ไม่ต้องใช้งานจึงเลิกกดสวิทส์ คอยส์ไฟแรงสูงเลิกทำงานแต่การเผาไหม้ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อากาศเข้าไปอัดน้ำมัน เบนซิน อากาศอีกส่วนหนึ่งจะเข้าไปอัดสารผสมโซล่าในถังบรรจุสาร ดันสารออกมาตามท่อส่งซึ่งต่อกับท่อความร้อน เมื่อเปิดก๊อกบังคับ สาร สารจะไหลผ่านเข้าหัวฉีดที่ท่อความร้อนปะทะไอร้อนที่มาจากการเผาไหม้ของน้ำมันเบนซิล แต่เนื่องจากน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าด ที่ใช้ผสมสารเป็นน้ำมันที่มีจุดวาบไฟสูงกว่าน้ำมันเบนซิน ดังนั้นจึงไม่สามารถเผาไหม้ในท่อความร้อนแต่จะกลั่นตัวเป็นละอองสาร ขนาดละเอียดพุ่งออกมากับไอร้อนและอาศัยกระแสลมธรรมชาติกระจายครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย

การบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารหมอกควัน ภายหลังการใช้งานต้องทำความสะอาดเครื่องพ่นสารโดยใช้สารเคมีที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ให้ใช้หรือใช้น้ำมันโซล่าแทนเทลงในถังบรรจุสารแล้วติดเครื่องพ่นทำการพ่นน้ำมันโซล่าหรือสารเคมีดังกล่าวเพื่อทำความสะอาดถังบรรจุ สารท่อส่งสารและหัวฉีด

อาการขัดข้อง สาเหตุและวิธีแก้ไขเครื่องพ่นสารหมอกควัน

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย