เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน

เครื่องพ่นสารแรงดันของเหลว

เครื่องพ่นสารแรงดันของเหลว อุปกรณ์ที่สำคัญ คือ ต้นกำลังและปั้มแรงดันสูง ต้นกำลังที่ใช้มีหลายชนิด เช่น เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ เครื่องยนต์ ดีเซ, 4 จังหวะ มอเตอร์ไฟฟ้า และชนิดต่อกำลังขับจากเครื่องยนต์ของรถแทรคเตอร์ ปั้มแรงดันสูงจะเป็นปั้มลูกสูบ ขนาดของปั้มจะขึ้นกับต้นกำลังที่ใช้ จำแนกขนาดเครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังทำงานระบบแรงดันของเหลว ได้ดังนี้

  • เครื่องพ่นสารแรงดันของเหวสะพายหลัง ต้นกำลังจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวัดขนาดกำลังเครื่องยนต์ 1-1.7 แรงม้า ปั้มแรงดันสูงเป็นปั้มลูกสูบเดียวหรือปั้มโรตารี่
  • เครื่องพ่นสารแรงดันของเหลวแบบกระเป๋าหิ้ว ต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ 2.8 แรงม้าขึ้นหรือมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1/4 แรงม้า ปั้มแรงดันสูงเป็นปั้มลูกสูบเดียวหรือปั้มโรตารี่

เครื่องพ่นสารแรงดันของเหลวชนิด 2 คนหาม ต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์เบนซินหือดีเซล 4 จังหวะขนาดกำลังเครื่องยนต์ 4 แรงม้าขึ้นไป ส่วนมากเกษตรกรนิยมใช้เครื่องยนต์ดีเซลเพราะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถูกกว่า ให้กำลังงานดีกว่า แต่เครื่องยนต์เบนซินมีข้อดีคือราคาถูกและน้ำหนักเครื่องต่อแรงม้าเบากว่า นอกจากต้นกำลังเครื่องยนต์ ในท้องที่การไฟฟ้าภูมิภาคเข้าถึง เกษ๖รกรบางรายอาจใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังขนาดมอเตอร์ใช้ขนาด 1/4 แรงม้า เฟสเดียว ถ้าเป็นมอเตอร์ 3 เฟส เปรียบเทียบกับเครื่องยนต์แล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจะเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ปั้มแรงดันสูงจะเป็นปั้มชนิด 3 สูบ

เครื่องพ่นสารแรงดันของเหลวชนิดลากจูง ต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 15 แรงม้า หรือเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาด 5 แรงม้าขึ้นไป บางชนิดอาจใช้กำลังขับจากเครื่องยนต์ของรถแทรคเตอร์ ปั้มแรงดันสูง จะเป็นปั้มขนาดใหญ่ ปริมาตรดูดน้ำยามากกว่า 60 ลิตร/นาทีและส่วนมาเป็นปั้มลูกสูบ 3 สูบ

รายละเอียดทั่วไป

ระบบการทำงาน เครื่องพ่นสารแรงดันของเหลวชนิดต่างๆ จะต้องอาศัยปั้มแรงดันสูง ทำหน้าที่ดูดและอัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จนมีแรงดันสูงดันสารในรูปของเหลว เรียกว่า น้ำยาไหลออกตามที่ส่งน้ำยาและออกทางหัวฉีดเป็นละอองขนาดเล็กหรือใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ที่ทำการฉีดพ่นตามวัตถุประสงค์ ของการฉีดพ่น ละอองขนาดเล็กละเอียดจะใช้พ่นป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ส่วนละอองใหญ่หยาบจะใช้พ่นวัชพืช ปั้มแรงดันสูง จะมีกลไกลปรับแรงดันสูงต่ำตามความต้องการ และปั้มแรงดันสูงที่ใช้กับเครื่องพ่นสารชนิดนี้จะมีห้องเก็บแรงดัน หรือที่เกษตรกรเรียกกันว่า " หม้อลม " ทำให้น้ำยาออกที่หัวฉีดสม่ำเสมอดีขึ้น

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสารแรงดันของเหลวสะพายหลังและกระเป๋าหิ้ว เครื่องยนต์ต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะขนาดกำลัง 1-2.8 แรงม้าหรือมอเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับชนิดแคแปซิเตอร์ (มีคอนเดนเซอร์ช่วยสตาร์ท) ขนาด 1/4 แรงม้า ปั้มแรงดังสูงเป็นแบบลูกสูบหรือโรตารี่

หลักการทำงานของปั้มโรตารี่ ปั้มจะต่อกำลังขับโดยตรงจากต้นกำลังโดยใช้ยอยคัปปลิ้งเป็นตัวต่อเมื่อต้นกำลังหมุน ปั้มจะหมุนทำงาน

เมื่อปั้มหมุน สารในถังบรรจุจะถูกดูดเข้าท่อดูดเข้าปั้มอัดตัวจนมีแรงดันน้ำยาไหลออกท่อส่ง ที่ปิดเปิดน้ำยาและหัวฉีด สารที่เหลือจาการส่งออกที่หัวฉีดจะไหลผ่านท่อน้ำกลับเข้าถังบรรจุเป็นการกวนน้ำยาในถังบรรจุไม่ให้ตกตะกอน

(1) ชุดกระบอกสูบและลูกสูบ
(2) ลิ้นดูดน้ำยา
(3) ลิ้นส่งน้ำยา
(4) กลไกปรับแรงดันน้ำยา
(5) ที่ปิดเปิดน้ำยา
(6) ห้องเก็บแรงดัน
(7) ทางน้ำยาเข้า
(8) ทางน้ำยาไหลกลับ

เมื่อต้นกำลักหมุนจะขับให้ปั้มแรงดันสูงหมุนตาม ลูกสูบของปั้มจะถูกเพลาข้อเหวี่ยงของปั้มขับให้มีการเคลื่อนที่เดินหน้าและ ถอยหลังในแนวนอน (ปั้มแรงดันสูงส่วนมากจะออกแบบให้กระบอกสูบของปั้มอยู่ในแนวนอนเพราะประสิทธิภาพแรงดันดันน้ำยาสูง กว่าที่จะออกแบบให้กระบอกสูบอยู่ในแนวตั้ง) การเคลื่อนที่ของลูกสูบในลักษณะเดินหน้าและถอยหลังทำให้เกิดจังหวะการทำงานของ ปั้ม 2 จังหวะ คือ

1. น้ำหวะดูดน้ำยา เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ถอยหลัง ปริมาตรภายในห้องกระบอกสูบขยายเพิ่มขึ้นทำให้อากาศภายในกระบอกสูบเบา บางลงจนเกือบเป็นสูญญากาศทำให้เกิดแรงดูดภายในห้องกระบอกสูบดูดน้ำยาที่บรรจุในถังเข้าไปในห้องกระบอกสูบโดยผ่านลิ้นดูดน้ำยา ลิ้นส่งน้ำยาที่อยู่ตรงฐานของห้องเก็บแรงดันจะถูกสปริงและอากาศในห้องเก็บแรงดันบังคับให้ปิด น้ำยาในห้องกระบอกสูบจะไม่สามารถ ไหลเข้าไปห้องเก็บแรงดันจนสิ้นสุดจังหวะการเคลื่อนที่ถอยหลังของลูกสูบน้ำยาจะเต็มห้องกระบอกสูบเป็นการสิ้นสุดการทำงานในจังหวะ ดูด

2. จังหวะอัดน้ำยา เมื่อสิ้นสุดจังหวะถอยหลังของลูกสูบ ลูกสูบจะถูกเพลาข้อเหวี่ยงขับให้เคลื่อนที่ในจังหวะเดินหน้า ทำให้น้ำ ยาในห้องกระบอกสบถูกอัดจนมีแรงดันเพิ่มขึ้นตามจังหวะการเคลื่อนที่เดินหน้าของลูกสูบจนมีแรงดันชนะแรงกดของสปริงและอากาศ ในห้องเก็บแรงดันที่บังคับให้ลิ้นส่งน้ำยาปิดจนลิ้นส่งน้ำยาในห้องกระบอกสูบจะถูกดันให้ไหลเข้าห้องเก็บแรงดันโดยผ่านลิ้นส่งน้ำยา เป็นการสิ้นสุดจังหวะอัดน้ำยาและจะเริ่มจังหวะดูดอีก เมื่อสิ้นสุดจังหวะดูดก็จะเริ่มจังหวัดอัดจนกระทั่งน้ำยาเต็มห้องเก็บแรงดันและอัด อากาศในห้องเก็บแรงดัน เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งน้ำยาในห้องเก็บแรงดันมีแรงดันชนิดแรงกดสปริงที่ปรับไว้ที่กลไกปรับแรงดันของ ปั้ม น้ำยาจะไหลออกจากห้องเก็บแรงดันออกตามท่อส่งน้ำยาละหัวฉีดซึ่งมีรูขนาดเล็กบังคับให้น้ำยากระจายเป็นละอองขนาดเล็กครอบ คลุมพื้นที่ที่ฉีดพ่น น้ำยาอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถไหลออกทางหัวฉีดจะไหลออกตามทางน้ำยาไหลกลับที่กลไกปรับแรงดันเพื่อรักษา ระดับแรงดันของน้ำยาให้เป็นไปตามที่ได้ปรับไว้ อากาศที่ถูกอัดตัวในห้องดเก็บแรงดันมีส่วนช่วยดันน้ำยาออกหัวฉีดให้สม่ำเสมอขณะที่ แรงดันน้ำยาที่ไหลจากห้องกระบอกสูบลดลงซึ่งเกิดจากน้ำยาในถังบรรจุเริ่มหมดหรือการปรับรอบหมุนของต้นกำลังให้ช้าลง

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสารแรงดันของเหลวชนิด 2 คนหามและลากจูง ต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิลหรือดีเซล 4 จังหวะ มีขนาดกำลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไปหรือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 1/4 แรงม้า ถ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาด 1/3 แรงม้าขึ้นไปจะเป็นมอเตอร์ชนิดแคแปซิเตอร์ 3 เฟสปั้มแรงดันสูงเป็นปั้มลูกสูบขนาด 3 สูบซึ่งมีหลักการทำงานเหมือนกับปั้ม ลูกสูบที่ใช้กับเครื่องพ่นสารแรงดันของเหลวสะพายหลังและกระเป๋าหิ้ว แต่มีขนาดใหญ่กว่าและมีชุดกระบอกสูบมากกว่าทำให้มี ประสิทธิภาพการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สูงกว่าเครื่องพ่นสารแรงดันของเหลวสะพายหลังและกระเป๋าหิ้ว เกษตรกรไทยส่วน มากจะนิยมใช้เครื่องพ่นสารแรงดันของเหลวชนิด 2 คนหามมากกว่าชนิดลากจูง เนื่องจากราคาถูกกว่ามีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย จุดฉีดพ่น เครื่องพ่นสารแรงดันของเหลว 2 คนหามไม่มีถังบรรจุในตัวเครื่องเกษตรกรจึงนิยมใช้ถังบรรจุน้ำมันขนาด 100 ลิตร มาเปิด ฝาทำเป็นถังบรรจุ เมื่อจะทำการฉีดพ่นสารก็หย่อนสายดูดพร้อมที่กรองลงในถังบรรจุ ทำการสตาร์ทต้นกำลังก็จะทำการฉีดพ่นได้ ส่วน เครื่องพ่นสารแรงดันของเหลวชนิดลากจูงจะมีถังบรรจุสารในตัวเครื่องขนาดความจุมากกว่า 200 ลิตร ขึ้นไปและมีอุปกรณ์การกวน น้ำยาที่ต่อกำลังขับจากเครื่องยนต์ประจำเครื่องทำการกวนน้ำยาในถังบรรจุไม่ให้เกิดการตกตะกอนของสาร (ลักษณะการใช้งานของเครื่องพ่นสารแรงดันของเหลวชนิดลากจูงคล้าย กันเพียงแต่เครื่องพ่นสารลากจูงประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างสำหรับรูปภายในเครื่อง) การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารแรงดันของเหลว ชนิดต่าง ๆ จะกล่าวแยกต้นกำลังและปั้มแรงดันสูงโดยจะขอกล่าวต้นกำลังที่ใช้ ส่วนปั้มแรงดันสูงซึ่งส่วนมากจะเป็นปั้มลูกสูบจะกล่าว รวมกัน

» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบนซิล 2 จังหวะ
» การดูแลบำรุงรักษาปั้มแรงดันสูง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย