Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระเจ้ากนิษกะ

พระมหากษัตริย์ชาติกุษาณ แห่งแคว้นคันธารราษฎร เมื่อประมาณ พ.ศ.600 พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอานุภาพมากทรงปราบปรามได้แคว้นกัษมีระและแคว้นต่าง ๆ ซึ่งอยู่ถัดจากอินเดียขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ในลุ่มน้ำสินธุ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า แคว้นปัญจาบ เคยเสด็จมาตีอินเดียถึงแคว้นมคธ

พระเจ้ากนิษกะทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา เพราะด้วยได้อัศวโฆษผู้เป็นคณาจารย์ฝ่ายพระพุทธศาสนาไปเป็นราชครูของพระองค์ พระองค์ทรงดำเนินการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแบบพระเจ้าอโศกมหาราช พระองคืได้จัดให้มีการสังคายนาพระธรรมวินัย ณ ชาลันธรนคร ในแคว้นกัษมีระ ตามตำนานฝ่ายมหายานกล่าวว่าเป็นการสังคายนาครั้งที่สามนับแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพทาน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com