สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

แบคทีเรียอีโคไล

           เชื้อแบคทีเรียอีโคไล ที่กำลังแพร่กระจายในประเทศทางยุโรป เป็นเรื่องที่ติดอันดับพูดคุยกันอย่างมาก ก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะมีการระบาดมาถึงประเทศไทยหรือไม่ นายแพทย์ สุวัช เชียศิริวัฒนา รองอธิบกรมอนามัย แจ้งว่าในขณะนี้ไม่พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้ออีโคไล โอ 140 ในประเทศไทย เชื้อ (อีโคไล) นี้ สามารถพบได้เป็นปกติในผัก และเปลือกผลไม้ เราจะเห็นได้ว่า ข้อมูลนี้ยืนยันได้ว่าเป็นจริง เพราะมีการสุ่มตรวจผลไม้อะโวคาโดที่ส่งมาจากประเทศในยุโรป มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียอีโคไล ผลการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุข (สน.ระบาดวิทยา) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การปนเปื้อนเชื้ออีโคไลของอะโวคาโด นั้นจริง แต่ไม่ใช่เชื้ออีโคไลสายพันธุ์ โอ 140 และไม่ใช่เชื้ออีโคไลที่ก่อโรคทางเดินอาหาร เชื้อที่ตรวจพบครั้งนี้ เป็นเชื้อที่อาจพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ท่านอาจรู้สึกว่าการปนเปื้อนเชื้อโรคที่ว่านี้เป็นเรื่องไกลตัว แต่ในชีวิตประจำวันของเรานั้น มีโอกาสที่จะเกิดโรคจากเชื้อโรคเหล่านี้ได้ หรือแม้แต่สารเคมีต่างๆ ได้ จากอาหารที่ไม่สะอาด ผักหรือผลไม้สดที่ท่านรับประทาน โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

 

  1. เลือกผักและผลไม้ จากแหล่งผลิตที่ไว้ใจได้ หรือมีวิธีการปลูกที่ปลอดภัย เช่น “ผักปลอดภัย” หรือ “ผักปลอดสารพิษ” เป็นต้น
  2. ล้างทำความสะอาดให้ทั่วถึง ส่วนที่ไม่สะอาดควรเด็ดทิ้งก่อนล้าง และล้างน้ำอย่างน้อย 2 นาที
  3. อาจแช่ผัก ในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู (เกลือ 2 ช้อนโต๊ะ หรือน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยในน้ำ 4 ลิตร) หรือใช้น้ำผสมเกร็ดด่างทับทิม แช่ทิ้งไว้สักพักแล้วจึงล้างน้ำออก
  4. ผลไม้ที่มีเปลือกที่ทำความสะอาดยาก ควรปอกเปลือกก่อนรับประทาน
  5. ผักที่ปรุงให้สุกได้ ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

ขอให้ทุกท่านตระหนักว่า ถ้าท่านมีสุขอนามัยที่ดี ออกกำลังเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ท่านก็จะมีร่างที่แข็งแรง สมบูรณ์ ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคในระบบต่างๆ ก็จะน้อยลง

ที่มา : กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ