สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ (1)

» หน้าถัดไป

รักษาดวงตาเมื่อต้องอยู่หน้าคอม
อาการตาแห้งเกิดจากเมื่อเรามีสมาธิขณะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ อัตราการกระพริบตาจะลดลงจาก 20-22ครั้ง ต่อนาที เหลือเพียง 6-8 ครั้ง ต่อนาที ถ้าไม่อยากตาแห้ง ก็ต้องกระพริบตาบ่อยขึ้น

หญ้าฝรั่น (Safron)
หญ้าฝรั่นเป็นพืชที่มีลำต้นสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตร ประกอบด้วยก้านและใบ ที่เรียวแหลม มีดอกสีม่วง

โรคบลูทัง(Bluetongue)
เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Bluetongue virus ที่ติดต่อโดยแมลง เป็น non-contagious ซึ่งส่วนมากจะแสดงอาการในแกะ กวาง elk antelope พวกสัตว์เคี้ยวเอื้องที่เป็นสัตว์ป่า

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
การติดเชื้อ Chikungunya virus เดิมมีรกรากอยู่ในทวีปอาฟริกา ในประเทศไทยมีการตรวจพบครั้งแรกพร้อมกับที่มีไข้เลือดออกระบาดและเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2501 โดย Prof.W McD Hamnon

เครื่องเทศ
เครื่องเทศ มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเซีย มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาช้านาน โดยเป็นสินค้าที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ที่ก่อให้เกิดการแสวงหา และการครอบครองแหล่งผลิตเครื่องเทศ ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18

ข้าว
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa Linn. พืชในวงศ์ Gramineae ใช้เมล็ดเป็นอาหารหลัก

สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ความสามารถของระบบต่างๆ ในร่างกายประกอบด้วย ความสามารถเชิงสรีรวิทยาด้านต่างๆ ที่ช่วยป้องกันบุคคลจากโรคที่มีสาเหตุจากภาวะการขาดการออกกำลังกาย

โรคมือ เท้า ปาก
โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตร้อนชื้นพบโรคประปรายตลอดปี ไม่มีฤดูกาลที่ชัดเจน

โรคทางพันธุกรรม
โรคทางพันธุกรรม หรือ โรคติดต่อทางพันธุกรรม เป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการถ่ายทอดพันธุกรรมของฝั่งพ่อและแม่

คู่มือจ่ายตลาด สำหรับซื้ออาหารปลอดจีเอ็มโอ
ทุกวันนี้ จีเอ็มโอเข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในอาหารของเรา เราถูกบังคับให้กินสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะมีพิษภัยอย่างไรต่อไปในอนาคต โดยที่เราไม่รู้ตัว

อาการของการเกิดมะเร็งในอวัยวะของร่างกาย
มะเร็งปากมดลูก มีเลือดออกจากช่องคลอดทั้งๆ ที่ไม่ใช่เวลารอบเดือนปกติ อาการเจ็บ ปวดและมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์

อาหารต้านมะเร็ง
ปลาน้ำเย็น เช่น แซลมอน คอท แมคเคอเรล ซาร์ดีน ทูน่าและปลาจากทะเลน้ำลึก ในปลา เหล่านี้จะอุดมไปด้วยไขมันที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง

การแพทย์แผนโบราณ
การแพทย์แผนโบราณนั้นเริ่มมีบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งในสมัยนั้นมีชายผู้หนึ่ง ชื่อ ชีวกโกมารภัจจ์ มีความสนใจในการศึกษาวิชาแพทย์ เพราะเห็นว่าเป็นวิชาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้ใด ท่านเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ปรารถนาที่จะให้มนุษย์มีความสุข

ฤๅษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า
ฤๅษี หรือฤษี ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ

พืชสมุนไพร
พืชไม่ได้เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่ชนิดต่าง ๆ ที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดีด้วย

โรคไข้กาฬหลังแอ่น(Meningococcal Meningtis)
สำหรับ serogroup ของเชื้อ Neisseria meningitidis ที่พบในประเทศไทย จากข้อมูลการตรวจยืนยันเชื้อ โดยฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า serogroup ที่พบบ่อยคือ serogroup B รองลงมาคือ serogroup A

คุณค่าทางอาหารและทางยาของสมุนไพรมะรุม
มะรุมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่ถูกปลูกไว้ในบริเวณบ้านไทยมาแต่โบราณ ต้นมะรุมพบได้ทุกภาคในประเทศไทย ทางภาคเหนือเรียกว่า "ผักมะค้อนก้อม" ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก "ผักอีฮุม หรือผักอีฮึม"

โรคไข้ริฟต์วาลเลย์ (Rift Valley fever, RVF)
โรคไข้ริฟต์ วาลเลย์ (Rift Valley fever, RVF) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ซึ่งโรคสามารถก่อให้เกิดโรคและอาจเกิดอาการรุนแรงทั้งในสัตว์และคน โดยการระบาดของโรคก่อให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

บาดทะยัก (Tetanus)
เกิดจากพิษของเชื้อบาดทะยัก เป็นเชื้อที่เจริญเติบโตแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic)

สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี
สารเคมีมีอยู่ทั่วไปรอบๆ ตัวเรา หลายท่านทราบว่าบางชนิดไม่มีอันตราย (มีอันตรายน้อย) บางชนิดก็มีอันตรายสูงแม้สัมผัสเพียงเล็กน้อยก็เป็นอันตรายได้แล้ว

ไข้หวัดนก
โรคไข้หวัดนกนับเป็นโรคติดต่อในกลุ่มโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่มีความสำคัญที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความหายนะแก่มนุษยชาติได้ หากมิได้มีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคนี้อย่างจริงจัง

ไวรัสอินฟลูเอนซา (influenza virus)
Influenza A virus พบในสิ่งมีชีวิต ได้หลายชนิด มีทั้งสัตว์ปีก เช่น ไก่บ้าน ไก่ป่า นกป่าชนิดต่างๆ

สาระน่ารู้เรื่องผลไม้
มะเขือเทศ มีวิตามินเอและซี ที่มีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

โรคติดต่ออุบัติใหม่
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ให้ความหมายของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) คือ โรคติดต่อที่มีอุบัติการณ์ในมนุษย์เพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา หรือมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้

ความเป็นมาของบุหรี่
ชาวอินเดียนแดงซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกา ได้เริ่มต้นใช้ยาสูบเป็นพวกแรกโดยปลูกยาสูบเพื่อใช้เป็นยาและนำมาสูบในพิธีกรรมต่างๆ

กรดแลคติค
เมื่อออกกำลังกายหนักขึ้น กรดแลคติคก็เพิ่มขึ้น จนกระทั่งเราจะรู้สึกปวดบริเวณกล้ามเนื้อ มันเป็นสัญญาณจากร่างกายเราบอกว่าพอได้แล้ว

การจัดการผ้าเปื้อนยาเคมีบำบัด
ติดตามปริมาณขยะเคมีบำบัดที่เพิ่มขึ้น เพื่อวางแผนปรับวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับความปลอดภัยและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมต่อไป

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก (Swine Influenza)
ไข้หวัดหมู หรือ Swine Influenza คือ โรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (มักจะเป็นเชื้อ Influenza type A เป็นส่วนใหญ่)

แบคทีเรียอีโคไล
การปนเปื้อนเชื้ออีโคไลของอะโวคาโด นั้นจริง แต่ไม่ใช่เชื้ออีโคไลสายพันธุ์ โอ 140 และไม่ใช่เชื้ออีโคไลที่ก่อโรคทางเดินอาหาร

อาหารคือยารักษาโรค
ทุกคนปรารถนามีสุขภาพดีด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งเราเองเป็นคนกำหนดว่าเราจะเลือกสิ่งดีๆ ให้แก่ตัวเราเอง หรือจะเลือกสิ่งที่จะทำลายสุขภาพ

สาระน่ารู้เรื่องดวงตา
ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อชีวิต ทุกคนต้องการให้ดวงตาอยู่คู่กับเราไปตลอดชีวิต ฉะนั้นการดูแลรักษาดวงตาจึงมีความสำคัญควรดูแลตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ

โรคฝีดาษ (Smallpox)
ฝีดาษ (Smallpox) ไข้ทรพิษ หรือ ไข้หัว เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจาก poxvirus (Variolar) มีลักษณะเฉพาะคือมีผื่นขึ้นตามตัว และมีอาการทั่วไปรุนแรง

พยาธิตัวตืด (Tapeworms)
ลักษณะทั่วไป เป็นพยาธิตัวแบนคล้ายๆ แถบริบบิ้น แบ่งเป็นปล้อง ๆ ขนาดยาว 2-4 มม. พยาธิตัวตืดทั้งตัวเรียกว่า stwobila แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน

ผัก (Vegetables)
ผักเป็นพืชอาหารที่มีมากมายหลายชนิด มีการปลูกผักอย่างแพร่หลายทั่วโลกในเขตภูมิอากาศต่างกัน โดยนำส่วนของผลผลิตมารับประทานและปรุงอาหารในรูปแบบที่ต่างกัน

ตา หู คอ จมูก
กายวิภาคของช่องปากและช่องคอ ได้แก่ ช่องคอหรือลำคอ (pharynx or throat) ช่องปาก (oral cavity) กล่องเสียง (larynx) อยู่เหนือหลอดลมช่วยในการออกเสียง

เครื่องดื่มตามกรุ๊ปเลือด
คนเลือดกรุ๊ปโอ ส่วนมากจะมีกรดในกระเพาะอาหารสูง สามารถย่อยอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ควรกินอาหารจำพวกแป้งมากเกินไป

กล้วยฉาบ
การทำกล้วยฉาบเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่ง โดยอาศัยน้ำตาลเป็นสารป้องกันไม่ให้อาหาร เกิดการเปลี่ยนแปลง บูดเน่าเสียหาย และมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บไว้กินนานๆ

โรคไข้สมองอักเสบ (West Nile)
โรค West Nile เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการสมองอักเสบ มียุงเป็นแมลงนำโรคและมีนกเป็นแหล่งรังโรค

» หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย