สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ (1)

» หน้าถัดไป


โรคสัตว์สู่คน
โรคแอนแทรกซ์ ชาวบ้านเรียกว่า โรคกาลี เป็นโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงและคนในประเทศไทย ปัจจุบันโรคนี้เป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ประปราย โดยเกิดทั้งในสัตว์และในคน

สมุนไพรต้านโรคมะเร็ง
กระเทียมสามารถป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้ โดยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา กล่าวว่า ผู้ที่รับประทานกระเทียมดิบ หรือกระเทียมที่มีการปรุงให้สุกแล้ว สามารถลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้ครึ่งหนึ่ง

โรคอารมณ์สองขั้ว
เป็นโรคทางจิตเวชที่มีความผิดปกติของอารมณ์เป็นสำคัญ โดยมีความผิดปกติในระยะพลุ่งพล่านฟุ้งเฟ้อ สลับกับระยะซึมเศร้า ซึ่งเป็น 2 ขั้วที่ตรงข้ามกัน

มะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านมเป็นโรคร้ายที่เกิดในหญิงไทยมากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็ง ปากมดลูก

มะเร็งโรคร้าย จากมุมมองของคนที่ไม่ใช่หมอ (ระพี สาคริก)

กัญชา
กัญชาจะออกฤทธิ์หลายอย่างผสมผสานกัน เริ่มตั้งแต่ กระตุ้น กด และหลอนประสาท

มะเร็งปากมดลูก
การวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแรกเริ่มโดยมากมาจากการตรวจปากมดลูกประจำปี ในการตรวจภายในแพทย์ จะตรวจ มดลูก ช่องคลอด ท่อรังไข่ รังไข่

คู่มือ อสม.กับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังร้อยละ ๘ ส่วนมากเป็นผู้หญิง และอายุมากกว่า ๗๐ ปี สาเหตุที่อยู่ลำพังคนเดียว คือ โสด ไม่มีลูกหลาน คู่สมรสเสียชีวิตก่อน หรือลูกหลานมีภารกิจต่างถิ่น

โรคติดต่อ
โรคตาแดง เป็นโรคติดต่อที่ระบาดได้ง่ายมาก โรคนี้จะไม่ทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ถ้าไม่รีบรักษาอาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้

โรคไข้เลือดออก
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจะมีไข้สูงลอยอยู่ประมาณ 2- 7 วัน ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัวส่วนใหญ่จะมีอาการหน้าแดง มีจุดแดง ๆ ตามลำตัว แขน ขา

โรคอุจจาระร่วง
การถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่าวันละ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูก อาจปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นไป มักระบาดมากในช่วงฤดูร้อน

โรคคอตีบ
ผู้ป่วยโรคคอตีบหรือผู้ติดเชื้อคอตีบโดยไม่มีอาการ สามารถแพร่เชื้อที่อยู่ในจมูกหรือลำคอไปสู่ผู้อื่นได้

โรคที่มากับฤดูฝนและการดูแลสุขภาพ
ระมัดระวังรักษาสุขภาพร่างกายให้อบอุ่น แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ซึ่งทำได้ง่ายๆ เพียงล้างมือฟอกสบู่ก่อนรับประทานอาหาร

โรคที่มากับฤดูร้อน
โรคหน้าร้อนป้องกันได้ โดยเลือกทานอาหาร-น้ำดื่ม เน้นความสด ใหม่ สะอาด สินค้ากระป๋องไม่หมดอายุ

โรคที่มากับฤดูหนาว
การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า สะอาดถูกหลักสุขอนามัย รวมทั้งออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะเป็นตัวช่วย

โรคของปลา
โรคเชื้อรา มีลักษณะคล้ายก้อนสำลีบาง ๆ เกาะติดอยู่ตามผิวหรือปากปลา หากเป็นมาก ๆ อาจตายได้ภายใน 5-7 วัน

การป้องกันโรค
การขจัดหรับยับยั้งพัฒนาการของโรครวมถึงการประเมินและการรักษาเฉพาะ เพื่อจัดความก้าวหน้าของโรคในทุกระยะ

โรคที่พบในวัยรุ่น
โรคซึมเศร้า พบได้ในทุกช่วงระยะเวลาของชีวิต ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คิดฆ่าตัวตาย และครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ฆ่าตัวตาย เป็นโรคซึมเศร้า

โรคต้องห้ามในแรงงานต่างด้าว
คนต่างด้าวที่มีลักษณะเป็น โรคต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือสงสัยว่าเป็นโรคต้องห้ามให้ทำบันทึกแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

โรคที่มากับน้ำท่วม
สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับภาวะน้ำท่วม คือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำสามารถ ผลต่อสุขภาพของคนเราได้อย่างมาก

อาหารในกลุ่มเดียวกันสามารถกินทดแทนกันได้
อาหารในกลุ่มเดียวกัน ให้พลังงานและคุณค่าทางโภชนาการเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงกินสลับสับเปลี่ยนทดแทนอาหารต่างกลุ่มได้

กินดีมีสุข
ควรเลือกกินอาหารให้เหมาะสมกับระดับพลังงานและความต้องการของร่างกาย เพื่อให้การกินและการใช้พลังงานเกิดสมดุล

การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
ความเครียดไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป ความเครียดที่ไม่มากนักช่วย ให้บุคคลมีความกระตือรือร้น มีพลังในการดำเนินชีวิต

พลังงานที่ได้จากอาหารชนิดต่างๆ

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ในหนังสืออายุรเวทได้บรรยายถึงการออกกำลังกายและการนวดเพื่อรักษาโรครูห์มาติซึม

ไข้ออกผื่นในเด็ก
หัดเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย ส่วนใหญ่มีการระบาดในฤดูหนาว อายุที่พบบ่อยคือช่วงอายุ 1-4 ปี ปัจจุบันพบโรคหัดได้น้อยลง เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เด็กทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดตั้งแต่อายุ 9-12 เดือน

การปฐมพยาบาล
เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยในทันทีทันใดที่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วยซึ่งอาจจะรุนแรงจนอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยใช้เครื่องมือเท่าที่พอจะหาได้ในขณะนั้น

หลักสุขาภิบาลอาหาร
การป้องกันไม่ให้อาหารเป็น ต้นเหตุของความเจ็บป่วยของผู้บริโภค

อาหารที่ไม่ควรกินมากเกิน
อาหารที่ไม่ควรกินมากเกิน หรือบ่อยเกิน โดยนำแนวคิดศาสตร์แพทย์แผนจีนมาวิเคราะห์ และใช้หลักแพทย์แผนปัจจุบันประกอบ

โรคคอพอก
ต่อมธัยรอยด์ ซึ่งอยู่สองข้างของของหลอดลมมีขนาดโตขึ้น ในบางรายที่ต่อมโตมากจะทำให้กลืนอาหารและหายใจลำบาก

การรักษาสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีน
การรักษาสุขภาพโดยนำแนวคิดศาสตร์แพทย์แผนจีนมาวิเคราะห์ และใช้หลักแพทย์แผนปัจจุบันประกอบ เคล็ดลับมี 12 ข้อ

โรคเส้นเลือดหัวใจ
ผู้ที่มีญาติสายตรงในครอบครัวเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจ จะมีโอกาสที่เป็นโรคนี้สูงกว่าปกติ

สมุนไพรคลายเครียด
การใช้สมุนไพร เป็นทางเลือกหนึ่งที่นำเอาคุณสมบัติของสารพฤกษาเคมีต่างๆ ที่พบในพืชสมุนไพร มาใช้บำบัดความเครียด

สมุนไพรบรรเทาอาการปวดประจำเดือน
สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาอาการปวดประจำเดือนและสรรพคุณอื่นๆ

สมุนไพรสำหรับการเลี้ยงสัตว์
ตำรับยาถ่ายพยาธิ วัว- ควาย ,ตำรับยาบำรุงวัว-ควาย กินหญ้าดีอ้วนขึ้น ,ตำรับยาแก้เส้นตึง เดินไม่ได้ ท้องแข็ง หลังโก่ง

สมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและเครื่องดื่ม

สมุนไพรไล่แมลง
เกษตรกรในประเทศเราส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีการผลิตโดยใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน และมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ

กินอย่างไร ห่างไกลโรค
โรคอ้วนนี้จะก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง

โรคเรื้อน
โรคเรื้อนเป็นโรคที่รักษาหายขาดได้ แต่เป็นโรคที่มีการทำลายเส้นประสาทส่วนปลายร่วมด้วย จึงมีผลทำให้เกิดความพิการติดตามมา

บริหารกาย บริหารชีวิต
คนที่อ้วนนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารที่เกินความจำเป็นสำหรับร่างกาย ทำให้อาหารส่วนเกินเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกาย

กินอย่างไร เมื่อเป็นตับแข็ง
สาเหตุที่เซลล์ตับถูกทำลาย ส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มสุราติดต่อกันเป็นเวลานาน จนทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ และเรื้อรังจนเป็นโรคตับแข็ง

โรคตับ
โรคร้ายอีกโรคที่กว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้ว แต่หากรู้เท่าทันอาการ อาจรักษาทันและป้องกันได้

โรคชอบกินของแปลก
ในบางสังคม ไม่ถือว่าการกินบางสิ่งบางอย่างเป็นพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ เช่น ชาวพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย(aborigines) ที่รับประทานดินโคลนเพื่อการเจริญพันธุ์

มะเร็งปอด
ระยะเริ่มแรกของโรค ไม่มีอาการใดใดที่บ่งได้อย่างชัดเจนว่าเป็นมะเร็งปอด

ผงชูรส
อาการแพ้ผงชูรส ซึ่งจะมีอาการชาและร้อนวูบวาบที่ปาก ลิ้น ใบหน้า โหนกแก้ม ต้นคอ หน้าอก บางคนมีผื่นแดงเกิดขึ้นตามตัว แน่นหน้าอก หัวใจเต้นช้าลง หายใจไม่สะดวก

ประโยชน์ของมะรุม
ใช้บำบัดโรคขาดอาหารในเด็กแรกเกิดถึง 10 ขวบ และลดสถิติการเสียชีวิต พิการ และตาบอดได้เป็นอย่างดี

ธรรมชาติบำบัด
ทั้งร่างกายและจิตใจของคนเรา สามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ ถ้าร่างกายอยู่ในสภาพสมดุลปกติ

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ไวรัสสุกรสายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 มีสาเหตุมาจากสุกร เชื่อว่าเส้นทางการติดเชื้อระหว่างคนสู่คนที่ติดเชื้อไวรัสสุกรสายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 มีลักษณะเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่

ทฤษฎีทางการพยาบาล
พัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีระบบ ที่เน้นการทำงานในร่างกายทั้งภายในและภายนอกอย่างมีระบบ

ธงโภชนาการ
การกินอาหารนอกจากปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติแล้ว การเลือกกินอาหารให้ได้สัดส่วนในปริมาณ ที่เหมาะสมกับอายุ เพศ และกิจกรรมประจำวันตามธงโภชนาการก็มีความสำคัญยิ่ง

» หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย