ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เทพเจ้ากรีก

     เป็นเรื่องปรัมปราและตำนานที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้า, วีรบุรุษ, ธรรมชาติของโลก และจุดกำเนิดและความสำคัญของวิถีปฏิบัติและพิธีในทางศาสนาของพวกเขา ตำนานเทพเจ้ากรีกเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาในกรีซโบราณ นักวิชาการสมัยใหม่กล่าวถึงเรื่องปรัมปราและศึกษาในความพยายามที่จะอธิบายสถาบันทางศาสนาและการเมืองในกรีซโบราณ อารยธรรม และเพิ่มความเข้าใจของธรรมชาติในการสร้างตำนานขึ้น

อาจเป็นเพราะชาวกรีกโบราณพยายามหาคำตอบให้กับตัวเองว่าทำไมฟ้าร้อง ฟ้าผ่า หรือเหตุใดจึงมีเสียงสะท้อนจากถ้ำเมื่อเราส่งเสียง หรือ ฯลฯ นั่นเพราะความกลัวปรากฏการณ์ธรรมชาติจึงพยายามหาเหตุผลและชาวกรีกชอบฟังนิทานเรื่องเล่าปรัมปรา, ชอบแต่งโคลงกลอน จึงรักการขับลำนำและดีดพิณคลอไปด้วยจึงทำให้การขับลำนำเป็นที่นิยม เล่ากันว่าโฮเมอร์ (Homer) ก็เป็นนักขับลำนำชั้นยอดคนหนึ่งของกรีก ใคร ๆ ก็รักน้ำเสียงการเล่านิทานของเขา แรกเริ่มเทวตำนานเป็นบทกลอนที่ท่องจำกันมาเป็นรุ่น ๆ ต่อมามีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เราจึงไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้แต่งตำนานเทพเจ้า บ้างก็ว่า โฮเมอร์ เป็นผู้แต่ง อีเลียด (Iliad) บ้างก็ว่าแค่รวบรวม บ้างก็ว่ากวีกรีกนาม เฮซิออด (Hesiod) แต่ง ส่วน โอวิด (Ovid) กวีโรมก็เล่าถึงเทวตำนานแต่ใช้ชื่อตัวละครต่างกัน เล่มของโอวิดจะเล่าได้พิสดารกว่าของนักเขียนคนอื่น

เทพทั้ง 16

 1. ซุส (Zeus) (ซีอุส/จูปิเตอร์)

  เป็นราชาของบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายและเหล่ามนุษย์บนโลก

 2. โพไซดอน (Poseidon)

  เทพเจ้าแห่งท้อง

 3. ดิมิเทอร์ (Demeter)

  เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรรม การเก็บเกี่ยว

 4. เฮรา (Hera)

  ราชินีแห่งสวรรค์ เป็นทั้งพี่สาวของซุสและเป็นภรรยาด้วย เฮร่าเป็นเทพีแห่งการให้กำเนิดทารก การสมรส และสตรี สัตว์ประจำพระองค์คือนกยูง

 5. เฮสเทีย (Hestia)

  เทพีพรมจรรย์แห่งการครองเรือน

 6. แอรีส (Ares)

  เทพแห่งสงคราม

 7. อพอลโล (Apollo)

  เทพเจ้าแห่งการทำนาย กีฬา การรักษาโรคภัย

 8. อาร์เทมีส (Artemis)

  เทพีแห่งดวงจันทร์และการล่าสัตว์

 9. เฮอร์มีส (Hermes)

   เทพแห่งการค้า การโจรกรรม

 10. อาธีน่า (Athena)

  เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด


 11. อโฟรไดท์ (Aphrodite)

  เทพีแห่งความรักและความงาม

 12. ฮีเฟสตุส (Hephaestus)

  เทพแห่งไฟ โลหะ และการ

 13. ไดอะไนเซิส (Dionysus)

  เทพแห่งไวน์ การทำไวน์ และการเก็บเกี่ยวผลไม้ และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพแห่งละครอีกด้วย

 14. เพอร์ซิโฟเน (Persephone)

  ธิดาของเทพีดีมิเทอร์ซึ่งถูกฮาเดสจับตัวไปเป็นภรรยาได้รับอนุญาตให้กลับขึ้นมาบนโลกได้ปีละไม่กี่ครั้ง และการกลับขึ้นมาแต่ละครั้งก็คือการเปลี่ยนฤดูนั่นเอง

 15. อีรอส (Eros)

  กามเทพ รู้จักกันดีในภาษาโรมันว่า คิวปิด Cupid เป็นบุตรแห่งเทพีความรัก

 16. เฮเดส (Hades)

  หรือฮาเดส (อีกนามหนึ่งคือ เฮดีส Hedes) เทพแห่งใต้พิภพยมโลก

เทพชั้นรอง (Minor gods)
เป็นเทพที่ไม่ได้อยู่บนเขาโอลิมปัส มีมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งเทพเหล่านี้ต่างก็มีหน้าที่และความสำคัญต่างๆ กันไป อาทิ เช่น


 • โพรมีเธียส (Prometheus)


 • อีออส (Eos)


 • เฮลิออส (Helios)


 • เซเลน่า (Selena)


 • ออโรร่า (Aurora)


 • แพน (Pan)


 • ไอริส (Iris)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย