วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

นักดาราศาสตร์เตรียมที่จะส่งกล้องส่องทางไกลโดยใช้แสงอินฟราเรดขึ้นไปในอวกาศ

จากบทความในวารสาร Science ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2545

การเตรียมส่งกล้องส่องทางไกลที่ใช้ในอวกาศโดยใช้แสงอินฟราเรด (Space Infrared Telescope Facility - SIRTF) ขึ้นไปในอวกาศโดยกล้องที่ว่านี้มีขนาดสูงเพียงแค่ 4 เมตรและประกอบไปด้วยกระจกสะท้อนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.85 เมตร

กล้อง SIRTF ดังกล่าวมีกำหนดการส่งไปในอวกาศในวันที่ 15 เมษายน 2546 ณ Kennedy Space Center มลรัฐฟลอริดา หลังจากที่ถูกเลื่อนกำหนดออกไปจากเดิมในวันที่ 29 มกราคม 2546 เนื่องจากองค์การ NASA จำเป็นที่จะต้องส่งดาวเทียมทางทหารขึ้นไปก่อน กล้อง SIRTF มีคุณสมบัติในการดักจับความร้อนที่เกิดขึ้นของดวงดาวที่ห่างไกลในระบบกาแล็คซี่ ดักจับความร้อนในดวงดาวในทางช้างเผือกและใช้สังเกตการเกิดการเปลี่ยนแปลงของก๊าซและฝุ่นละอองที่ปกคลุมอยู่รอบๆดวงดาวที่มีอายุน้อยและดาวเคราะห์ต่างๆ

โดยการใช้กัมมันตภาพรังสีอินฟราเรดเจาะทะลุกลุ่มฝุ่นละอองเพื่อเปิดทัศนวิสัย ภารกิจของ SIRTF ในอวกาศกำหนดไว้เป็นเวลา 5 ปีและใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 720 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กลุ่มนักดาราศาสตร์ทั้งหลายรวมทั้งนาย B. Thomas Boifer ผู้อำนวยการ SIRTF Science Center แห่ง California Institute of Technology (Caltech) ณ เมืองพาซาดินา มลรัฐแคลิฟอร์เนียเชื่อว่าด้วยการสังเกตการณ์โดยใช้กล้อง SIRTF นี้จะสามารถหาข้อสรุปในเรื่องราวการเกิดและความเป็นไปของดวงดาวต่างๆในระบบกาแล็คซี่ได้

(ที่มา: Science, Volume 298, December 6, 2002)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย