บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์  >>

ข้าว

      “ข้าว” หมายถึงพืชประจำถิ่นที่เป็นอาหารหลักของชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายชาติ เมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลน หรือเมื่อประเทศประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ การปลูกข้าวไม่อาจทำได้ตามฤดูกาล ผลผลิตไม่เพียงพอ ก็จะเกิดปัญหาวิกฤติการณ์ขาดแคลนข้าวสำหรับการบริโภค ข้าวจึงมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่นับแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ในอดีตมักจะเกิดปัญหาการขาดแคลนข้าวเสมอจนมีคำกล่าวเป็นสุภาษิตว่า “ข้าวยากหมากแพง” ซึ่งหากในปีใดเกิดปัญหาดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของรัฐบาลอย่างรุนแรง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศตกอยู่ในภาวะสงคราม ข้าวนับเป็นยุทธปัจจัยที่สำคัญต่อกองทัพและประชาชน จึงเป็นที่มาของการตรากฎหมายเกี่ยวกับข้าว การควบคุมการผลิต การค้าข้าว การเคลื่อนย้ายของข้าว รวมทั้งการค้าข้าวระหว่างประเทศ เพื่อให้รัฐสามารถควบคุมปริมาณข้าวให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ ดังนั้น การอธิบายคำว่า “ข้าว” ในบทต่อไป จึงจะได้กล่าวถึงความหมายของคำว่า “ข้าว” ประวัติความเป็นมาของข้าวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เหตุผลการตรากฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย กระบวนการปฏิบัติ รวมทั้งความเชื่อมโยงของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกฎหมายคำว่า “ข้าว” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้าว และการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วย “ข้าว”

ความหมายคำว่าข้าว
ประวัติและความเป็นมาของข้าว
ประวัติข้าวของโลก
ประวัติของข้าวไทย
ข้าวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
พิธีกรรมความเชื่อ
การปลูกข้าว
ประเภทของข้าว
คุณประโยชน์และความสำคัญของข้าว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook