Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

บุญกิริยาวัตถุ

บุญกิริยาวัตถุ แปลว่า เหตุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ หมายถึงเหตุเกิดบุญ, วิธีการทำบุญ, วิธีที่เมื่อทำแล้วได้ชื่อว่าทำบุญและจะได้รับผลเป็นความสุข โดยย่อมี 3 ประการคือ

 1. ทานมัย การให้ทาน
 2. ศีลมัย การักษาศีล
 3. ภาวนามัย การอบรมจิตใจ

 บุญกิริยาวัตถุโดยพิสดาร มี 10 ประการ คือ

 1. ทานมัย การให้ทาน
 2. ศีลมัย การักษาศีล
 3. ภาวนามัย การอบรมจิตใจ 
 4. อปจายนมัย การอ่อนน้อมถ่อมตน
 5. เวยาวัจมัย การช่วยเหลือผู้อื่น
 6. ปัตติทานมัย การแผ่ส่วนบุญ
 7. ปัตตานุโมทนามัย การอนุโมทนาบุญ
 8. ธัมมัสสวนมัย การฟังธรรม
 9. ธัมมเทสนามัย การแสดงธรรม
 10. ทิฏฐุชุกรรม การทำความเห็นให้ถูกต้อง,ดีงาม

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com