วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

พาตัวตนออกจากสถานที่อันจองจำ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ไปประกาศอิสรภาพด้วยกัน

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก
โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

จากจังหวัดที่เล็กที่สุดถึงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ออกจากโบสถ์คริสต์ เดินย้อนกลับมาสัก 50 เมตร ข้ามสะพานสมเด็จพระอมรินทร์ เพื่อไปวัดบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

จังหวะดี สัก 10 นาที รถสองแถวสายราชบุรี-วัดโบสถ์ ก็มาพอดี ค่ารถคนละ 15 บาท

ค่ายบางกุ้ง

ระหว่างทาง

ค่ายบางกุ้ง

ถึงแล้วครับค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง เป็นค่ายทหารเรือไทยมีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารชาติไทยว่า เมื่อ พ.ศ.2307 ในแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศน์แห่งกรุงศรีอยุธยา พม่ายกกองทัพมารุกรานบ้านเมืองไทย สมัยนั้นพระเจ้ามังระกษัตริย์พม่าให้เกณฑ์กองทัพพล25,000 คน ยกเข้าตีเมืองไทยสองทางให้มังมหานรธาเป็นแม่ทัพยกเข้ ามาตีทางใต้ให้เนเมียวสีหบดียกเข้ามาตีทางเหนือ ให้ตีไปบรรจบกันที่กรุงศรีอยุธยา เป็นศึกขนาบสองด้านกองทัพของเนเมียวสีหบดีเข้าตีเมืองเชียงใหม่ เมืองกำแพงเพชรจนแตกแล้วตั้งค่ายมั่น ต่อเรือ สะสมเสบียงอาหารอยู่

ฝ่ายกองทัพมังมหานรธายกเข้ามาตีเมืองมะริด เมืองตะนาวศรี พม่าก็ยกทัพติดตามมาตีเมืองชุมพรแตกเผาเมืองชุมพรเสีย แล้วยกเข้ามาตีกองทัพของพระพิเรนทรเทพ ที่ตั้งค่ายอยู่เมืองกาญจนบุรีแตกอีก แล้วยกเข้าตีเมืองราชบุรี เพชรบุรี แตกทั้งสองเมือง แล้วยกกลับไปตั้งกองทัพต่อเรือและสะสมเสบียงอาหารอยู่ที่ดงรังหนองขาว เมืองกาญจนบุรี พระเจ้าเอกทัศน์ทรงทราบข่าวศึก จึงโปรดให้เกณฑ์กองทัพออกต่อสู้ ให้กองทัพบกยกไปตั้งค่ายรับข้าศึกอยู่ที่ตำบลบางตำหรุ เมืองราชบุรี แห่งหนึ่งให้กองทัพเรือยกมาตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลบางกุ้ง เมืองสมุทรสงครามแห่งหนึ่งให้พระยารัตนาธิเบศร์ยกทัพเมืองนครราชสีมามาตั้ง ค่ายอยู่ที่เมืองธนบุรีแห่งหนึ่ง ให้พระยายมราชยกกองทัพมาตั้งค่ายอยู่เมืองนนทบุรีแห่งหนึ่ง

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ครั้น พ.ศ.2308ทัพมังมหานรธาก็ยกทัพเรือเข้าตีค่ายทหารบกที่บางตำหรุแตก ยกเข้ามาตีค่ายทหารเรือที่บางกุ้งแตก แล้วยกไปตีเมืองธนบุรี พระยารัตนาธิเบศร์ยกทัพหนี พม่าก็ยกทัพตามไปตีค่ายนนทบุรีแตกอีกแล้วยกเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ด้าน หนึ่งกองทัพของเนเมียวสีหบดีก็ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก เมืองนครสวรรค์แตก แล้วยกทัพเรื่อยเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้อีกด้านหนึ่ง จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 แล้วตั้งให้นายทองอินทร์คนไทยที่จงรักภักดีอยู่กับพม่า เป็นสุกี้นายกองคุมกองทัพรักษากรุงศรีอยุธยาไว้ ตั้งให้นายบุญส่งนั้นคุมค่ายเมืองธนบุรีไว้แล้วจึงยกทัพหลวงกลับไป ในปีพ.ศ. 2310 นั้นเองที่พระเจ้าตากสินได้ถูกเรียกเข้าช่วยราชการในกรุงศรีอยุธยาแต่เมื่อ เห็นว่าแม่ทัพไทยฝีมือยังไม่เข้มแข็ง และทหารไทยนั้นแตกความสามัคคีกัน เห็นจะสู้พม่าไม่ได้ จึงพาทหารประมาณ 500 คน ตีฝ่าออกไปจากกรุงศรีอยุธยาได้ พม่ายกติดตามไปก็ถูก พระเจ้าตากสินตีแตกกลับมาถึงสองครั้งสองครา พระเจ้าตากสินได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองชลบุรี พระยาจันทรบุรี ไม่ยอมอ่อนน้อม จึงยกทัพเข้าตีเมืองจันทรบุรีแตก แล้วตั้งพลสะสมเสบียง อาหาร ต่อเรือรบ เห็นได้ว่ามากเพียงพอแล้ว ก็ยกทัพเรือมาตีค่ายเมืองธนบุรี และก๊กสุกี้นายกองที่รักษาอยู่ที่กรุงเก่าแตกพ่ายไป กู้กรุงศรีอยุธยาคืนมาได้ แล้วยกมาตั้งกรุงธนบุรีขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2311

ค่ายบางกุ้ง

เมื่อตั้งกรุงธนบุรีขึ้นแล้ว ก็โปรดให้พวกจีนในแถบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ราชบุรี กาญจนบุรี รวบรวมกำลังกันตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายบางกุ้งไว้ จึงเรียกว่า " ค่ายจีนบางกุ้ง " ในปี พ.ศ. 2311 ปีเดียวกันนี้ พระเจ้ามังระกษัตริย์พม่าให้แมงกี้มารหย่าเจ้าเมืองทวายยกกองทัพมาสืบข่าว ศึกในเมืองไทยว่าสงบราบคาบดีหรือกำเริบขึ้นประการใดแมงกี้มารหย่าคุมพล 20,000 คน ยกเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์เมืองกาญจนบุรี แล้วเข้ามาตั้งพักพลสะสม เสบียงอาหารอยู่ที่ไทรโยคเมืองกาญจนบุรี แล้วส่งโปมังเป็นกองหน้าคุมพล 2,000 คนเศษยกล่วงหน้ามาล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้ ทหารจีนค่ายบางกุ้งพยายามต่อสู้ แต่สู้ไม่ได้เพราะมีกำลังน้อยกว่า นอกจากนั้น ยังถูกกองทัพพม่าล้อมไว้ ทำให้ขาดแคลนเสบียงอาหาร ค่ายจีนบางกุ้งจวนจะแตกอยู่แล้ว คณะกรรมการเมืองสมุทรสงคราม สมัยนั้น จึงมีใบบอกไปยังกรุงธนบุรี ครั้นพระเจ้าตากสินได้ทรงทราบ ก็มีพระทัยยินดีประดุจได้ลาภอันวิเศษกว่าลาภทั้งปวงด้วยมีพระราชหฤทัยหนักหน่วงในอันที่จะปลุกใจคนไทยมิให้คร้ามเกรงพม่าอีกต่อไป จึงโปรดให้จัดกองทัพเรือ 20 ละเศษ ให้มหามนตรี ( บุญมา ) เป็นกองหน้า โดยพระเจ้าตากสินเสด็จคุมทัพเรือมาด้วยพระองค์เอง ขับไล่กองทัพพม่าทำให้ข้าศึกแตกพ่าย หลังจากนั้นค่ายบางกุ้งแห่งนี้ก็ถูกปล่อยให้รกร้างเกือบ 200 ปี จนมาถึง พ.ศ.2510 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ตั้งเป็นค่ายลูกเสือขึ้น (ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว) และได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินไว้เป็นอนุสรณ์

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

รูปปั้นทหาร ประจำอยู่ทั้งสี่ด้านศาลวีรชน

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ไอศครีมกระทิสดในถ้วยดินเผา 20 บาท อากาศร้อนมาก....

ค่ายบางกุ้ง

ถัดจากศาลวีรชน ก็พบสิ่งเหล่านี้แหละครับ ตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก

ค่ายบางกุ้ง

อันนี้น่าจะเป็น ศิลปะการต่อสู้ออกแนวพวกกระบี่กระบอง แต่อาวุธไม่ค่อยจะครบมือสักเท่าไร

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ดาบหายไปไหน

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »


เกี่ยวกับผู้เขียน »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
ชัยชนะของชาวบ้านไม่ได้อยู่ที่การยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แต่ชัยชนะของพวกเขาคือ สิทธิ์ในฐานะประชาชน

» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
จะมีใครสักกี่คนที่หวนคิดคำนึงถึง ความบอบช้ำกล้ำกลืนของสายเลือดไทยผู้พลัดถิ่นเหล่านั้น และการถูกตราหน้าว่าเป็นพม่า จากผู้คนสายเลือดเดียวกัน

» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี
บั้นปลายชีวิตที่เลือกได้ของปูเย็น อาจจะไม่ได้หมายถึงใต้สะพานลำใยแห่งนี้ หากแต่น่าจะเป็นบั้นปลายชีวิตที่ไม่ยอมเป็นภาระแก่ลูกหลาน

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)
» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง

» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน
เพ้อพร่ำ รำพัน โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)
ทั้งหลายทั้งปวงเพียงเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เรียนรู้ไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบ(หมดตูด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย

บทกวี »

» ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ
» ความทรงจำที่เศร้าหมอง
» ธรรมนูญนรก

สารคดี-ท่องเที่ยว »

» ลำปาง นครแห่งความสุข
» พาเด็กไปเลี้ยงแกะ (สวนผึ้ง ราชบุรี)
» ปั้นทรายโลก บูชาพระพิฆเนศ เมืองแปดริ้ว
» สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องลาว
» พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
» เมืองโบราณ
» เสียมเรียบ นครวัด นครธม
» มาเก๊ามรดกโลก
» สะพายเป้ แบกกล้อง ล่องใต้
» ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง
» ตะลุยเมืองจำลอง
» จากจังหวัดที่เล็กที่สุดถึงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด