ข้อเขียน นิยาย สารคดี บทกวี เรื่องสั้น >>

ข้อเขียน-บทความ

ได้แต่หวังว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

เพ้อพร่ำ รำพัน โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

ทั้งนักบวช ยากจกนักปราชญ์
ทั้งผู้ทั้งคน ทั้งดวงดาวบนฟากฟ้า
ทุกเพศทุกวัย ทุกการปกครอง ทุกระดับความเชื่อ
ทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนพึ่งพากัน
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ไม่ทางตรงก็โดยอ้อมไปอ้อมมา
เราเลือกที่จะมองข้ามบางสิ่งบางอย่าง
หรือเรามันขาดสติเบาปัญญา
และหรือนี่คือธรรมอันแสนวิเศษ
ปรุงแต่งให้ได้ลิ้มลองกัน มากบ้าง น้อยบ้าง
และอย่างทั่วถึง
ประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

8/3/2559

| หน้าถัดไป »


เกี่ยวกับผู้เขียน »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย