วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ข้อเขียน-บทความ

คำให้การ
มือใหม่หัดเล่นหุ้น
แนวทาง (ส่วนตัว)
พอร์ตน้อยๆ
หุ้นแรกในชีวิต

เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น

บันทึกการเล่นสด : โดย สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

» ปี 1

» เมษายน 2557 » พฤษภาคม 2557 » มิถุนายน 2557


พฤษภาคม 2557

      ผ่านไปอีกเดือนสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯกับสถานการณ์ที่ยังคงเดิม และแน่นอนว่าตราบใดที่ยังรอคอยก็จะยังคงมีความหวังให้ได้หวังได้เสมอ แม้ตัวเลขจากผลประกอบการส่วนตัวจะยังคงติดลบอยู่ก็ตาม

ความมุ่งหมายที่จะได้ใช้ชีวิตอันสุขสงบอย่างพอเพียงในแบบฉบับของตัวเอง ตามสมควรแก่อัตภาพยามบั้นปลายและโดยไม่เบียดเบียนใคร ยังคงต้องไขว่คว้า...

สรุปตัวเลขผลประกอบการ

จากเงินลงทุนทั้งสิ้น  705,000 บาท ถอนทุนออกจากบ/ช 200,000 บาท (27/11/56)
คืนทุนเข้า บ/ช 70,000 บาท (23/1/57) ,30,000 บาท (26/2/57) ,30,000 บาท (25/3/57) คงเหลืออีก 70,000 บาท

1. เงินลงทุน : 635,000 บาท (705,000-200,000+70,000+30,000+30,000)
2. พอร์ตมูลค่า : 568,965 บาท
3. ยอดคงเหลือในบัญชี : 85.45 บาท
4. มูลค่าตลาด : 522,530.00 บาท

ขาดทุนสุทธิ จากการซื้อ/ขายหุ้น (2+3-1)
-65,949.55 บาท

2 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.90 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.35 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น =0.95 บาท/382,700 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -49,035.00 บาท -8.62 % ยอดเงินคงเหลือ 85.45 บาท

6 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.37 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น =0.95 บาท/382,700 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -50,262.00 บาท -8.83 % ยอดเงินคงเหลือ 85.45 บาท

7 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.90 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.35 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น =0.95 บาท/382,700 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -49,035.00 บาท -8.62 % ยอดเงินคงเหลือ 85.45 บาท

8 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น =0.95 บาท/382,700 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -51,562.00 บาท -9.06 % ยอดเงินคงเหลือ 85.45 บาท

9 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.88 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.35 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น =0.95 บาท/382,700 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -56,689.00 บาท -9.96 % ยอดเงินคงเหลือ 85.45 บาท

12 พฤษภาคม
(รับเงินปันผล 15,030 บาท)

     โอนเงินเข้าบัญชีหุ้น 15,030 บาท โดยเป็นเงินที่ได้รับปันผลจากหุ้น ZMICO 10,530 บาท (130,000x0.09 หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%) และหุ้น BSBM ที่ขายไปหลังขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 4,500 บาท (100,000x0.05 หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%) ถือเป็นการลดขาดทุนสุทธิ จากการซื้อ/ขายหุ้น เพื่อให้ง่ายต่อการสรุปผลประกอบการ

เคาะซื้อหุ้น BMCL เพิ่มเข้ามาอีก 16,900 หุ้นที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น จากของเดิมที่ถืออยู่ 0.95 บาท/382,700 หุ้น รวมเป็น 399,600 หุ้น ได้ถัวเฉลี่ยราคาลงมาอยู่ที่ 0.94 บาท/หุ้น

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น =0.94 บาท/399,600 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -48,580.00 บาท -8.36 % ยอดเงินคงเหลือ 49.06 บาท

14 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.37 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น =0.94 บาท/399,600 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -47,280.00 บาท -8.14 % ยอดเงินคงเหลือ 49.06 บาท

15 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น =0.94 บาท/399,600 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -48,580.00 บาท -8.36 % ยอดเงินคงเหลือ 49.06 บาท

16 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น =0.94 บาท/399,600 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -48,580.00 บาท -8.36 % ยอดเงินคงเหลือ 49.06 บาท

19 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.37 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น =0.94 บาท/399,600 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -47,280.00 บาท -8.14 % ยอดเงินคงเหลือ 49.06 บาท

20 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.88 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.35 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น =0.94 บาท/399,600 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -53,876.00 บาท -9.27 % ยอดเงินคงเหลือ 49.06 บาท

21 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.90 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น =0.94 บาท/399,600 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -44,584.00 บาท -7.67 % ยอดเงินคงเหลือ 49.06 บาท

22 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.96 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.35 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น =0.94 บาท/399,600 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -21,908.00 บาท -3.77 % ยอดเงินคงเหลือ 49.06 บาท

23 พฤษภาคม
(คืนทุน 15,000 บาท)

      โอนเงินเข้าบัญชีหุ้น 15,000 บาท จากยอดเงินลงทุนเดิม 635,000 บาท รวมเป็น 650,000 บาท (ถือเป็นการทยอยคืนทุนที่ถอนทุนออกไป 200,000 บาทเมื่อ 27 /11/ 56 เพื่อให้ง่ายแก่การสรุปผลและบริหารจัดการ โดยคืนทุนแล้วทั้งสิ้น 130,000 บาท (23 /1/ 57=70,000 บาท, 26 /2/ 57=30,000 บาท) ,25/3/57=30,000 บาท (25/3/57) คงเหลืออีก 55,000 บาท)

เคาะซื้อหุ้น ZMICO สะสมเพิ่มเข้ามาอีก 10,000 หุ้น ที่ราคา 1.34 บาท/6,000 หุ้น และ 1.35 บาท/4,000 หุ้น รวมของเดิม 130,000 หุ้นเป็น 140,000 หุ้น เฉลี่ยราคาอยู่ที่ 1.56 บาท/หุ้น

หุ้น BMCL ยังสามารถขึ้นสวนตลาดต่อไปได้อีก ท่ามกลางกฎอัยการศึกและการประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ บังเกิดเป็นพอร์ตเขียวน้อยๆ ขึ้นมาในทันที่เมื่อตลาดปิดทำการ ชีวิตก็เป็นเยี่ยงนี้ แต่จะเป็นไปได้อีกสักกี่มื้อ

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.03 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.35 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/36,000 หุ้น ,1.35 บาท/4,000 หุ้น=1.56 บาท/140,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น
=0.94 บาท/399,600 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +6,564.00 บาท +1.11 % ยอดเงินคงเหลือ 1,586.36 บาท

26 พฤษภาคม

     เคาะซื้อหุ้น BMCL เพิ่มเข้ามาอีก 400 หุ้นที่ราคา 1.03 บาท/หุ้น จากของเดิม 399,600 หุ้น รวมเป็น 0.94 บาท/400,000 หุ้น

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.03 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.35 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/36,000 หุ้น ,1.35 บาท/4,000 หุ้น=1.56 บาท/140,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/400,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +6,600.00 บาท +1.11 % ยอดเงินคงเหลือ 1,173.68 บาท

27 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.00 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.35 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/36,000 หุ้น ,1.35 บาท/4,000 หุ้น=1.56 บาท/140,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/400,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -5,400.00 บาท -0.91 % ยอดเงินคงเหลือ 1,173.68 บาท

28 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.03 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/36,000 หุ้น ,1.35 บาท/4,000 หุ้น=1.56 บาท/140,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/400,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +8,000.00 บาท +1.35 % ยอดเงินคงเหลือ 1,173.68 บาท

29 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.02 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.37 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/36,000 หุ้น ,1.35 บาท/4,000 หุ้น=1.56 บาท/140,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/400,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +5,400.00 บาท +0.91 % ยอดเงินคงเหลือ 1,173.68 บาท

30 พฤษภาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.06 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.40 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/36,000 หุ้น ,1.35 บาท/4,000 หุ้น=1.56 บาท/140,000 หุ้น
* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/400,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +25,600.00 บาท +4.31 % ยอดเงินคงเหลือ 1,173.68 บาท

» แสดงผลประกอบการ ณ ปัจจุบัน พอร์ตน้อยๆ
<<< ย้อนกลับ || ติดตามบันทึกการเล่นสด เดือนมิถุนายน 2557 >>>


เกี่ยวกับผู้เขียน »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
ชัยชนะของชาวบ้านไม่ได้อยู่ที่การยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แต่ชัยชนะของพวกเขาคือ สิทธิ์ในฐานะประชาชน

» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
จะมีใครสักกี่คนที่หวนคิดคำนึงถึง ความบอบช้ำกล้ำกลืนของสายเลือดไทยผู้พลัดถิ่นเหล่านั้น และการถูกตราหน้าว่าเป็นพม่า จากผู้คนสายเลือดเดียวกัน

» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี
บั้นปลายชีวิตที่เลือกได้ของปูเย็น อาจจะไม่ได้หมายถึงใต้สะพานลำใยแห่งนี้ หากแต่น่าจะเป็นบั้นปลายชีวิตที่ไม่ยอมเป็นภาระแก่ลูกหลาน

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)
» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง

» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน
เพ้อพร่ำ รำพัน โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)
ทั้งหลายทั้งปวงเพียงเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เรียนรู้ไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบ(หมดตูด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย

บทกวี »

» ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ
» ความทรงจำที่เศร้าหมอง
» ธรรมนูญนรก

สารคดี-ท่องเที่ยว »

» ลำปาง นครแห่งความสุข
» พาเด็กไปเลี้ยงแกะ (สวนผึ้ง ราชบุรี)
» ปั้นทรายโลก บูชาพระพิฆเนศ เมืองแปดริ้ว
» สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องลาว
» พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
» เมืองโบราณ
» เสียมเรียบ นครวัด นครธม
» มาเก๊ามรดกโลก
» สะพายเป้ แบกกล้อง ล่องใต้
» ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง
» ตะลุยเมืองจำลอง
» จากจังหวัดที่เล็กที่สุดถึงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด