วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ข้อเขียน-บทความ

คำให้การ
มือใหม่หัดเล่นหุ้น
แนวทาง (ส่วนตัว)
พอร์ตน้อยๆ
หุ้นแรกในชีวิต

เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น

(บันทึกการเล่นสด/มีนาคม 2557)
โดย : สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

» เมษายน 2556 » พฤษภาคม 2556 » มิถุนายน 2556 » กรกฎาคม 2556 » สิงหาคม 2556 » กันยายน 2556 » ตุลาคม 2556 » พฤศจิกายน 2556 » ธันวาคม 2556 » มกราคม 2557 » กุมภาพันธ์ 2557 » มีนาคม 2557

» ปี 2


มีนาคม 2557

       ปฏิบัติการณ์ปลอมตัวไปเล่นหุ้นยังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลางความผันผวนทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จากที่ซุ่มอยู่ในความมืดสู่การปรับสภาพ ค่อยๆเรียนรู้ค้นหาแนวทางอันเหมาะสมเป็นการส่วนตัว อิสรภาพทางการเงินเล็กๆน้อยๆและการใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเองยังคงต้องดั้นด้นไป

       เสน่ห์อยู่ที่การได้ขบได้คิด ได้วิเคราะห์วางแผน และการรอคอยไม่ว่าจะเนินนานเพียงใดก็ยังคงมีความหวังให้ได้หวังได้เสมอ เป้าหมาย 5-10 ปี ถึงตอนนี้ก็ถือได้ว่าเพิ่งแค่เริ่มต้น...

สรุปตัวเลขผลประกอบการเดือนที่ 11

จากเงินลงทุนทั้งสิ้น  705,000 บาท  ถอนทุนออกจากบ/ช 200,000 บาท (27 พ.ย. 56)
คืนทุนเข้า บ/ช 70,000 บาท (23 ม.ค. 57) ,30,000 บาท (26 ก.พ 57)  คงเหลืออีก 100,000 บาท

1. เงินลงทุน : 605,000 บาท (705,000-200,000+70,000+30,000)
2. พอร์ตมูลค่า : 535,292 บาท
3. ยอดคงเหลือในบัญชี : 71.44 บาท
4. มูลค่าตลาด : 499,414.00 บาท

ขาดทุนสุทธิ จากการซื้อ/ขายหุ้น (2+3-1)
-69,636.56 บาท

3 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.91 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.09 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.40 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -39,178.00 บาท -7.32 % ยอดเงินคงเหลือ 71.44 บาท

4 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.91 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.11 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.41 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -35,878.00 บาท -6.70 % ยอดเงินคงเหลือ 71.44 บาท

5 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.91 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.10 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.42 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -35,578.00 บาท -6.65 % ยอดเงินคงเหลือ 71.44 บาท

6 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.12 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.42 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -29,070.00 บาท -5.43 % ยอดเงินคงเหลือ 71.44 บาท

7 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.91 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.14 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.41 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -32,878.00 บาท -6.14 % ยอดเงินคงเหลือ 71.44 บาท

10 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.92 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.19 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.41 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -25,624.00 บาท -4.79 % ยอดเงินคงเหลือ 71.44 บาท

11 มีนาคม

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ ZMICO มีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.09 บาท/หุ้น 10/03/14  ขึ้นเครื่องหมาย XD 21/03/14 จ่ายเงินปันผล 12/05/14 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.92 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.21 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.46 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -17,124.00 บาท -3.20 % ยอดเงินคงเหลือ 71.44 บาท

12 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.91 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.18 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.46 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -22,378.00 บาท -4.18 % ยอดเงินคงเหลือ 71.44 บาท

13 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.90 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.20 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.45 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -23,932.00 บาท -4.47 % ยอดเงินคงเหลือ 71.44 บาท

14 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.18 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.46 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -26,886.00 บาท -5.02 % ยอดเงินคงเหลือ 71.44 บาท

17 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.19 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.48 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -23,286.00 บาท -4.35 % ยอดเงินคงเหลือ 71.44 บาท

18 มีนาคม

เคาะขายหุ้น BSBM หลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD ไปที่ราคา 1.12 บาท/100,000 หุ้น จากที่ซื้อไว้ที่ราคา 1.09 บาท/หุ้น รับรู้กำไรมาเล็กน้อย 2,626.86 บาท และรอรับเงินปันผลอีก 0.05 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 12/05/14

  • การขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อให้นักลงทุนรู้ว่าเมื่อซื้อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ส่วนการขายหุ้นวันที่หุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.90 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.48 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

BSBM ปิดที่ราคา 1.12 บาท/หุ้น

กำไรสุทธิจากการขายหุ้น BSBM +2,626.86 บาท สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -31,032.00 บาท -7.28 % ยอดเงินคงเหลือ 111,882.35 บาท

19 มีนาคม

เคาะซื้อ BMCL เพิ่มเข้ามาอีก 124,100 หุ้น ที่ราคา 0.90 บาท/หุ้น จากของเดิมที่ถืออยู่ 225,400 หุ้นที่ราคา 0.98 บาท/หุ้น รวมเป็น 349,500 หุ้น ถัวเฉลี่ยราคาอยู่ที่ 0.95 บาท/หุ้น

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.46 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/124,100 หุ้น =0.95 บาท/349,500 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -36,570.00 บาท -6.80 % ยอดเงินคงเหลือ 3.75 บาท

20 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.90 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.48 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/124,100 หุ้น =0.95 บาท/349,500 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -30,475.00 บาท -5.67 % ยอดเงินคงเหลือ 3.74 บาท

21 มีนาคม

หุ้น ZMICO ขึ้นเครื่องหมาย XD เป็นวันแรก โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล 0.09 บาท/หุ้น วันที่ 12/05/14

  • การขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อให้นักลงทุนรู้ว่าเมื่อซื้อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ส่วนการขายหุ้นวันที่หุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.90 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.37 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/124,100 หุ้น =0.95 บาท/349,500 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -44,775.00 บาท -8.33 % ยอดเงินคงเหลือ 3.74 บาท

24 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.90 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.37 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/124,100 หุ้น =0.95 บาท/349,500 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -44,775.00 บาท -8.33 % ยอดเงินคงเหลือ 3.74 บาท

25 มีนาคม
(คืนทุน 30,000 บาท)

โอนเงินเข้าบัญชีพอร์ต 30,000 บาท จากยอดเงินลงทุนเดิม 605,000 บาท รวมเป็น 635,000 บาท ถือเป็นการทยอยคืนทุนที่ถอนทุนออกไป 200,000 บาทเมื่อ 27 พ.ย. 56 เพื่อให้ง่ายแก่การสรุปผลและบริหารจัดการ โดยคืนทุนแล้วทั้งสิ้น 130,000 บาท (23 ม.ค. 57=70,000 บาท, 26 ก.พ. 57=30,000 บาท) คงเหลืออีก 70,000 บาท

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.37 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/124,100 หุ้น =0.95 บาท/349,500 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -48,270.00 บาท -8.98 % ยอดเงินคงเหลือ 30,003.74 บาท

26 มีนาคม

ซื้อหุ้น BMCL สะสมเพิ่มอีก 33,200 หุ้นที่ราคา 0.90 บาท/หุ้น รวมของเดิม 349,500 หุ้น เป็น 382,700 หุ้น ถัวเฉลี่ยราคาอยู่ที่ 0.95 บาท/หุ้น

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.37 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น =0.95 บาท/382,700 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -50,262.00 บาท -8.83 % ยอดเงินคงเหลือ 73.29 บาท

27 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น =0.95 บาท/382,700 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -51,562.00 บาท -9.06 % ยอดเงินคงเหลือ 73.29 บาท

28 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น =0.95 บาท/382,700 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -51,562.00 บาท -9.06 % ยอดเงินคงเหลือ 73.29 บาท

31 มีนาคม

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.89 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.35 บาท/หุ้น**

*1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น,0.90 บาท/157,300 หุ้น =0.95 บาท/382,700 หุ้น
**1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น =1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -52,862.00 บาท -9.29 % ยอดเงินคงเหลือ 73.29 บาท

» แสดงผลประกอบการ ณ ปัจจุบัน พอร์ตน้อยๆ
<<< ย้อนกลับ || ติดตามบันทึกการเล่นสด เดือเมษายน 2557 >>>


เกี่ยวกับผู้เขียน »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
ชัยชนะของชาวบ้านไม่ได้อยู่ที่การยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แต่ชัยชนะของพวกเขาคือ สิทธิ์ในฐานะประชาชน

» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
จะมีใครสักกี่คนที่หวนคิดคำนึงถึง ความบอบช้ำกล้ำกลืนของสายเลือดไทยผู้พลัดถิ่นเหล่านั้น และการถูกตราหน้าว่าเป็นพม่า จากผู้คนสายเลือดเดียวกัน

» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี
บั้นปลายชีวิตที่เลือกได้ของปูเย็น อาจจะไม่ได้หมายถึงใต้สะพานลำใยแห่งนี้ หากแต่น่าจะเป็นบั้นปลายชีวิตที่ไม่ยอมเป็นภาระแก่ลูกหลาน

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)
» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง

» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน
เพ้อพร่ำ รำพัน โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)
ทั้งหลายทั้งปวงเพียงเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เรียนรู้ไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบ(หมดตูด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย

บทกวี »

» ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ
» ความทรงจำที่เศร้าหมอง
» ธรรมนูญนรก

สารคดี-ท่องเที่ยว »

» ลำปาง นครแห่งความสุข
» พาเด็กไปเลี้ยงแกะ (สวนผึ้ง ราชบุรี)
» ปั้นทรายโลก บูชาพระพิฆเนศ เมืองแปดริ้ว
» สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องลาว
» พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
» เมืองโบราณ
» เสียมเรียบ นครวัด นครธม
» มาเก๊ามรดกโลก
» สะพายเป้ แบกกล้อง ล่องใต้
» ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง
» ตะลุยเมืองจำลอง
» จากจังหวัดที่เล็กที่สุดถึงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด