สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อาการผู้ติดสิ่งเสพติด

การสังเกตผู้ที่ติดสิ่งเสพติด สามารถสังเกตอาการได้เป็นขั้นๆดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

 • สุขภาพทรุดโทรม ผอม ซูบซีด น้ำหนักตัวลด ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงาน
 • ริมฝีปากเขียว คล้ำ แห้ง แตก (เสพโดยการสูบ)
 • มักใส่แว่นกรองแสงสีเข้ม เพื่อต่อสู้กับแสงสว่างเพราะม่านตาขยาย และเพื่อปกปิดนัยน์ตาสีแดงก่ำ
 • น้ำมูกไหล น้ำตาไหล เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรงเพราะไม่ทำความสะอาดร่างกาย
 • มีร่องรอยการเสพสิ่งเสพติดให้เห็นที่บริเวณแขนตามแนวหลอดโลหิตดำ (เสพโดยฉีดเข้าเส้น) หรือบริเวณสะโพกและหัวไหล่ จะมีรอยแผลเป็นจ้ำๆ (เสพโดยฉีดเขากล้ามเนื้อ) รอยดำด้านหน้าที่กกหู (สูบฝิ่น นอนหนุนหมอนไม้)
 • มีรอยแผลเป็นที่ท้องแขน เป็นรอยกรีดด้วยของมีคมตามขวางเฉียงๆ (ทำร้ายตัวเอง ติดเหล้าแห้ง ยากล่อมประสาท ยาระงับประสาท)
 • นิ้วมือมีรอยคราบเหลืองสกปรก (เสพโดยการสูบเฮโรอีนเกล็ด แต่อาจเกิดจากการสูบบุหรี่จัดก็ได้)
 • ผิวหนังหยาบกร้าน เป็นแผลพุพอง อาจมีหนอง น้ำเหลือง คล้ายโรคผิวหนัง (ขาดวิตามิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งติดผงขาวชนิดฉีดเข้าเส้น)
 • มักใส่เสื้อแขนยาวเพื่อปกปิดร่องรอยการเสพสิ่งเสพติด

2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ความประพฤติ และบุคลิกภาพ

 • ขาดเรียน หนีโรงเรียน ขาดงานบ่อยๆ
 • ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
 • ไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อม พูดจาไม่สัมพันธ์กับสภาพความเป็นจริง
 • ชอบแยกตัวจากผู้อื่น หลบซ่อนตัว ไม่เข้าหน้าผู้อื่นแม้บิดามารดาของตนเอง ชอบทำตัวลึกลับ
 • สติปัญญาเสื่อม การเรียนด้อยลง ความจำเสื่อม การทำงานบกพร่อง
 • เป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิด เอาแต่ใจตนเอง ขาดเหตุผล
 • ชอบเข้าห้องน้ำนานๆ(แอบเสพสิ่งเสพติด)
 • ใช้เงินเปลืองโดยไม่มีเหตุผล
 • พบอุปกรณ์เกี่ยวกับการเสพสิ่งเสพติด เช่น หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา กระดาษตะกั่วซองบุหรี่ ซากก้านไม้ขีดจำนวนมาก เศษกระดาษไม้ไฟ ภาชนะบรรจุสิ่งเสพติดต่างๆเช่น กระดาษห่อ หลอดยาพลาสติก หลอดกาแฟตัดเป็นท่อนสั้นๆ มีรอยพับหัวท้าย เป็นต้น
 • พูดจาก้าวร้าว ดื้อรั้น ไม่เชื่อฟัง แม้แต่บิดามารดา ครูอาจารย์ของตนเอง และสามารถทำร้ายบิดามารดาได้
 • ไม่สนใจในความเป็นอยู่ของตัวเอง เช่น แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย สกปรก ไม่หวีผม ไม่อาบน้ำ ไม่แปรงฟัน ไม่ตัดผม ไม่รับประทานอาหารตามปกติเที่ยวเตร่ออกนอกบ้านเสมอๆ และ กลับบ้านผิดเวลา
 • สิ่งของในบ้านหายบ่อยๆ เพราะลักขโมยเอาไปขายจำนำ เพื่อหาเงินซื้อสิ่งเสพติด
 • ไม่ชอบทำอะไร นอกจากง่วงเหงาหาวนอน และชอบนอนทั้งวัน ตื่นสายผิดปกติ
 • สีหน้าแสดงความวิตกกังวล ซึมเศร้าตลอดเวลา

3. อาการที่เกิดขึ้นเมื่อขาดสิ่งเสพติด

 • น้ำมูก น้ำตาไหล หาวนอน จามคล้ายคนเป็นหวัด
 • กระสับกระส่าย กระวนกระวาย หายใจถี่ลึก จ้องหาแต่สิ่งเสพติด และขวนขวายหามาเสพใหม่ให้ได้ ไม่ว่่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตาม
 • คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด
 • ท้องเดิน อาจมีเลือดปนออกมาด้วย ซึ่งเรียกว่า "ลงแดง"
 • ขนลุก เหงื่อออกมาก เป็นตะคริวที่แขนขา หรือกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งสั่นกระตุก
 • ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเสียวในกระดูก ดิ้นทุรนทุราย
 • ม่านตาขยายโตขึ้น ทำให้มองเห็นภาพมัวไม่ชัดหรือเป็นสองภาพ ไม่สู้แดดมีไข้และความดันโลหิตสูงขึ้น
 • ชักกระตุก นอนไม่หลับ คลั่งเหมือนคนเสียสติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ยาเสพติด
» สิ่งเสพติดประเภทต่างๆ

» โทษพิษภัยของยาเสพติด
» สาเหตุทั่วๆไปของการติดสิ่งเสพติด
» ลักษณะบุคคลที่ติดสิ่งเสพติด
» อาการผู้ติดสิ่งเสพติด
» การรักษาผู้ติดสิ่งเสพติด
» สถานพยาบาลผู้ติดสิ่งเสพติด
» การป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติด
» กฎหมายสิ่งเสพติดกับการลงโทษ

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม