เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ข้าวและธัญพืช

ข้าวขาวดอกมะลิ 105

กรมส่งเสริมการเกษตร

สัตว์ศัตรูที่สำคัญ

หอยเชอรี่
การป้องกันกำจัด :
  1. ในช่วงเตรียมดินหลังจากฝนตกใหม่ๆ ควรปล่อยเป็ดลงไปหากินในแปลงนา และในขณะไถคราด ถ้าหากพบ หอยเชอรี่หรือไข่หอยเชอรี่ ให้เก็บ นำไปทำอาหารรับประทาน เลี้ยงเป็ด หรือทำลายทิ้ง
  2. ในช่วงหลังไถคราดนาแล้ว ให้ใช้ กิ่งไม้ไปปักไว้ตามมุมคันนา และ นำหญ้าอ่อนไปวางล่อให้หอยเชอรี่ ไปอยู่อาศัยและวางไข่เพื่อความ สะดวกในการกำจัดต่อไป
  3. ใช้สารเคมีฉีดพ่น คือ คอปเปอร์ ซัลเฟต (จุนสี) ชนิดผงสีฟ้า ใช้ใน อัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ละลายน้ำ แล้วจึงฉีดพ่นให้ทั่ว โดยระดับน้ำใน แปลงนาไม่ควรสูงเกิน 10 เซนติเมตร หอยเชอรี่จะตายหมดภายใน 24 ชั่วโมง

หนู
การป้องกันกำจัด :

  1. ทำความสะอาดแปลงนา ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนู
  2. ใช้ซิงค์ฟอสไฟด์ ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์เร็ว ในอัตรา 1 ส่วนต่อปลายข้าว100 ส่วน แล้ววางไว้บริเวณรอบ ๆแปลงนา ถ้าจำนวนหนูยังมีมากอยู่ให้ใช้ราคูมินหรือวอร์ฟาริน ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ช้า ในอัตรา 1 ส่วนต่อปลายข้าว 19 ส่วน แล้วนำไปใส่ในภาชนะที่กันฟนได้ วางไว้ในบริเวณรอบๆ แปลงนา

นก
การป้องกันกำจัด :

  1. ใช้วิธีกล ได้แก่ การทำให้นกตกใจ โดยการไล่ ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาทำให้เกิดเสียงดัง ทำหุ่นไล่กาไว้ในแปลงนาหรือการใช้เทปคลาสเซทที่เสียแล้วขึงปักติดกับหลักไม้ให้สะท้อนแสงไล่นก เป็นต้น
  2. ใช้สารเคมีไล่นก เช่น เมซูรอลหรือเมทิโอคาร์บ ในอัตรา 12 ช้อนแกงต่อไร่ ผสมน้ำ 20 ลิตร (1 ปิ๊บ)ฉีดพ่นครั้งแรกในระยะที่ข้าวเป็นน้ำนม หลังจากนั้นอีก 12 วัน ให้ฉีดพ่นซ้ำอีกครั้ง โดยสารเคมีนี้ จะไม่เป็นอันตรายต่อนก เพียงแต่ทำให้นกกินแล้วเข็ดและบินหนี้ไปเท่านั้น

ไส้เดือนฝอย
การป้องกันกำจัด :

ไม่ควรปล่อยให้แปลงนาในระยะปลูกข้าวขาดน้ำ และถ้าหากพบมีการระบาดจะต้องไขน้ำให้ท่วมแปลงนาระยะหนึ่งเพื่อทำลายไส้เดือนฝอย

ปู
การป้องกันกำจัด :
  1. ใช้ต้นกล้าที่แข็งแรงมาปลูก โดยใช้ กล้าที่มีอายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป หรือหลังจากปักดำข้าวแล้วให้ปล่อยน้ำ ออกจากแปลงนาทันทีเมื่อต้นข้าว ตั้งตัวได้แล้วจึงปล่อยน้ำเข้าอีกครั้ง
  2. ใช้สารเคมี ได้แก่ เอส-ไธออน เฟนนิโตรไธออน ในอัตรา 40 ซีซี ต่อไร่ซึ่งจะได้ผลดีในการป้องกัน กำจัดและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ อื่นๆ

» ลักษณะทั่วไป
» การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อให้ผลผลิตสูง
» โรคที่สำคัญ
» แมลงที่สำคัญ
» สัตว์ศัตรูที่สำคัญ
» การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อใช้ทำพันธุ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย