เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลำต้นลองกอง

ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวสงขลา สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้


ไส้เดือนฝอยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ตัวอ่อนมี 4 วัย ขนาด 0.2-0.5 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยยาว 1-2 มิลลิเมตร เจริญเติบโตและขยายพันธุ์อยู่ภายในตัวแมลง

เมื่ออาหารในตัวแมลงหมด ไส้เดือนฝอยวัย 3 จะออกจากแมลงมาสู่ธรรมชาติ เพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ต่อไป

ไส้เดือนฝอยวัย 3 จะเข้าสู่ตัวแมลง ปล่อยเชื้อแบคทีเรียออกมาตามช่องเปิดตามธรรมชาติเข้าไปอยู่ในช่องว่างของตัวแมลง ปล่อยเชื้อแบคทีเรียออกมา แมลงอาศัยจะตายและไส้เดือนฝอยจะเจริญเป็นตัวเต็มวัยวางไข่และฝักเป็นตัวอ่อน

ไส้เดือนฝอยรุ่นที่ 2 จะเจริญวัยเป็นตัวเต็มวัยและขยายพันธุ์ได้ไส้เดือนฝอยวัย 3 อีก

อัตราการใช้

ลองกองต้นเล็ก ใช้ไส้เดือนฝอยที่ผสมน้ำแล้ว 3-5 ลิตร/ต้น ซึ่งจะมีไส้เดือนฝอยประมาณ 6-10 ล้านตัว

ลองกองต้นใหญ่ ใช้ไส้เดือนฝอยที่ผสมน้ำแล้ว 5-7 ลิตร/ต้น ซึ่งจะมีไส้เดือนฝอยประมาณ 10-14 ล้านตัว

ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน จะสามารถลดปริมาณหนอนได้ 80%

วิธีการใช้

 1. ตัดถุงพลาสติกออก
 2. เทฟองน้ำในถุงใส่ในน้ำตามอัตราที่ใช้
 3. ขยำฟองน้ำ (ควรแบ่งขยำเป็น 3 ครั้ง) ให้ไส้เดือนฝอยออกจากฟองน้ำมาอยู่ในน้ำให้หมดแล้วเอาฟองน้ำออก
 4. เทน้ำที่มีไส้เดือนฝอยใส่ในเครื่องฉีดพ่นที่สะอาด
 5. ฉีดพ่นตามกิ่งและลำต้นที่มีหนอนเข้าทำลาย โดยปรับหัวฉีดอย่าให้กระจายมากและควรเขย่าถังขณะฉีด เพื่อมิให้ตกตะกอน

ข้อควรระวัง

 • แสงแดด จะทำให้ไส้เดือนฝอยเสื่อมประสิทธิภาพจึงควรฉีดพ่นในตอนเย็น
 • หากใช้ในช่วงอากาศแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นน้ำก่อน ฉีดพ่นไส้เดือนฝอย

ข้อดีของการใช้ไส้เดือนฝอย

 • ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิ
 • ไม่มีพิษตกค้างในพืชผล
 • หนอนำไม่สร้างความต้านทานต่อไส้เดือนฝอย
 • ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่เป็นพิษต่อผิวหนัง
 • ทนทานต่อสารเคมีหลายชนิด จึงใช้กับเครื่องที่ใช้ฉีดพ่นสารเคมีได้
 • ใช้ได้กับเครื่องฉีดพ่นสารเคมี ทั้งแบบสะพายหลัง และแบบเครื่องยนต์แรงสูง
 • ช่วยอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์

หนอนกินไต้ผิวเปลือกลำต้นลองกอง

 • สีน้ำตาลแดงยาว 3-4 เซนติเมตร ระบาดมากในฤดูฝนซึ่งมีความชื้นสูงอาศัยอยู่ทั้งบริเวณโคนต้น และส่วนบน
 • สีครีมยาว 1-1.5 เซนติเมตร เมื่อถูกรบกวนจะทิ้งตัวลงดิน โดยการทิ้งใย ระบาดมากในฤดูร้อน ทนต่อสภาพแห้งแล้ง ชอบอาศัยอยู่บริเวณกิ่งอ่อนที่มีใบปกคลุม
 • หนอนจะกินอยู่ใต้ผิวเปลือกลำต้นที่ลึก 2-8 มิลลิเมตร ทำให้เกิดลักษณะตะปุ่มตะป่ำ ถ้าอยู่ใกล้บริเวณตาดอกทำให้ดอกถูกทำลายผลผลิตลดลง ถ้าทำลายรุนแรงทำให้กิ่งแห้งต้นแคระแกรน โตช้าและตาย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย