เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

แมลงศัตรูธรรมชาติในไร่อ้อย

ศัตรูธรรมชาติ คือ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืชและสัตว์อื่น ๆ เป็นตัวสาเหตุทำให้เกิดการตายของพืชหรือสัตว์นั้น ได้แก่ ตัวห้ำ (PREDATORS) ตัวเบียน (PARASITES) และเชื้อโรค (PATHOGENS)

ตัวห้ำ

ตัวห้ำ คือ สัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่กินสัตว์อื่นหรือเหยื่อที่มีขนาดเล็กกว่าและอ่อนแอกว่าเป็นอาหาร ตัวห้ำจะกินเหยื่อได้หลายชนิด และสามารถกินทุกระยะการเจริญเติบโตของเหยื่อ คือ ไข่ ตัวอ่อนหรือตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

ตัวเบียน

ตัวเบียน คือ สัตว์หรือแมลงขนาดเล็กที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเกาะกินอยู่บนหรือในสัตว์อื่น ๆ และทำให้สัตว์ที่อยู่อาศัยอ่อนแอและตายในที่สุด

เชื้อโรค

เชื้อโรค คือ จุลินทรีย์หรือเชื้อสาเหตุที่มีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตบนสัตว์อาศัย ทำให้สัตว์อาศัยเป็นโรคและตายในที่สุด ศัตรูธรรมชาติในไร่อ้อย

ด้วงดิน (ตัวห้ำ)

ลักษณะตัวมีแถบสีดำน้ำเงินมีจุดสีขาว 2 จุด ที่ด้านหลังทั้ง 2 ข้าง ลักษณะการทำลายเหยื่อกัดกินหนอนห่อใบ

ด้วงเต่าสีส้ม (ตัวห้ำ)

ลักษณะตัวยาว 4 มม. ตัวสีเหลืองส้ม ไม่มีลวดลาย ลักษณะการทำลายจะกัดกินเหยื่อที่เคลื่อนไหวช้า

มวนเพชฌฆาต (ตัวห้ำ) แตนเบียนโครทีเซีย (ตัวเบียน)

ลักษณะตัวยาว 23-25 มม. ตัวสีดำ ส่วนหัวแคบ คอยาว ปีกส่วนบนสีดำ ส่วนกลางสีเหลือง และปลายปีกสีน้ำตาล ลักษณะการทำลายเหยื่อโดยใช้ปากแหลมคมเหมือนเข็มแทงแล้วปล่อยน้ำพิษ ทำให้เหยื่อไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และตายในที่สุด

แตนเบียนตริคโคแกรมม่า (ตัวเบียน)

ลักษณะตัวยาว 2.3 มม. ตัวสีดำ หนวดสีน้ำตาล ขาสีเหลืองอ่อน ลักษณะการทำลายเหยื่อโดยตัวเมียวางไข่ในตัวหนอนมากกว่า 10 ฟอง เมื่อตัวอ่อนแตนเบียนฟักออกมาก็จะกัดกินอยู่ภายในตัวหนอนจนหนอนตาย

แตนเบียนเทเลโนมัส (ตัวเบียน)

ลักษณะตัวเล็กมากยาว 0.4 มม. หนวดเป็นรูปกระบองมีขนสั้น ๆ ตัวสีน้ำตาลเหลืองขุ่น ตาสีแดง ลักษณะการทำลายเหยื่อ โดยการวางไข่ฝากตัวอ่อนไว้ในกลุ่มไข่หนอนกออ้อย เมื่อกลุ่มไข่ฟักออกมาก็จะเป็นตัวแตนเบียนแทนหนอนกอ

นิวเคลีย โพลีไฮโดซิส (เชื้อโรค)

เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ทำลายหนอนกระทู้และหนอนชนิดต่าง ๆ ตัวหนอนที่ถูกทำลายจะเป็นสีดำและห้อยหัวลงมาเป็นรูปตัววีหัวกลับ เมื่อเชื้อไวรัสถูกหนอนกินเข้าไป และกระจายอยู่ในตัวหนอนมากแล้ว หนอนจะไม่เคลื่อนไหว ไม่กินอาหาร และลำตัวเปลี่ยนเป็นสีขาว เมื่อตายจะเปลี่ยนเป็นสีดำหัวห้อยลงมาโดยใช้ขาเทียมยึดติดกับใบพืช ของเหลวที่เยิ้มออกมาจากตัวหนอนจะมีเชื้อไวรัสอยู่และติดตามใบพืชทำให้เกิดโรคกับหนอนตัวอื่นที่กินเข้าไป

เมททาริเซียม (เชื้อโรค)

เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งลักษณะเป็นเส้นใยพืชสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อสปอร์ของเชื้อรานี้ตกลงบนตัวแมลง มันจะเจริญงอกงามเข้าไปในตัวแมลง โดยเข้าไปทำลายอวัยวะต่าง ๆ ของแมลงศัตรูอ้อยจนตายในที่สุด

วิธีสำรวจศัตรูอ้อยและศัตรูธรรมชาติในไร่อ้อย

  1. ใช้สวิงโฉบตัวห้ำหรือตัวเบียนขนาดโต และสำรวจจำพวกเชื้อโรคด้วยสายตา
  2. ใช้เครื่องดูดแมลงตัวห้ำและตัวเบียนขนาดเล็ก
  3. เก็บตัวอย่างศัตรูอ้อยทุกระยะ คือ กลุ่มไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยมาตรวจสอบว่ามีการทำลายของแตนเบียนหรือไม่

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย