เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มาปลูกต้นไม้กันเถอะ

ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม้

  1. การเก็บเมล็ดไม้ ขั้นตอนแรกต้องคัดเลือกแม่ไม้ พิจารณาเก็บเมล็ดจากแม่ไม้ที่มีการเจริญเติบโตดีมีความต้านทานโรค ตรงปลายเรือนยอดแคบ
  2. การเก็บรักษาเมล็ดไม้ หลังจากเก็บเมล็ดไม้ส่งมาถึงสถานเพาะชำแล้วจะต้องทำการแยกเมล็ดไม้ออกจากฝัก - ผล ซึ่งมีการปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะชนิดไม้
  3. การปฏิบัติต่อเมล็ดไม้ก่อนเพาะเพื่อเร่งการงอก เมล็ดไม้มีหลายชนิด วิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดไม้เหมือนกัน
  4. การจัดการแปลงเพาะเมล็ดไม้ ตากทรายและหินให้แห้งสนิท เพื่อฆ่าเชื้อโรค เตรียมแปลงแล้วฉีดยาเพื่อป้องกันมด และปลวก ในขณะนี้ ควรแต่งตัวให้มิดชิด และระวังอย่าให้เด็กเข้าใกล้ในขณะพ่นยา ชนิดยา เช่น ฟูราดาน เกลี่ยทราบให้เรียบแล้วรดน้ำโดยใช้สายบัวทีมีรูขนาดเล็ก
  5. การหว่านเมล็ดไม้
  6. การดูแลรักษากล้าไม้ก่อนย้ายชำ รดน้ำทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้งเช้า - เย็น หว่านเมล็ดประมาณ 1 - 2 อาทิตย์เมล็ดจะเริ่มงอกขึ้น

ระวังอย่าให้เกิดโรคและแมลงช่วงนี้ อย่าให้ขาดน้ำเมื่อเกิดใบแท้ขึ้นสามคู่ นำไปย้ายชำได้

» วิธีการบำรุงรักษาสวนป่า
» วิธีทำปุ๋ยหมัก
» การสร้างเรือนเพาะชำ
» ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย