เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มาปลูกต้นไม้กันเถอะ

การสร้างเรือนเพาะชำ

พื้นที่สร้างเรือนเพาะชำที่ดี ควรเลือกพื้นที่สร้างเรือนเพาะชำมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ และมีปริมาณที่เพียงพอทั้งปี
 2. พื้นที่ที่มีความลดชัน 1 - 2% เพื่อการระบายน้ำดี
 3. พื้นที่ควรสูงกว่าระดับน้ำของแม่น้ำ, ห้วย, หนองน้ำ, บ่อน้ำ หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติอื่น ๆ เพื่อจะทำให้น้ำไม่ท่วงในฤดูฝน
 4. สภาพดินในพื้นที่สร้างเรือนเพาะชำควรเป็นดินร่วนปนทรายเพราะมีการระบายน้ำดีและใช้ดินในบริเวณนั้นเตรียมกล้าไม้ได้ด้วย
 5. ควรมีภูมิอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกล้าไม้ เช่น อุณหภูมิสูง ความชื้นต่ำและปริมาณแสงแดดที่เพียงพอ

หมายเหตุ ก่อนสร้างเรือนเพาะชำควรสำรวจคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ ถ้าแหล่งน้ำเป็นน้ำกร่อย จะทำให้กล้าไม้เจริญเติบโตไม่ดีหรือตายได้

ประเภทของเรือนชำ

1. เรือนเพาะชำถาวร
หมายถึง เรือนเพาะชำที่สร้างขึ้น โดยเสาคอนกรีตหรือเสาเหล็ก เพื่อให้มีอายุการใช้งานเป็นเวลานานเกินกว่า 6 ปีขึ้นไป

2. เรือนเพาะชำชั่วคราว หมายถึง เรือนเพาะชำที่สร้างขึ้น โดยเสาไม้ยูคาลิปตัส หรือเสาไม้ไผ่ เพื่อเก็บรักษาดูแลกล้าไม้ก่อนนำไปปลูกในสวนป่าในแต่ละปี เรือนเพาะชำประเภทนี้เหมาะสมการเก็บรักษาดูแลกล้าไม้ก่อนนำไปปลูก

แปลงเพาะเมล็ดไม้ลักษณะต่าง ๆ ถ้าจัดทำแปลงเพาะเมล็ดไม้ภายนอกเรือนเพาะชำ ขณะหว่านเมล็ดลงแปลง จะต้องจัดทำที่ครอบกันแดดไว้ จนกว่ากล้าไม้จะแข็งแรงพอ

ขั้นตอนการสร้างเรือนเพาะชำ

 1. การวัดขนาดเรือนที่ต้องการ ควรเป็นที่ราบและมีแหล่งน้ำที่สามารถใช้ได้ตลอดปีอยู่ใกล้เคียง
 2. การปักเสาเรือน
 3. การขึ้นโครงหลังคา
 4. คลุมตาข่ายพรางแสง
 5. การก่อสร้างแปลงเพาะเมล็ดไม้
 6. จัดทำบ่อพักน้ำ

» วิธีการบำรุงรักษาสวนป่า
» วิธีทำปุ๋ยหมัก
» การสร้างเรือนเพาะชำ
» ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย