เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มาปลูกต้นไม้กันเถอะ

วิธีการบำรุงรักษาสวนป่า

การดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอายุ 2 - 3 ปี หรือมีการเจริญเติบโตยังไม่เพียงพอ

1. การรดน้ำ

การปลูกต้นไม้ควรปฏิบัติในช่วงฤดูฝน จึงจะทำให้ต้นไม้มีอัตรารอดตายมาก แต่ถ้าต้องการปลูกในช่วงปลายฤดูฝน ควรจะรดน้ำจนกว่าต้นไม้จะฟื้นตัวได้

2. การกำจัดวัชพืช

ในพื้นที่ปลูกหากวัชพืชมีความหนาแน่น และโตเร็วกว่าต้นไม้ที่ปลูก ควรจะกำจัดวัชพืช 2 - 3 ครั้ง/ปี เพื่อวัตถุประสงค์

  • ช่วยทำให้ลดอัตราการแย่งอาหารและแสงแดด
  • ช่วยลดการสะสมของโรคและแมลง
  • ช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิง
  • ป้องกันไฟป่า

3. การพรวนดิน

ถ้าลักษณะดินในพื้นที่ปลูกเป็นดินแข็ง เช่น ดินเหนียว และลูกรัง ควรพรวนดินบริเวณรอบ ๆ ต้นไม้ในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อช่วยให้ระบบรากหาอาหารได้ดีขึ้น

หมายเหตุ ขณะพรวนดินควรผสมปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้คุณภาพของดินดีขึ้น

4. การใส่ปุ๋ย

พื้นที่ปลูกเป็นดินที่ขาดธาตุอาหาร ต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตไม่ดี ควรจะใส่ปุ๋ยให้พอเหมาะ เพื่อทำให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโต และแข็งแรงดีขึ้น
วิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยดินทรีย์คือปุ๋ยทำมาจากวัสดุเป็นธรรมชาติ เช่น มูลวัว มูลไก่ ฟางข้าว ขุยมะพร้าว กากอ้อย วัชพืช และเศษพืชต่าง ๆ ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์นานดีกว่าปุ๋ยเคมี และช่วยพัฒนาดินให้ดีขึ้น โดยไม่ทำลายสภาพธรรมชาติของดิน

ปริมาณใส่ปุ๋ยสมมติว่าใช้ปุ๋ยหมัก ประมาณ 2 ก.ก./ต้น 1 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฤดูฝน ดังรูป

วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี ควรมีการศึกษาสภาพการขาดธาตุอาหารเสียก่อน เพราะว่าปุ๋ยเคมีมีหลายสูตร ควรที่จะเลือกใช้ตามความต้องการของต้นไม้ เช่น ใช้ปุ๋ยเคมี 15-15-15, 46-0-0 จำนวน 50 กรัม/ต้น 1 - 2 ครั้ง/ปี ในช่วงฤดูฝน ดังรูป

5. การป้องกันโรคและแมลง

โรคและแมลงโดยเฉพาะชนิดที่ทำลายส่วนยอด รากและในลำต้นจะกระทบกระเทือนการเจริญเติบโตของต้นไม้ ปัจจุบัน ยาป้องกันโรคและแมลงมีหลายสูตร การกำจัดวัชพืช และการทำต้นไม้แข็งแรง มีประโยชน์ต่อการลดอัตราการระบาดของโรคและแมลงชนิดต่าง ๆ

6. การปลูกซ่อม

หลังจากหากปลูกต้นไม้ตายไปควรจะปลูกซ่อม ถ้าต้องไม้ที่ปลูกตายไป โดยมีสาเหตุจากพันธุ์ไม้ไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ควรจะเปลี่ยนชนิดพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก

7. การป้องกันไฟป่า

 โดยการกำจัดวัชพืชในสวนป่าและรอบนอกขอบสวนป่า โดยการจุดไผเผาวัชพืชอย่างมีหลักการและควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับต้นไม้ในสวนป่า

» วิธีการบำรุงรักษาสวนป่า
» วิธีทำปุ๋ยหมัก
» การสร้างเรือนเพาะชำ
» ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย