เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ไม้ผลในรั้วบ้าน

การดูแลรักษาต้นไม้ผลที่ให้ผลแล้ว

วิธีการดูแลรักษาโดยทั่วไปจะคล้ายคลึงกับการดูแลรักษาในระยะแรกสิ่งที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติมก็คือในระยะก่อนออกดอกประมาณ 1 เดือน ควรงดการให้น้ำหรือให้แต่เพียงเล็กน้อย เพื่อบังคับให้ต้นไม้ผลออกดอกได้ดี หลังจากออกดอกแล้วจึงให้น้ำตามปกติ ใน ระยะที่ผลกำลังเจริญเติบโต อาจเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 สัก 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้ผลมีขนาดใหญ่และมีรสชาติดีขึ้น หลังการ เก็บเกี่ยวผลแล้วควรตัดแต่งกิ่งที่ยืดยาวเกินไปออกและให้ปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้ผลฟื้นตัวโดยเร็ว

อย่างไรก็ตามเจ้าของบ้านควรระลึก เสมอว่า ต้นไม้ไม่ใช่เครื่องจักรที่เพียงแต่เติมน้ำมันหรือทำความสะอาดตามตารางเวลาเท่านั้น แต่ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากเจ้าของบ้าน หากมีการดูแลอย่างใกล้ชิดต้นไม้ก็จะจะเจริญเติบโตได้ดี แต่หาก ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ต้นไม้ย่อมเหี่ยวเฉา ดังคำที่ว่า

"เงาของเจ้าของบ้านเป็นร่วมเงาที่ต้นไม้ชอบมากที่สุด"

» ความร่มเย็นและธรรมชาติในรั้วบ้าน
» ข้อจำกัดของการปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน
» การเลือกซื้อต้นพันธุ์ไม้ผล
» การปลูกและดูแลรักษาในระยะแรก
» การดูแลรักษาต้นไม้ผลที่ให้ผลแล้ว
» การเลือกชนิดของไม้ผลเพื่อปลูกในรั้วบ้าน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย