เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ไม้ผลในรั้วบ้าน

การปลูกและดูแลรักษาในระยะแรก

เมื่อได้ต้นไม้ผลมาแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ การนำลงปลูกภายใน บริเวณบ้านเจ้าของ บ้านควร กำหนดจุดปลูกเสียก่อน โดยพิจารณา จากข้อจำกัดต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อเลือกตำแหน่งที่จะปลูกต้นไม้ผลได้แล้ว ทำการขุดหลุมปลูกให้มีความกว้างความยาว และความลึก 1 เมตร นำดินที่ขุดขึ้นมากองไว้ที่ปากหลุม แบ่งเป็น 2-3 กอง โดยแยกเป็นดินบนและดินล่าง ในกรณีที่เป็นดินเหนียว ควรตากดิน ให้แห้งแล้วทุบให้ละเอียดพร้อมกับผสมทรายลง ไปบ้างเล็กน้อย จากนั้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักประมาณ 1 ปี๊บ แบ่งลงผสมในดินแต่ละกอง ที่ขุดขึ้นมาจากหลุม ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ปุ๋ย 1 ถุงให้ใช้เพียงหนึ่งในสามเท่านั้น เพราะปุ๋ย กทม. มีความเข้มข้นกว่าปุ๋ยหมักโดยทั่วไป

เมื่อผสมคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้ว ให้นำดินผสมใส่คืนลงในหลุ่มประมาณสองในสามส่วน โดยใส่ดินบน ลงไปทั้งหมด และดินล่างอีกบางส่วน นำต้นพันธุ์ออกจากกระถางหรือถุงพลาสติก วางลงตรงกลางหลุมแล้วกลบด้วยดินล่างส่วนที่ เหลือ โดยกลบให้สูงกว่าดินเดิมเล็กน้อย ถ้าปลูกในหน้าฝนให้พูนดินตรงโคนต้นไม้สูงขึ้นเพื่อช่วยในการระบายน้ำ ถ้าปลูกในหน้า แล้งบริเวณโคนต้นให้ขุดเป็นร่องตื้น ๆ เพื่อกักน้ำให้อยู่ในบริเวณรากมากขึ้น จากนั้นนำไม้มาปักเป็นหลักยึดข้าง ๆ ต้น และใช้เชือก ผูกยึดต้นกับหลักไม้เพื่อป้องกันการโยกคลอนเมื่อมีลมพัด

สำหรับการบังร่มเงาก็ให้ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่นั้น เสร็จแล้วรดน้ำให้ ชุ่ม ในระยะนี้ควรรดน้ำให้อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และ หมั่นถอนหญ้าบริเวณโคนต้นอย่างสม่ำเสมออย่าปล่อยให้หญ้าขึ้นรกรุงรัง

ในช่วง 2-3 ปีแรกหลังจากปลูก ควรมีการดูแลรักษาเพื่อให้ต้น ไม้ผล เจริญเติบโตได้ดี มีโครงสร้างที่แข็งแรง และมีรูปทรงตามที่ต้องการ โดยทั่วไปวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ผล จะประกอบไปด้วย

1. การใส่ปุ๋ย

โดยทั่วไปปุ๋ยเคมีที่นิยมใช้กับไม้ผลคือปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือปุ๋ยสูตรอื่นที่มีตัวเลขเท่ากันทั้ง 3 ตัว ตัวเลขทั้ง 3 ตัว ในสูตรปุ๋ยแสดง ถึงเปอร์เซ็นต์ของธาตุอาหารสำคัญที่พืชต้องการใช้เพี่อการเจริญเติบโตและให้ดอกผล ซึ่งก็คือธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโป แตสเซียมที่มีอยู่ในปุ๋ยนั้น ปุ๋ยเหล่านี้เป็นปุ๋ยเม็ดจึงมักจะให้โดยการโรยรอบ ๆ ต้นตามแนวชายพุ่มของต้นไม้ผล ซึ่งบริเวณนี้จะมี รากอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อโรยหรือหว่านปุ๋ยครบรอบก็เป็นอันใช้ได้ การให้ปุ๋ยจะให้ 2-3 ครั้งต่อปี โดยจะใส่ปุ๋ยให้ในช่วงที่ต้นไม้ผล มีการแตกใบอ่อนแล้ว และหากเพิ่มการให้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักก็จะช่วยให้ต้นไม้ผลเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ในช่วงที่ ต้นไม้ผลยังเล็กหากต้องการให้ต้นโตเร็ว อาจใช้ปุ๋ยทางใบฉีดพ่นด้วยก็ได้

2. การกำจัดโรคและแมลง

หากปลูกต้นไม้ผลไว้ภายในบริเวณบ้านเพียง 4-5 ต้น ก็มักจะไม่พบปัญหาโรคและแมลงรบกวน ทั้งนี้เพราะอยู่ห่างไกลจากแหล่งที่ มีการแพร่ระบาด แต่ถ้ามีการแพร่ระบาดจากบ้านข้างเคียงหรือจากแหล่งอื่น ก็ควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดสารเคมีป้องกัน กำจัดแมลงที่ถือว่ามีพิษต่อคนน้อย ได้แก่ คาร์บาริล สารเคมีชนิดนี้สามารถใช้ฆ่ามด เพลี้ย และหนอนได้ดี ส่วนสารเคมีฆ่าเชื้อรา อาจใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง เช่น แมนโคเซ็บ มีชื่อการค้าว่าไดเทนเอ็ม 45 เอซินแมก 80 เชลล์เทนเอ็ม 45 ในกรณีที่ไม่ สามารถป้องกันกำจัดได้ ควรขอคำแนะนำจากนักวิชาการเกษตร

3. การกำจัดวัชพืช

การปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้านมักจะไม่พบปัญหาในเรื่องของวัชพืช เนื่องจากมีบริเวณบ้านไม่กว้างนัก ดังนั้นการตัดหรือถอน ด้วยมือจึงทำได้ง่าย วัชพืชที่ตัดหรือถอนแล้วอาจใช้เป็นปุ๋ยต่อไปได้

4. การตัดแต่งกิ่ง

การตัดแต่งกิ่งเพื่อบังคับให้ต้นเตี้ย หรือบังคับทรงพุ่มและโครงสร้างของต้นไม้ผลให้มีรูปแบบตามต้องการ จะทำได้ผลดีหากเริ่ม ปฏิบัติเมื่อต้นไม้ผลยังมีขนาดเล็ก การตัดแต่งกิ่งที่ผิดปกติหรือกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออก จะทำให้ต้นไม้ผลเจริญเติบโตและแข็งแรง นอกจากนี้ยังทำให้ต้นไม้ผลมีโครงสร้าง ที่สวยงามและมีขนาดต้นที่พอเหมาะด้วย

» ความร่มเย็นและธรรมชาติในรั้วบ้าน
» ข้อจำกัดของการปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน
» การเลือกซื้อต้นพันธุ์ไม้ผล
» การปลูกและดูแลรักษาในระยะแรก
» การดูแลรักษาต้นไม้ผลที่ให้ผลแล้ว
» การเลือกชนิดของไม้ผลเพื่อปลูกในรั้วบ้าน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย