เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ไม้ผลในรั้วบ้าน

การเลือกซื้อต้นพันธุ์ไม้ผล

ต้นพันธุ์ไม้ผลชนิดต่าง ๆ จะมีวางขายอยู่ทั่วไปตามร้านขายต้นไม้ หรือแม้แต่ที่ตลาดนักสวนจตุจักรก็มีต้นพันธุ์ไม้ผลวางขาย ต้นพันธุ์ที่เลือกซื้อมาปลูกควรมีอายุประมาณ 1-2 ปี หรือมีความสูงตั้งแต่ 50 ซม. จนถึง 1 เมตร ต้นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กเกินไปมักจะอ่อนแอ ส่วนต้นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปก็มักจะแคระแกรนและหยั่งรากไม่ดี ควรเลือกซื้อต้นพันธุ์ที่ได้จากการทาบกิ่ง เสียบกิ่ง หรือติดตา เนื่องจากจะได้ต้นตอที่มีรากแก้วติดมาด้วย ทำให้มีระบบรากแข็งแรงไม่โค่นล้มง่าย ในการคัดเลือกต้นพันธุ์แต่ละต้นควรเลือกต้นที่มีรากแข็งแรง รากไม่แก่หรือคดงอ รอยต่อระหว่างกิ่งทาบหรือแผ่นตาติดแน่นกับต้นตอ ขนาดของต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีใกล้เคียงกัน ใบมีสีเขียวเป็นมันไม่มีโรคและแมลงติดอยู่ กิ่งแต่ละกิ่งแข็งแรงไม่มีกิ่งแห้งหรือกิ่งเน่าเสีย ข้อสำคัญคือ ควรซื้อกิ่งพันธุ์จากผู้ขายที่เชื่อใจได้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ไม้ผลที่ตรงตามพันธุ์ หากมีความรู้ในเรื่องการขยายพันธุ์อาจขยายพันธุ์ด้วยตนเองก็ได้

» ความร่มเย็นและธรรมชาติในรั้วบ้าน
» ข้อจำกัดของการปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน
» การเลือกซื้อต้นพันธุ์ไม้ผล
» การปลูกและดูแลรักษาในระยะแรก
» การดูแลรักษาต้นไม้ผลที่ให้ผลแล้ว
» การเลือกชนิดของไม้ผลเพื่อปลูกในรั้วบ้าน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย