เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ไม้ผลในรั้วบ้าน

ความร่มเย็นและธรรมชาติในรั้วบ้าน

ดังได้กล่าวในตอนแรกแล้วว่า ความร่มเย็นนั้นเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ โดยอาศัยร่มเงาของต้นไม้ใบไม้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ สำคัญอย่างหนึ่งในธรรมชาติ ดังนั้นหากเราต้องการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติแล้ว วิธีที่เหมาะสมที่สุดก็คือ การปลูก ต้นไม้ แต่ปัญหาที่เจ้าของบ้าน มักจะประสบอยู่เสมอเมื่อคิดที่จะปลูก ต้นไม้ก็คือ จะเลือกปลูกต้นไม้อะไรดี เพราะต้นไม้ในธรรมชาติ มีมากมาย หลายร้อยชนิด แต่ละชนิดก็น่าปลูกไปเสียทั้งนั้น ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการแบ่งแยกชนิด ของต้นไม้ เพื่อประกอบการ ตัดสินใจใน ภารคัดเลือกต้นไม้มาปลูกในบ้านอย่างคร่าว ๆ ดังนี้ ควรทราบก่อนว่าต้นไม้นั้นมีหลายชนิด บางชนิดเมื่อโตเต็มที่มีความสูงไม่เกิน 50 ซม. ในขณะที่บางชนิดเมื่อโตเต็ม ที่จะมี ความสูงหลายสิบเมตร

โดยทั่วไปเราแบ่งต้นไม้ ออกเป็น 3 ขนาดด้วยกันคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต้นไม้ ขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่ม ที่มีความสูงไม่เกิน 2 เมตร ต้นไม้ในกลุ่มนี้ มักมีดอก ใบ หรือทรงพุ่มที่สวยงาม เช่น พุดซ้อน มะลิ โกศล เล็บครุฑ และเข็ม เป็นต้น ส่วนต้นไม้ขนาดกลางนั้น ความสูงของต้นจะไม่เกิน 5 เมตร ต้นไม้ในกลุ่มนี้มีทั้งไม้ใบ ไม้ดอกและ ไม้ผล เช่น ทรงบาดาล เฟื่องฟ้า ราชาวดี มะนาว พุทรา ทับทิม ฝรั่ง น้อยหน่า และมะละกอ เป็นต้น สำหรับพวกที่มีต้นขนาดใหญ่ คือต้นมีความสูงเกินกว่า 5 เมตรขึ้นไป ต้นไม้ในกลุ่มนี้มักเป็นไม้ผลหรือไม้ใบขนาดใหญ่ อาจให้ดอกที่มีสีสวยหรือมีกลิ่นหอมด้วย เช่น มะม่วง ชมพู่ กระท้อน มะพร้าว สาเก ขนุน มะเฟือง ละมุด ชมพูพันธุ์ทิพย์ อโศกอินเดีย หางนกยูงฝรั่ง ประดู่ สนประดิพัทธิ์ และทองหลางด่าง เป็นต้น เมื่อสามารถแยกชนิดของต้นไม้ได้แล้ว ในเบื้องต้นนี้เจ้าของบ้านยังจะต้อง ตัดสินใจว่า ควรปลูกต้นไม้ที่ให้ผลหรือ ไม้ดอกไม้ใบ และจะเลือกปลูกต้นไม้ที่ ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่เพียงใด จึงจะเหมาะกับพื้นที่ที่มีอยู่ เมื่อตัดสินใจได้ แล้วจึงจะดำเนินการขั้นต่อไป คือการเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่จะนำมาปลูก การที่จะตัดสินใจเลือกปลูกไม้ผลหรือไม้ดอกไม้ใบนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความชอบของหัวหน้า และสมาชิกในครอบครัวเป็นประการ

เท่าที่สังเกตดูในปัจจุบันนี้ หากบ้านใดมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ เจ้าของบ้านมักจะเลือกปลูกไม้ผล เพราะคำนึงถึงการให้ร่มเงาและมีผลให้รับประทานได้ อย่างไรก็ตามการปลูกไม้ใหญ่นั้นต้องอาศัยระยะเวลาประมาณ 3-4 ปีจึงจะเริ่มให้ร่มเงา ดังนั้นผู้ที่จะตัดสินใจเลือกปลูกไม้ใหญ่จึงควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย แต่ถ้าในบริเวณบ้านมีพื้นที่ไม่มากนักและต้องการปลูกต้นไม้ขนาดกลางหรือเล็ก เจ้าของบ้านมักจะเลือกปลูกไม้ดอกหรือไม้ใบ โดยเฉพาะบ้านที่มีการจัดสวนหย่อมภายในบริเวณบ้าน ซึ่งต้องการให้สวนหย่อมนั้นได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอ

» ความร่มเย็นและธรรมชาติในรั้วบ้าน
» ข้อจำกัดของการปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน
» การเลือกซื้อต้นพันธุ์ไม้ผล
» การปลูกและดูแลรักษาในระยะแรก
» การดูแลรักษาต้นไม้ผลที่ให้ผลแล้ว
» การเลือกชนิดของไม้ผลเพื่อปลูกในรั้วบ้าน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย