เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ไม้ผลในรั้วบ้าน

          ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน พักอาศัยทุกคนมีความต้องการที่เหมือนกัน อยู่ประการหนึ่งก็คือต้องการให้บ้านของตน เองนั้นสงบร่มเย็นพักอาศัยอยู่ได้อย่างมี ความสุขสมกับคำที่ว่าบ้านคือวิมานของเรา ความร่มเย็นที่เกิดขึ้นในบ้าน ถ้าหมายถึงความร่มเย็นทางจิตใจ ก็คือความสามัคคีปรองดองของคน ในบ้านและความเป็นมิตรที่ดีของเพื่อนบ้าน ส่วนความร่มเย็นทางกายนั้น อาจจะได้มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งต้องซื้อหามาด้วยเงินตราจำนวนมาก เช่น การใช้พัดลมไฟฟ้าหรือเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น หรืออาจใช้ประโยชน์จากการดัดแปลง หรือปรับปรุงสิ่งที่มีในธรรมชาติรอบกาย เราให้เป็นประโยชน์ โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง น้อยนิดแต่ได้ผลประโยชน์มากมายทั้ง ทางร่างกายและจิตใจ ได้แก่การปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มรื่นในบริเวณบ้าน ทั้งยังให้ดอกผลเป็นอาหารตา อาหารใจและ อาหารกายอีกด้วย บรรพบุรุษของเราได้ เลือกใช้ วิธีการดัดแปลงธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ มานานแสนนาน

ดังจะเห็นได้จากความร่มรื่น ที่เกิดขึ้นทั่วไปในสมัยก่อน ซึ่งเป็นความร่มรื่น ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ดัดแปลงจากธรรมชาติ ภายในรั้วหรือขอบเขตของบ้าน และได้เอื้อเฟื้อ มาถึงผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน โดยไม่ต้องให้ เจ้าหน้าที่มาจัดสวนสาธารณะหรือปลูกต้นไม้ตามบริเวณทางเท้า ดังเช่นในปัจจุบัน เมื่อความรื่นรมย์ เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกบ้าน เจ้าของบ้าน ก็ย่อมจะได้รับความสงบและเบิกบานใจ ไปด้วยเป็นธรรมดาปัจจุบันสภาพความเป็น อยู่ของคนไทย โดยเฉพาะที่อยู่ในเมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือมีการเปลี่ยน จากครอบครัวใหญ่ไปสู่ครอบครัวที่เล็กลง ความต้องการบ้านพักอาศัยจึงมีมากขึ้น ประกอบกับที่ ดินมีราคาแพง บ้านพักอาศัยในเขตเมือง หรือชานเมือง จึงมีจำนวนมากแต่เป็นบ้าน ขนาดเล็กในรูปแบบของบ้านจัดสรร หรือแบบที่ทันสมัยมากขึ้นก็คือ ทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งมักจะสร้างในแหล่งที่เดิมเป็นทุ่งนา หรือที่โล่งมาก่อน เมื่อสร้างเสร็จผู้ซื้อก็ย้าย เข้าพัก อาศัยได้ทันที

บ้านแบบนี้จึงหาความ ร่มเย็นได้ยาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ความหวัง ที่ จะทำให้บ้านสงบร่มเย็นหมดไป หากเริ่มให้ ความรักในการที่จะดัดแปลงหรือปรับปรุงธรรมชาติรอบตัวเราเสียแต่เนิ่น ๆ ในเวลาที่ไม่ นานนัก คุณก็จะบรรลุถึงสิ่งที่ปรารถนาได้ และในยุคแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ สิ่งแวดล้อมอันดับแรกที่เราควรจะ อนุรักษ์ก็น่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายในรั้ว บ้านของเรานี่เอง

» ความร่มเย็นและธรรมชาติในรั้วบ้าน
» ข้อจำกัดของการปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน
» การเลือกซื้อต้นพันธุ์ไม้ผล
» การปลูกและดูแลรักษาในระยะแรก
» การดูแลรักษาต้นไม้ผลที่ให้ผลแล้ว
» การเลือกชนิดของไม้ผลเพื่อปลูกในรั้วบ้าน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย