เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกลองกอง

การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก

หลังจากที่ลองกองแตกใบอ่อนได้สองชุด และเมื่อใบชุดที่สองแก่สมบูรณ์ทั้งต้นจะหมดฤดูฝนพอดี ก็สามารถกระตุ้นการออกดอกได้ ดังนี้

1. การจัดการน้ำ

เมื่อต้นลองกองมีใบแก่ที่สมบูรณ์และผ่านช่วงแล้งประมาณ 40-50 วัน ต้นลองกองจะแสดงอาการขาดน้ำพร้อมที่จะออกดอก คือ ใบสลด หรือใบตกในเวลาเช้า และตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนในเวลาต่อมา ก็ให้ทำการกระตุ้นการออกดอกของลองกอง โดยให้น้ำในปริมาณมากทันที ปริมาณน้ำที่ให้ 30-35 มิลลิเมตรหรือประมาณ 850-1,000 ลิตรต่อต้น เพียง 1 ครั้ง แล้วหยุด เพื่อรอดูอาการของต้นลองกองภายใน 7-10 วัน จะพบว่าตาดอกเริ่มยืดตัวเป็นช่อดอกสั้น ๆ ตามลำต้นและกิ่ง จากนั้นจึงเริ่มให้น้ำตามปกติเพื่อเร่งการพัฒนาของช่อดอก โดยให้น้ำปริมาณ 3.0-4.0 มิลลิเมตร หรือประมาณ 85-110 ลิตรต่อต้นต่อวัน

ในขั้นตอนการจัดการน้ำเพื่อกระตุ้นการออกดอก เกษตรกรอาจพบกับปัญหา 2 กรณี คือ

  • หลังจากที่ให้น้ำในปริมาณมากแล้วไม่พบการพัฒนาของช่อดอกภายใน 10 วัน ต้องหยุดการให้น้ำทันทีแล้วทำซ้ำเช่นเดิมอีกครั้งหนึ่ง คือ ปล่อยให้ต้นลองกองกระทบแล้ง จนกว่าต้นแสดงอาการขาดน้ำจนใบสลดและใบตก แล้วจึงให้น้ำอีกครั้งในปริมาณที่มากจนสังเกตพบว่าตาดอกเริ่มมีการพัฒนาก็ให้น้ำปกติ
  • หลังจากที่ให้น้ำในปริมาณมากแล้ว พบว่าลองกองมีการพัฒนาตาใบเกิดขึ้นบริเวณปลายกิ่ง แทนที่จะมีการพัฒนาของตาดอกที่กิ่งหรือลำต้น แสดงว่า ให้น้ำมากเกินไป ต้องหยุดการให้น้ำ และปล่อยให้ใบอ่อนชุดนี้พัฒนาเป็นใบแก่ที่สมบูรณ์นานประมาณ 30-50 วัน จากนั้นก็ปล่อยให้ต้นลองกองกระทบแล้ง จนใบแสดงอาการขาดน้ำและพร้อมที่จะออกดอก ก็เริ่มจัดการน้ำเพื่อกระตุ้นการออกดอกอีกครั้งหนึ่ง

การที่จะจัดกาารน้ำเช่นนี้ได้ เกษตรกรควรต้องมีแหล่งน้ำที่พอเพียงและควรมีการวางระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ให้แก่ต้นลองกองแต่ละต้นได้อย่างสม่ำเสมอ

2. การป้องกันกำจัดโรคแมลง

ช่วงนี้อาจพบหนอนชอนใบและเพลี้ยไฟ ให้หมั่นตรวจสอบและถ้าพบให้ทำการป้องกันกำจัดตามคำแนะนำ

3. การปฏิบัติอื่น ๆ

เพื่อช่วยเร่งพัฒนาการของช่อดอกและส่งเสริมการติดผล รวมทั้งช่วยยึดช่อดอกให้ยาวขึ้น จึงควรฉีดพ่นอาหารเสริมทางใบ สูตรทางด่วน จำนวน 1-2 ครั้ง ในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการดอกดอก และเมื่อตุ่มตาดอกเริ่มยึดตัวเป็นช่อดอกขนาดสั้น ควรฉีดพ่นที่ช่อดอกด้วย จิบเบอเรลลิน (จีเอ 3) อัตรา 100 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร จะช่วยให้ช่อดอกยืดยาวขึ้น

อาหารเสริมสูตรทางด่วน เป็นอาหารเสริมที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตที่พืชน้ำไปใช้ได้ทันทีเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งจะประกอบไปด้วย

  • คาร์โบไฮเดรต (เช่น ครอปไจแอน โพลีแซค มอลตานิค และฟลอริเจน) อัตรา 20-30 ซีซี
  • กรดดฮิวมิค 20 ซีซี
  • ปุ๋ยเกล็ดสูตร 15-30-15 หรือ 20-20-20 หรือ 10-20-30 ที่มีธาตุรองและธาตุปริมาณน้อย อัตรา 40-60 กรัม

» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» พันธุ์
» การขยายพันธุ์
» การปลูก
» การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก
» การปฏิบัติดูแลลองกองในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว
» การเตรียมต้นลองกองให้พร้อมที่จะออกดอก
» การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก
» การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของลองกอง
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาช่อผลลองกอง
» วิธีการเก็บเกี่ยว
» โรคแมลงและการป้องกันกำจัด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย