เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกลองกอง

การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก

เมื่อตรวจพบต้นที่ตายหลังจากปลูกให้ปลูกซ่อม และเพื่อให้ต้นลองกองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ และมีโครงสร้างที่ดีเหมาะสมต่อการออกดอกติดผลในอนาคต เกษตรกรควรปฏิบัติดังนี้

การให้น้ำ ดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในฤดูแล้งที่ฝนทิ้งช่วง เพื่อให้ต้นลองกองเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ฟางข้าว ทางมะพร้าว ใบกล้วย ก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินได้เป็นอย่างดี ส่วนในฤดูฝนถ้าเกิดมีฝนตกชุก ควรทำทางระบายน้ำและตรวจดูหลุมปลูก ถ้าพบว่าดินยุบตัวเป็นแอ่งมีน้ำบริเวณโคนต้นให้พูนดินเพิ่ม

การทำร่มเงา ในระยะแรกของการปลูกสร้างสวน ควรทำร่มเงาพรางแสงแก่ต้นลองกอง

การตัดแต่งกิ่ง ต้นที่ปลูกด้วยเมล็ดโดยตรงจะมีทรงพุ่มสูงชะลูด การจัดการต่าง ๆ รวมทั้งการเก็บเกี่ยวทำได้ลำบาง จึงควรมีการตัดยอดเพื่อสร้างทรงพุ่ม เมื่อต้นลองกองสูงประมาณ 1 เมตร และเพื่อให้กิ่งลองกองที่แตกออกมาเป็นกิ่งมุมกว้าง ควรช่วยโน้มกิ่งโดยใช้เชือกผูกกิ่งแล้วโน้มถ่วงลงมาด้วยก้อนหินหรือวัตถุหนัก ๆ รวมทั้งควรตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรค กิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้าง กิ่งแขนงเล็ก ๆ ภายในทรงพุ่มออกเพราะกิ่งพวกนี้เป็นตัวใช้อาหารมากกว่าจะสร้างอาหาร ถ้าตัดออกก็จะทำให้ลองกองมีอาหารสะสมในต้นมากขึ้น แต่ต้องระวังอย่างตัดแต่งจนโปร่งมากเกินไปเพื่อรักษาความชื้นภายในทรงพุ่ม

การใส่ปุ๋ย เนื่องจากพื้นที่ปลูกลองกองส่วนใหญ่มีฝนตกชุก ดินมีการชะล้างสูง การจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดินจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ควรปฏิบัติ ดังนี้

 • ควรใส่ปุ๋ยหลังจากการตัดแต่งกิ่งและกำจัดวัชพืช
 • ควรหว่านปุ๋ยในบริเวณใต้ทรงพุ่มโดยรอง ห่างจากโคนต้นพอสมควรประมาณ 20-30 ซม. และพรวนดินกลบตื้น ๆ ซึ่งรากฝอยของลองที่ทำหน้าที่ดูดน้ำ และปุ๋ยนี้จะมีหนาแน่นบริเวณใกล้โคนต้นและน้อยลงเมื่อห่างโคนต้นออกไปยังชายพุ่ม
 • ควรใส่ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยคอกก่อนแล้วตามด้วยปุ๋ยเคมี ปริมาณที่ใส่ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของต้น โดยให้ยึดหลักว่า ใส่น้อยแต่บ่อยครั้ง

การใส่ปุ๋ยในปีที่ 1 หลังปลูก ควรใส่ปุ๋ยช่วงปลายฤดูฝน ดังนี้

 • ปุ๋ยคอก 5 กก./ต้น
 • ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 150-200 กรัมต่อต้น (ประมาณครึ่งกระป๋องนมข้น)

การใส่ปุ๋ยในปีต่อ ๆ ไป (ระยะที่ต้นลองกองยังไม่ให้ผลผลิต) ควรใส่ปุ๋ยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ ต้นและปลายฤดูฝน ดังนี้

 • ปุ๋ยคอก 15-50 กก.ต่อต้นต่อครั้ง
 • ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 0.5-3 กก.ต่อต้นต่อครั้ง โดยยึดหลักง่าย ๆ ว่าวัดจากโคนต้นมายังชายพุ่มเป็นเมตรได้เท่าไร คือ จำนวนปุ๋ยเคมีที่ใส่เป็นกิโลกรัมต่อครั้ง เช่น

  ระยะจากโคนต้นถึงชายพุ่ม 0.5 เมตร ใส่ปุ๋ย 0.5 กก.
  ระยะจากโคนต้นถึงชายพุ่ม 1.0 เมตร ใส่ปุ๋ย 1.0 กก.

การกำจัดวัชพืช ควรควบคุมวัชพืชโดยวิธีขุด ถาก ถอน หรือตัด พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เพราะต้นพืชยังเล็กอยู่ละอองสารเคมีจะไปทำให้เกิดความเสียได้ รวมทั้งการกำจัดวัชพืชจนหน้าไม่มีพืชปกคลุมอยู่เลยจะทำให้ดินศูญเสียความชื้น ซึ่งการปลูกพืชแซมหรือปลูกพืชคลุมดินจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันกำจัดโรคแมลง ควรตรวจสอบและทำการป้องกันกำจัดอย่างเหมาะสม ซึ่งศัตรูที่สำคัญที่สุด คือ หนอนชอนใต้ผิวเปลือก อาจพบเชื้อราและแมลงทำลายใบ กิ่ง และลำต้น ทำให้ต้นลองกองขาดความสมบูรณ์ได้

» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» พันธุ์
» การขยายพันธุ์
» การปลูก
» การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก
» การปฏิบัติดูแลลองกองในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว
» การเตรียมต้นลองกองให้พร้อมที่จะออกดอก
» การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก
» การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของลองกอง
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาช่อผลลองกอง
» วิธีการเก็บเกี่ยว
» โรคแมลงและการป้องกันกำจัด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย