เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกส้มโอ

กรมส่งเสริมการเกษตร

โรคของส้มโอ

โรคยางไหล

ลักษณะอาการ
มียางไหลออกมาตามรอยแตกของเปลือก กิ่งแห้ง
ใบมีอาการม้วนงอ ลำต้นแคระแกร็น
ส้มโอติดผลน้อย และต้นโทรมตายเร็ว

การป้องกัน
ระวังอย่างให้น้ำท่วมโคนต้นนาน ๆ
ให้เฉือนเปลือกไม้ส่วนที่เป็นแผลออกให้หมดแล้วนำมาเผาทำลาย
ทาแผลและราดบริเวณโคนต้นด้วยอาลีเอท อัตรา 40 - 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

โรครากเน่าและโคนเน่า

ลักษณะอาการ
ใบเหลืองเหี่ยวและร่วง กิ่งแห้งตายหรือตายทั้งต้น
รากเน่าและดึงออกได้ง่าย เนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลหรือดำ
ต้นทรุดโทรม ผลเหี่ยวเป็นสีเหลืองและร่วง

การป้องกัน
จะต้องปรับปรุงดินให้ร่วนซุยมีการระบายน้ำและอากาศได้ดี
ควรระวังการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย อย่าให้โดนรากหรือโคนต้น เพราะจะเกิดบาดแผล
เฉือนแผลที่เน่าออก นำไปเผาไฟทำลาย แล้วทาส่วนที่เฉือนออกด้วยสารฆ่าเชื้อรา หรือปูนแดง หรืออาลีเอท ในอัตรา 40 - 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคแคงเคอร์

ลักษณะอาการ
ที่ใบและผลจะเกิดเป็นแผลมีลักษณะฟูคล้ายฟองน้ำสีเหลืองอ่อน ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม แตกสะเก็ดขรุขระ นูนและแข็งตรงกลางเป็นรอยบุ๋ม มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผล
ที่กิ่งก้าน จะเกิดแผลรูปร่างไม่แน่นอน ไม่มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบ เมื่อต้นส้มโอเป็นโรคนี้รุนแรงจะทำให้ต้นแคระแกร็น กิ่งก้านแห้งตาย และทรุดโทรมอาจถึงตายได้

การป้องกัน
ป้องกันกำจัดแมลงปากกัดและซอนใบ ซึ่งเป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าทำลาย
ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค นำไปเผาทำลาย
ฉีดพ่นด้วยสเตรปโตมัยซินในรูปเกลือซัลเฟต ในระยะที่แตกใบอ่อน

โรคทริสเตซา

ลักษณะอาการ
เส้นใบเป็นขีดโปร่งใสสั้น ๆ ประกอบกับเป็นแต้มเหลือง รูปใบโค้งงอ บิดเบี้ยว ในหนาด้าน และชี้ตั้งขึ้น
ใบอ่อนจะมีขนาดเล็กสีเหลืองซีด บางครั้งยอดและใบอ่อนที่แตกออกมาจะเป็นกระจุก
เมื่อเปิดเปลือกของลำต้นหรือกิ่ง จะพบร่องเว้าบุ๋มลึกมีสีน้ำตาล ด้านในของเปลือกอาจจะมีหนามแหลมยื่นออกมา
หากส้มโอเป็นโรคนี้รุนแรง อาจทำให้ต้นโทรม

การป้องกัน
ใช้กิ่งพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ และปราศจากโรคนำไปปลูก
ป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนซึ่งเป็นแมลงพาหะโดยใช้สารเคมีเช่น คาร์บาริล มาลาไธออน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หากพบสัมที่เป็นโรคนี้แล้ว ควรตัดทิ้งหรือเผาทำลายเพื่อลดปริมาณและการระบาดของโรคนี้

โรคราดำ

ลักษณะอาการ
เกิดขึ้นกับใบ ผลและกิ่งก้านโดยจะสังเกตเห็นมีราดำหรือน้ำตาลขึ้นปกคลุมเกาะติดกันแน่นเป็นแผ่น
ทำให้ต้นส้มโอแคระแกร็น

การป้องกัน
ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคเผาทำลาย
ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อรา เช่น เบนโนมิล คาร์เบนตาซิม เป็นต้น

โรคกรีนนิ่ง

ลักษณะอาการ
ใบมีสีเหลืองจนถึงเหลือซีด แต่เส้นกลางใบและเส้นแขนงจะมีสีเขียว ส่วนมากจะพบกับใบอ่อน
เมื่อส้มเป็นโรคนี้ขนาดของใบจะเล็กลง ใบหนากว่าปกติ และปลายใบตั้งชี้ขั้น
ถ้าหากเป็นโรครุนแรง ใบแก่จะโค้งงอผิดปกติ ขนาดผลเล็กเมล็ดลีบ ผลมักร่วงก่อนกำหนด และจะพบกิ่งแห้งตายจากปลายยอด แล้วลุกลามไปทั้งต้น

การป้องกัน
คัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์ และปราศจากโรคไปปลูก
ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคนำไปเผาทำลาย
ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดส้ม หรือเพลี้ยไก่แจ้ ที่เป็นพาหะของโรคด้วยสารเคมี ได้แก่ คาร์บาริล
หากต้นส้มเป็นโรครุนแรงให้ขุด ถอน และเผาทำลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

» พันธุ์ส้มโอ
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» วิธีการปลูก
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» โรคของส้มโอ
» แมลงศัตรูส้มโอ
» การเก็บเกี่ยวและการขนย้าย
» ตลาดส้มโอ
» การปฏิบัติหลังจากเก็บเกี่ยว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย