เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกสตรอเบอรี่

การบรรจุและการขนส่งผลผลิต

เนื่องจากผลผลิตสตรอเบอรี่บอบช้ำง่าย โดยเฉพาะถ้าเส้นทางคมนาคมไกลและไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น การบรรจุผลสตรอเบอรี่จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เมื่อเก็บผลมาแล้วต้องคัดแยกคุณภาพ บรจุหีบห่อและส่งจำหน่ายให้เร็วที่สุด ภาชนะที่บรรจุต้องไม่มีส่วนที่แหลมคม ซึ่งจะทำให้ผลเสียหาย การวางผลจะต้องวางไม่เกินสองชั้น ถ้าพบว่ามีผลเสียควรคัดออกทันที เพื่อป้องกันผลข้างเคียงพลอยเน่าเสียตามไปด้วย การบรรจุหีบห่อผลสตรอเบอรี่ที่ดีต้องคำนึงถึงลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

  • มีความสวยงาม สะอาด เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
  • เป็นภาชนะที่เมื่อบรรจุผลแล้ว ผู้ซี้อสามารถมองเห็นคุณภาพของผลสตรอเบอรี่ได้
  • เป็นภาชนะที่สามารถป้องกันอันตรายของผลสตรอเบอรี่ได้เนื่องจากการบรรจุและขบวนการขนส่งจากแหล่งปลูกถึงผู้บริโภค
  • ทำการบรรจุผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป็นการเพิ่มแรงงานในการบรรจุมีความคงทนและราคาไม่แพงมากนัก

เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทยร้อน ภาชนะบรรจุต้องมีรูระบายอากาศ เพื่อป้องกันการสะสมไอน้ำและความร้อน

สำหรับระบบการบรรจุหีบห่อผลสตรอเบอรี่ในปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอน กล่าวคือ การจำหน่ายตามตลาดท้องถิ่นหรือขายส่งตลาดกรุงเทพฯ มักจะบรรจุในตะกร้าพลาสติกโปร่งทรงตื้น มีฝาปิด ใช้ใบสตรอเบอรี่ที่สะอาดตัดก้านออกแล้วผึ่งพอใบสลด เพื่อให้ปริมาณน้ำในใบลดลง ไม่ทำความเสียหายกับผลสตรอเบอรี่ รองสลับชั้นระหว่างผลสตรอเบอรี่เพื่อป้องกันการชอกช้ำระหว่างการขนส่ง หรือบรรจุในกล่องกระดาษ ซึ่งด้านบนเป็นพลาสติกใส ทำให้มองเห็นผลสตรอเบอรี่ภายในได้ชัดเจน ส่วนระบบของมูลนิธิโครงการหลวง จะบรรจุผลสตรอเบอรี่ลงในถาดโฟมหรือภาชนะพลาสติกเจาะรู โดยแต่ละถาดบรรจุผลสตรอเบอรี่ได้ประมาณ 250 กรัม การเรียงผลในถาดโฟมจะเรียงชั้นเดียว ส่วนภาชนะพลาสติกจะเรียง 2 ชั้น แล้วคลุมด้วยแผ่นพลาสติกพีวีซี.หนา 25 ไมครอน ดึงให้ตึง บรรจุถาดโฟมหรือภาชนะพลาสติกลงในกล่องกระดาษซึ่งบรรจุได้ 4 หรือ 8 ถาด เพื่อลดการกระทบกระเทือนของผล

» โรค แมลง และศัตรูพืช
» การป้องกันกำจัด การควบคุมโรคที่เกิดกับราก
» การใช้สารเคมีควบคุมโรคสตรอเบอรี่
» ศัตรูสตรอเบอรี่ที่สำคัญ
» การติดดอกออกผลและการเก็บเกี่ยว
» การบรรจุและการขนส่งผลผลิต
» บทบาทและความสำคัญของสตรอเบอรี่

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย