เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ระยะการเจริญเติบโตของทุเรียน

ปฏิทินทุเรียน

ระยะแก่-เก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว

 1. เก็บเกี่ยวผลที่แก่ตัวแล้ว โดยสังเกตจากลักษณะของผลและนับอายุ
 2. ตัดเหลือบริเวณปลิงของก้านผล แล้วส่งลงมาข้างล่างอย่างระมัดระวัง พยายามอย่าให้ผลทุเรียนตกกระแทกพื้น
 3. ไม่ควรวางผลทุเรียนบนพื้นดินในสวน เพื่อป้องกันการติดของเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคผลเน่า

การตัดแต่งกิ่ง

 1. หลังเก็บเกี่ยวเสร็จให้ตัดแต่งกิ่งทันที โดยตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้งตาย กิ่งน้ำค้าง รวมทั้งก้านผลที่ติดค้างอยู่ออกให้หมด ทารอยแผลด้วยปูนแดง หรือสารกำจัดเชื้อรา
 2. ควรทำการกำจัดวัชพืช เพื่อทำความสะอาดบริเวณสวน
 3. ขุดร่องรพบายน้ำ กรณีสวนที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง

การใส่ปุ๋ย

 1. หลังตัดแต่งกิ่งให้ใส่ปุ๋ยบำรุงดินด้วยสูตร 15-15-15 , 16-16-16 , 20-20-20 ร่วมกับปุ๋ยคอกอัตราขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่ม
 2. ควรปรับสภาพดิน เพื่อหลีกเหลี่ยงการเกิดโรคโคนเน่าด้วยสารปรับสภาพดินร่วมกับปุ๋ยคอก และเชื้อไตรโคเดอร์ม่า
 3. ทุเรียนที่มีสภาพทรุดโทรม ควรฉีดพ่นทางใบ เช่น ปุ๋ยเคมีสูตรทางด่วน 1-3 ครั้ง

ระยะแตกใบอ่อนและเจริบเติบโตทางใบ

 1. ควรเร่งให้มีการแตกใบอ่อนพร้อมกัน โดยใช้สูตร 15-0-0 หรือ 46-0-0 อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
 2. ควรมีการควบคุมใบให้สมบูรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมการออกดอก โดยฉีดพ่นปุ๋ยทางใบที่มีธาตุอาหารเสริม หรือปุ๋ยสูตรทางด่วน
 3. ควรระมัดระวังโรครากเน่า โคนเน่า
 4. หากฝนทิ้งช่วงในระยะนี้ ควรมีการในน้ำบ้าง

ระยะเตรียมต้นก่อนออกดอก

 1. ระยะนี้เป็นช่วงปลายฝน ควรมีการใส่ปุ๋ยเร่งการออกดอกโดยใส่ปุ๋ยสูตร 9-24-24 หรือ 8-24-24 หรือ 12-24-24
 2. ควรมีการดูแลรักษาใบทุเรียนให้สมบูรณ์ และมีการพ่นปุ๋ยทางใบบ้าง เมื่อเห็นว่าสภาพใบไม่สมบูรณ์พอ
 3. ควรระมัดระวังการแพร่ระบาดของมอดเจาะลำต้น กิ่ง
 4. ควรมีการตัดแต่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออก เพื่อให้ต้นโปร่ง
 5. ควรกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัด หลีกเหลี่ยงการใช้สารกำจัดวัชพืช

ระยะฟักตัว-สะสมอาหาร

 1. ควรมีการจัดการให้นำอย่างเหมาะสม
 2. ระยะเวลาการแพร่ระบาดของมอดทุเรียน ไรแดง
 3. หากทุเรียนออกดอกควรมีการตัดแต่งดอกปลายกิ่งออก หรือบริเวณที่ดอกมากเกินไป เพื่อลดการแก่งแย่งน้ำ อาหาร โดยพิจารณาสภาพความสมบูรณ์ของต้นเป็นสำคัญ
 4. หากเกษตรกรมีปฏิบัติทำทุเรียนออกดอกรุ่นหลัง ควรพิจารณาถึงสภาพดินฟ้าอากาศเป็นสำคัญ เพราะจะมีปัญหากระทบต่อการออกดอก และควรใส่ปุ๋ยเร่งการออกดอกด้วย

ระยะเริ่มออกดอก

การตัดแต่งดอก

 1. ตัดแต่งดอกให้เหลือดอกรุ่นเดียวในกิ่ง หรือไวด้อกไม่เกิน 2 รุ่นในต้นเดียวกัน เพื่อช่วยให้ติดผลดีขึ้น
 2. ถ้าดอกรุ้นแรกติดมากพอ ตัดดอกรุ่นหลังให้หมด
 3. ถ้าดอกมี 2 รุ่นเท่ากัน ให้ไว้ดอกรุ่นที่เมื่อมีผลติดแล้ว จะได้ราคาสูงเป็นหลัก
 4. ถ้าปริมาณดอกน้อยจำเป็นต้องไว้ดอก 2 รุ่น โดยให้ไว้ดอกรุ่นเดียวกันในกิ่งเดียวกัน
 5. สำหรับพันธุ์ชะนี ไม่ควรตัดแต่งดอกให้เหลือน้อยเกินไป เนื่องจากติดผลยาก

การให้น้ำ

 1. เมื่อทุเรียนออกดอก และเห็นดอกระยะไข่ปลามากพอแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำ การให้น้ำควรให้ทีละน้อย โดยให้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และลดปริมาณน้ำลงในช่วงดอกใกล้บาน
 2. ในช่วงนี้มักมีลมกรรโชกแรง ไม่ควรเว้นการให้น้ำ แต่ควรเพิ่มการให้น้ำมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันดอก ใบร่วง

การควบคุมศัตรูพืช

 1. การควบคุมไรแดง ควรสำรวจเป็นประจำ
 2. ควรพ่นน้ำเพิ่มความชื้นที่ใบและทรงพุ่ม เพื่อควบคุมการระบาดของไรแดง
 3. เมื่อมีลมกรรโชกแรง และอากาศแห้ง ควรพ่นน้ำให้ถี่ขึ้น
 4. ถ้าพบปริมาณสูงมาก ควบคุมด้วยสารโปรปาไจท์ชนิดผง หรือ เฮ็กซี่ไธอะซ๊อก

ระยะออกดอก-ผลอ่อน

 1. การให้น้ำ ในช่วงก่อนดอกบาน 7-10 วันจนถึงติดผลในระยะนี้ ลดการให้น้ำโดย ให้เพียง 70% ของการให้น้ำปกติ หลังจากนั้นให้เพิ่มการให้น้ำทีละน้อย ตามการเจริญเติบโตของผล
 2. การช่วยผสมเกสร เพื่อช่วยให้ทุเรียนติดผลดีขึ้น โดยใช้เกสรตัวผู้จากต้นที่ต่างพันธุ์กัน เตรียมเกสรตัวผู้เวลา หกโมงเย็นถึงทุ่มครึ่ง โดยคัดเฉพาะเกสรตัวผู้ที่มีละอองเกสรสีขาวเกาะอยู่ ทำการผสมเกสรตั้งแต่เวลา 19.30 น. โดยใช้พู่กันหรือแปรงขนอ่อนแตะละอองเกสรตัวผู้ ไปป้ายที่ยอดเกสรตัวเมียที่มีลักษณะกลมและมีเกสรเหลือง
 3. การให้น้ำว่าเพียงพอหรือไม่ ให้สังเกตก้านดอกเหี่ยว ยุบ หรือปลายเกสรแห้งแสดงว่าน้ำไม่พอ
 4. ระวังการแตกใบอ่อนระยะออกดอก จะทำให้ผลอ่อนร่วง
 5. ควรมีการบันทึกการบานของดอก เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยว
 6. ควรมีการตัดแต่งผลอ่อนที่ปลายกิ่งทิ้ง

ระยะกำลังเจริญเติบโต

การให้น้ำ

 • ควรมีการให้น้ำมากขึ้น 10% ของการให้ปกติ และให้สม่ำเสมอ

การใส่ปุ๋ย

 • หลังดอกบาน 60 วัน ให้ใสปุ๋ยทางดินสูตร 12-12-17-3 หรือ 4-16-24-4 อัตราขึ้นอยู่กับรัศมีทรงพุ่ม
 • ถ้าต้นขาดความสมบูรณ์ให้พ่นปุ๋ยทางใบ (ทางด่วน)

การตัดแต่งผล

 • ครั้งที่ 1 หลังดอกบาน 3-4 สัปดาห์ ตัดแต่งผลบิดเบี้ยว ผลปลายกิ่งออก ให้จำนวนผลมากกว่าที่จะเก็บไว้จริง 60-80% โดยให้เหลือกระจายตามกิ่งอย่างสม่ำเสมอ
 • ครั้งที่ 2 หลังดอกบาน 5-6 สัปดาห์ ตัดผลเล็ก หนามแดงออกทิ้ง
 • ครั้งที่ 3 หลังดอกบาน 7-8 สัปดาห์ ตัดผลก้นจีบ ผลขนาดเล็ก โดยเหลือผลไว้เท่ากับที่จะเอาไว้จริง
 • ให้ระมัดระวังอาจมีลมกรรโชกแรง ควรมีการค้ำ โยงกิ่ง ผล และให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

» ระยะใบเพสลาด
» ระยะใบแก่ ก่อนออกดอก
» ระยะดอกบาน ติดผล 2 สัปดาห์
» ระยะผลอ่อน-ผลแก่
» ปฏิทินทุเรียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย