เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ระยะการเจริญเติบโตของทุเรียน

ระยะใบแก่ ก่อนออกดอก

  1. กระตุ้นการแตกใบอ่อนให้พร้อมกันทั้งต้น ปฏิบัติเช่นเดียวกับในระยะใบอ่อน
  2. ควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ ปฏิบัติเช่นเดียวกับในระยะใบอ่อน
  3. ควบคุมเพลี้ยไฟ สำรวจ ตรวจนับเพลี้ยไฟและศัตรูธรรมชาติ 7 วัน/ครั้ง ประเมินประสิทธิภาพของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมเพลี้ยไฟ และเปอร์เซนต์ของผลที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายหลังการสำรวจตรวจนับทุกครั้ง ใช้ระบบน้ำเหวี่ยงหรือฉีดพ่นน้ำให้ทั่วทรงพุ่มในช่วงอากาศแห้งแล้ง เพื่อลดปริมาณเพลี้ยไฟ
  4. ควบคุมไรแดง โรครากเน่าโคนเน่า โรคราใบติด และวัชพืช ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับระยะใบเพสลาด
  5. บำรุงต้น ใบให้แข็งแรง และกระตุ้นตาดอก ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 อัตรา 2 กก./ต้น
  6. กระตุ้นการแตกตาดอก และเพิ่มปริมาณตาดอก ใช้โปแตสเซียมไนเตรด(KNO3)อัตรา 200 กรัม + สารสกัดจากสาหร่ายทะเล 40 มล. + ยูนิเลท 5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่กิ่ง
  7. จัดการน้ำ ให้น้ำ 1.5-2 มม./ต้น/วัน

» ระยะใบเพสลาด
» ระยะใบแก่ ก่อนออกดอก
» ระยะดอกบาน ติดผล 2 สัปดาห์
» ระยะผลอ่อน-ผลแก่
» ปฏิทินทุเรียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย