เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ศุภโชค

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรที่สูง กองส่งเสริมพืชสวน

ศุภโชคเป็นไม้ยืนต้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pachira Aquatica มีชื่อสามัญ Malabar Chestnut , Guyana Chestnut , Saba Nut

ถิ่นกำเนิด ศุภโชคเป็นต้นไม้แถบทวีปอเมริกาใต้ มีมากในตอนใต้ของประเทศแม็กซิโก , ตอนเหนือ ของประเทศบราซิล หมู่เกาะฮาวาย และตอนใต้ของประเทศฟอร์ริดา

ศุภโชคเป็นไม้ยืนต้นโตเร็ว ทรงพุ่มขนาดกลาง เป็นพืชทนต่อความแห้งแล้งได้ดี และเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาตลอดปี สามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย

ศุภโชคมีระบบรากใหญ่ และลึกเหมาะสำหรับที่จะส่งเสริมปลูกเป็นพืชในเชิงอนุรักษ์ต้นน้ำ

เมล็ดของศุภโชค เป็นนัทชนิดหนึ่งมีรสชาติอร่อย สามารถรับประทานได้ทั้งดิบ และนำไปแปรรูป โดยอบ,ทอด, ต้ม การนำมาแปรรูป สะดวกกว่านัท ชนิดอื่นเช่น มะคาเดเมียหรือมะม่วงหิมพานต์ผลผลิต เมื่อนำมาแปรรูป จำหน่ายได้ในราคาระหว่าง 300-600 บาท/กก.

สรรพคุณของต้นศุภโชค

  • ยอดดอกอ่อน, ดอก = นำไปรับประทานเป็นผัก
  • เมล็ด = ประกอบอาหารหวาน,คาว,ของว่าง
  • ลำต้น(เนื้อไม้)=ใช้ทำส้นรองเท้าผู้หญิ
  • เปลือกลำต้น=ใช้ทำเยื่อกระดาษ
  • ราก=ต้มเป็นยาแก้กระเพาะ

ลักษณะทั่วไปของศุภโชค

ศุภโชคเป็นพืชในเขตร้อนและขึ้นได้ดีในเขตที่มีอากาศอบอุ่น ทนต่อสภาพแห้งแล้ง

ใบ มีลักษณะเป็นใบติดกัน 1 ก้านใบจะมีใบ ประมาณ 5-7 ใบ ใบมีความเงาเป็นมันสีเขียวเข้ม

ลำต้น ขนาดความสูงเมื่อโตเต็มที่ ประมาณ 15 ฟุต ทรงพุ่มกว้าง 2-3 เมตร. จะแตกกิ่งเป็นชั้นๆขึ้นไป ลำต้นศุภโชคเป็นไม้เนื้ออ่อน

ดอก ช่อศุภโชคจะมีลักษณะเป็นฟู่สีขาว ยาวประมาณ 5 - 8 ซม.มีกลิ่นหอมมากเวลากลางคืน ในช่วงเดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม

ต้น ศุภโชคจะออกดอกติดผลมากที่สุดในรอบปี ส่วนในเดือนอื่นๆ ศุภโชคจะทะยอยออกดอกตลอดปี30

ผลและเมล็ด

ศุภโชค เป็นผลไม้ที่มีผลรวม มีเปลือกแข็ง ลักษณะผลคล้ายนุ่น แต่ศุภโชคจะมีผลสั้น และค่อนข้างกลมกว่านุ่น ผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-4 นิ้ว มีความยาวของผลประมาณ 6-8 นิ้ว 1 ผล เมล็ด ประมาณ 12-15 เมล็ด อายุตั้งแต่ติดผลจนถึงผลแก่ เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 70-90 วัน เมื่อผลแก่จัดเปลือกของศุภโชคจะดีดตัวเปิดออกเมล็ดข้างในจะล่วงลง ใต้ต้น

เมล็ด สามารถรับประทานดิบได้รสชาดคล้าย ถั่วลิสง แต่หากนำไปทอด หรืออบรสชาดจะอร่อย กรอบ หอม มัน เหมือนนัทอื่นๆ

ผลตอบแทนและลู่ทางการตลาด

ต้นเล็ก ทำไม้กระถางจำหน่าย ราคาเริ่มต้นจากกระถางละ 250 บาท เป็นต้นไป ราคาแล้วแต่ขนาดและทรงต้นที่นำไปถักเปีย 3,5,7,9 ต้น
เมล็ด นำไปแปรรูปจำหน่ายราคากิโลกรัมละ 350 - 500 บาท จำนวนต้น/ไร่ ปลูก 6x6 เมตร 1 ไร่ ปลูก 36 ต้น ผลผลิตต่อต้น/ไร่ เมื่ออายุ 3 ปี เฉลี่ย 5 กก./ต้น 1 ไร่ ได้ผลผลิต 180 กก.
ทำไม้กระถาง 1 ผลมีเมล็ด 12-15 เมล็ด เมล็ด 1 กิโลกรัมมีเมล็ด 300-380 เมล็ด 1 ไร่ = 1,750 เมล็ด นำไปเพาะถักเปียปลูกในกระถาง 7 ต้น/กระถาง ได้ 250 กระถาง เลี้ยง 1 ปี จำหน่ายกระถางละ 300 บาท เกษตรกรจะมีรายได้ประมาณ 75,000 บาท/ไร่

ศักยภาพการผลิตศุภโชค

1. เป็นไม้โตเร็ว
2. ไม่มีศัตรูรบกวน
3. ผลผลิตตรงกับความต้องการ
4. ผลตอบแทนค่อนข้างสูง
5. ขบวนการแปรรูปง่ายไม่ยุ่งยาก

ปัญหาข้อจำกัด

1. ขาดแหล่งพันธุ์ในประเทศ

  • เนื่องจากพันธุ์ในประเทศมีอยู่ 4 จุดใหญ่ (เท่าที่ทราบ)
  • อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ,อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย , จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 3 จังหวัด เป็นแหล่งเพาะต้นกล้าถักเปียใส่กระถาง จำหน่าย

2. อำเภอบางมะผ้า

จังหวัดแม่ฮ่องสอน แปรรูปผลผลิต คาดว่าจะส่งเสริมให้ เกษตรกรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ คงต้องหาเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ เพราะแหล่งเพาะพันธุ์ในประเทศไม่เพียงพอ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย