เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

สละ

ชมรมผู้ปลูกสละจันทบุรี

การเก็บเกี่ยว

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

 • นับอายุผล ควรเก็บเกี่ยวเมื่อผลสะละมีอายุประมาณ 37 สัปดาห์ หลังดอกบาน (ประมาณ 9 เดือน) จะได้ผลสะละที่มีรสหวานอมเปรี้ยว
 • สังเกตสีเปลือก จะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลไหม้เป็นสีน้ำตาลแดง ผิวเปลือกแตกเป็นลายคล้ายเกล็ดงูชัดเจน
 • บีบผลแล้วรู้สึกว่านิ่ม เนื่องจากมีความแน่นเนื้อน้อยลง เมื่อทดสอบปลิดผลจะหลุดออกจากขั้วได้ง่าย
 • ทดสอบรสชาติโดยการชิม เป็นวิธีที่แน่นอนที่สุด โดยควรชิมในแต่ละกระปุกก่อนเก็บเกี่ยวเพราะในแต่ละกระปุกจะสุกแก่ไม่พร้อมกัน

วิธีการเก็บเกี่ยว

 • ใช้กรรไกรหรือมีดมีคมตัดกระปุกสะละทีละกระปุกวางในเข่งหรือตะกร้าพลาสติก ระมัดระวังอย่าให้ผลหลุดร่วง
 • ขนถ่ายจากแปลงไปยังโรงเรือนคัดบรรจุ (Packing House) ด้วยความระมัดระวัง

วิทยากรหลังการเก็บเกี่ยว

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

 • คัดเลือกโดยตัดแต่งผลที่ลีบและเน่าเสียออก
 • ทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด
 • คัดแยกคุณภาพก่อนการจำหน่าย จะทำให้ได้ราคาดีกว่าการจำหน่ายคละ
 • บรรจุลงเข่ง หรือตะกร้าพลาสติกที่บุด้วยวัสดุป้องกันการชอกช้ำระหว่างขนส่ง เช่น ใบตอง กระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

การเก็บรักษาผลผลิตและการบรรจุ

 • อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษา คือ 15 องศาเซลเซียส อายุของสะละที่สามารถเก็บรักษาได้นานที่สุด คือ 37 สัปดาห์ หลังดอกบาน โดยเก็บได้ 28 วัน เมื่อนำออกมา จากห้องเย็นยังมีอายุการวางจำหน่ายได้อีก 3 วัน โดยคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง

การขนส่ง

 • เตรียมการเรื่องตลาดรับซื้อและยานพาหนะในการขนส่งไว้ล่วงหน้า
 • ขนส่งด้วยความระมัดระวังอย่าให้กระแทกกระเทือนเพราะ จะทำให้ผลหลุดร่วงหรือชอกช้ำ

» พันธุ์
» การปลูก
» การดูแลรักษา
» สุขลักษณะและความสะอาด
» ศัตรูของสะละ และการป้องกันกำจัด
» แมลงที่สำคัญและการป้องกันกำจัด
» คำแนะนำการใช้สารป้องกันจำกัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
» การเก็บเกี่ยว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย