เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ฝรั่งไร้เมล็ด

แมลง

แมลงวันทอง

แมลงวันทองจะวางไข่ที่ใต้ผิวฝรั่งสุก ตัว่อนที่ฟักจากไข่จะเจริญเติบโตโดยการกินเนื้อฝรั่งเป็นอาหาร ลูกฝรั่งจะอ่อนนิ่ม และทำให้ผลร่วงชาวสวนควรทำการห่อผลตอนที่ผิวยังไม่แข็ง มีสีเขียว ใช้ถุงพลาสติกห่อผล เจาะรูให้น้ำไหลออกด้วย ควรห่อ 2 ชั้น โดยชั้นนอกเป็นถุงพลาสติก ชั้นในเป็นถุงหรือกระดาษหนังสืพิมพ์ เพื่อให้ถุงพลาสติกคงรูป ไม่ทำให้ถุงพลาสติกแนบกับผิวฝรั่งเพราะจะทำผิวฝรั่งไหม้ได้
คำแนะนำในการควบคุมแมลงวันทอง คือ ฉีดพ่นสารเคมี มาลาไทออน ชื่อการค้าก็คือ มาลาแฟน 83% ซี.อี. 280 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ถ้าใช้โปรตีนไฮโรไลเซท 800 ซีซีง ผสมกับสารดังกล่าวฉีดพ่นเป็นเหยื่อพิษเพื่อกำจัดแมลงระยะตัวเต็มวัยหรือใช้สาร โซนาร์ ป้ายทาบริเวณต้นฝรั่งเมื่อแมลงวันทองมาเกาะจะตายทันที

เพลี้ยแป้ง

มักพบตามใบ่อ่อน กิ่งอ่อนและช่อดอกเพลี้ยจะดูดกินน้ำเกลี้ยง ทำให้พืชกิ่งที่ถูกทำลาย เหี่ยวเฉาผิดรูปร่าง ทำให้ผลผลิตลดลง มดเป็นพาหะในการนำเพลี้ยไปดูดกินในส่วนต่าง ๆ ของพืช การกำจัดเริ่มด้วยการทำลายมดหรือฉีดพ่นสารเคมี รีบาวด์ อัตรา 20 - 30 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร

» การปลูกและการดูแลรักษา
» การขยายพันธุ์ฝรั่ง
» ข้อดีและข้อเสียของฝรั่งไร้เมล็ด
» โรคและแมลงของฝรั่งไร้เมล็ด
» แมลง
» สรุปสูตรการให้ปุ๋ย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย