เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ฝรั่งไร้เมล็ด

ข้อดีและข้อเสียของฝรั่งไร้เมล็ด

ข้อดีเนื่องจากฝรั่งไร้เมล็ดทำให้สามารถรับประทานได้ทั้งผลและอีกอย่าง คือ เวลาส่งเข้าโรงงาน หรือไปแปรรูปจะไม่มีปัญหาเรื่องการคัดแยกเมล็ดออก ส่วนข้อเสียคือฝรั่งไร้เมล็ดจะมีรสอมเปรี้ยว รูปทรงยาวไม่สวย ไม่เป็นที่นิยมชลอการเก็บเกี่ยวได้ไม่นาน หรือเมื่อแก่เต็มที่จะมีรสชาติไม่ดี ดังนั้นข้อแนะนำในการเก็บควรเก็บเกี่ยวก่อนแก่เต็มที่เล็กน้อยเพื่อจะได้รสชาติที่ดีขึ้น

อนาคตฝรั่งบริโภคสดที่สำคัญได้แก่ ประเทศในเอเซีย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บูรไน ฮ่องกง และตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตามฝรั่งสดตลาดยังไม่ขยายใหญ่เพราะเหตุผลที่ว่า ตลาดจำกีดอยู่ในประเทศแถบเอเซียและลักษณะการบริโภคฝรั่งสดเป็นของว่างมากกว่าการบริโภคฝรั่งแปรรูป อนาคตการส่งอกฝรั่งยังมีปัญหาในเรื่องแมลงวันทองซึ่งต่างประเทศมีความเข้มงวดในเรื่องนี้มาก

การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากฝรั่งมีหลายรูปแบบ ที่สำคัญคือ

1.เนื้อฝรั่งเข้มข้นบรรจุกระป๋อง
2.น้ำฝรั่งแท้บรรจุกระป๋อง
3.น้ำฝรั่งใส

คุณสมบัติของฝรั่งที่เหมาะแก่การแปรรูป คือ ผลจะต้องมีขนาดใหญ่ เนื้อหนา และการที่ฝรั่งไม่ มีเมล็ดย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อการแปรรูปในอนาคตเป็นอย่างมาก

» การปลูกและการดูแลรักษา
» การขยายพันธุ์ฝรั่ง
» ข้อดีและข้อเสียของฝรั่งไร้เมล็ด
» โรคและแมลงของฝรั่งไร้เมล็ด
» แมลง
» สรุปสูตรการให้ปุ๋ย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย