เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มะพร้าวอ่อน

ศัตรูมะพร้าว

ด้วงแรด

จะกัดกินยอดมะพร้าวทำให้ใบมะพร้าว ขาดเป็นริ้ว ๆ รูปสามเหลี่ยมต่อมาทางมะพร้าวจะหักพับลงทำให้มะพร้าวโทรม หรือตายได้

การป้องกันกำจัด

ใช้สารพวกคาร์โบฟูรานโรยบริเวณโคนทางมะพร้าวประมาณ 3 ทาง นับจากยอดลงมาใช้สารพวกโมโนโครโตฟอสกับมะพร้าวที่มีลำต้นสูง ยากต่อการขึ้นไปทำความสะอาดหรือพ่นยา โดยใช้สารนี้ฉีดเข้าทางลำต้นประมาณ 15-20 ซีซี. เดือนละ 1 ครั้งควรใช้ดินน้ำมันอุดรูหลังจากฉีดเสร็จ วิธีนี้ต้องงดการเก็บผลเป็นเวลา 30 วัน หลังจากฉีดสารเข้าต้น

ด้วงงวงหรือด้วงไฟ

ตัวหนอนจะกัดกินส่วนอ่อนของมะพร้าว เช่น ยอดอ่อนหรือโคนมะพร้าว ทำให้ มะพร้าวแคระแกร็น ใบหดสั้น ใบอ่อน ร่วงหล่น คอมะพร้าวเน่า และตายในที่สุด

การป้องกันกำจัด

ใช้ดินน้ำมันอุดหรือทารอยแผลที่เกิดขึ้น และพรวนดิน ถมโคนมะพร้าวอย่าให้รากลอยใช้สารเคมีพวกคลอร์เดน ผสมกับทรายหรือขี้เลื่อยใส่ตามยอดมะพร้าวหรือรูที่พบ ด้วงทำลาย

» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» การปลูกมะพร้าว
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» ศัตรูมะพร้าว
» การเก็บเกี่ยวมะพร้าว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย