เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

การเลี้ยงไหม

การจำหน่ายผลผลิตไหม

เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมในปัจจุบันมีการจำหน่ายผลผลิตไหมอยู่ 2 ชนิด คือ เส้นไหมและรังไหม

การจำหน่ายเส้นไหม เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมพันธุ์ไทยลูกผสม จะทำการเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตเส้นไหมจำหน่าย ให้แก่ตลาดในท้องถิ่นและศูนย์รับซื้อเส้นไหมประจำจังหวัด ปัจจุบันราคาของเส้นไหมที่ผลิตในประเทศไทย เกษตรกรจะจำหน่ายได้ในราคาดังนี้

  • เส้นไหม 1 ราคาโดยประมาณ 700-750 บาท/กิโลกรัม
  • เส้นไหม 2 ราคาโดยประมาณ 550-650 บาท/กิโลกรัม
  • เส้นไหม 3 ราคาโดยประมาณ 350-450 บาท/กิโลกรัม

การจำหน่ายรังไหม เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ จะทำการเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตรังไหม จำหน่ายให้แก่โรงงานสาวไหม ปัจจุบันมีราคาประมาณ 90-100 บาท/กิโลกรัม ในการจำหน่าย เกษตรกระจะต้องระมัดระวังในเรื่องการขนส่งรังไหมและการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง ควรจะบรรจุรังไหมลงถุงผ้าหรือถุงมุ้งเขียวน้ำหนักประมาณ 10-15 กิโลกรัม/ถุง เพื่อกันการกระแทกและหลีกเลี่ยงการเกิดรังเสียในระหว่างการขนส่ง จะช่วยเกษตรกรจำหน่ายรังไหมได้ในราคาสูง

» การเตรียมการก่อนการเลี้ยงไหม
» ไข่ไหม
» การเก็บรังไหม
» โรคและแมลงศัตรูไหม
» อุปกรณ์การเลี้ยงไหม
» วงจรชีวิตของตัวไหม
» วิธีเลี้ยงไหม
» การจำหน่ายผลผลิตไหม
» แมลงและศัตรูอื่น ๆ ที่สำคัญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย