เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การเสริมรากลำไย

ลำใยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศชนิดหนึ่ง เป็นที่นิยมบริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพราะรสชาติดีมีคู่แข่งน้อย นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับการทำลำใยกระป๋อง และการทำลำไยอบแห้ง เป็นต้น

ในช่วงที่ลำไยออกดอกติดผล เกษตรกรชาวสวนลำไยมักประสบปัญหาต้นลำไยหักโค่นล้ม ทำความเสียหาย เนื่องจากต้นลำไยที่ปลูกส่วนใหญ่ปลูกด้วยกิ่งตอน ไม่มีรากแก้ว ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนมีพายุลมแรง ชาวสวนต้องดูแลเอาใจใส่โดยการใช้ไม้ค้ำยัน เพื่อป้องกันต้นหักโค่นล้าและรักษาผลผลิต ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและอีกปัญหาหนึ่งคือ การปลูกลำไยจากกิ่งตอนหรือกิ่งทาบพันธุ์ดี จะเจริญเติบโตตามปกติแต่ลำต้นจะไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากไม่มีรากแก้ว ดังนั้นการเสริมรากลำไยจะทำให้ต้นเติบโตแข็งแรงมากขึ้น มีรากแก้วช่วยหาอาหารได้มากขึ้นเป็นการเพิ่มผลผลิตและป้องกันการโค่นล้ม

การเสริมรากลำไย นับว่าเป็นวิธีการทีแก้ปัญหาการหักโค่นล้มของลำไยได้ดี เพราะมีระบบรากแก้วช่วยยึดลำต้น และช่วยหาอาหาร ทำให้ต้นลำไยโตเร็วทำให้ผลผลิตสูง และวิธีการเสริมรากลำไยก็ทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก

ขั้นตอนใหญ่ ๆ ในการเสริมรากลำใยมีดังนี้

  1. เตรียมอุปกรณ์ เช่น มีดตอนกิ่ง พลาสติกหรือเชือกฟางสำหรับพันกิ่ง กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
  2. เตรียมต้นลำไยพันธุ์ดีและต้นรากที่เพราะจากเมล็ด
  3. นำมาปลูกใกล้กันแล้วทำการเสริมราก

วิธีการเสริมรากลำไย มีดังนี้

  1. ปลูกต้นรากที่จะใช้เสริมรากโดยเพาะจากเมล็ดที่มีขนาดโตเท่าแท่งดินสอ ปลูกให้ใกล้กับต้นพันธุ์ดี ห่างกันประมาณ 10 นิ้ว ปลูก 2-3 ต้น รอบตันพันธุ์ดี
  2. เฉือนเปลือกต้นพันธุ์ดี โดยให้แผลมีขนาดเท่าต้นรากที่จะทำการเสริม
  3. เฉือนเปลือกต้นรากเหนือดิน ประมาณ 10 นิ้ว
  4. โน้มต้นรากมาประกบต้นพันธุ์ดี โดยให้รอยแผลทั้งสองประสานกันพอดี
  5. พันพลาสติกหรือเชือกฟางทับให้แน่น ทิ้งไว้ประมาณ 2 เดือน เมื่อเห็นว่าเนื้อที้งสองประสานติดกันดีแล้ว จึงแกะพลาสติกหรือเชือกฟางออก
  6. ตัดยอดต้นรากที่นำมาเสริมออก

ลำไยต้นหนึ่งสามารถทำการเสริมรากได้มากกว่า 3-5 รากก็ได้ ซึ่งทำวิธีการเดียวกัน แต่ข้อสำคัญคือ การปาดแผลบริเวณที่เสริมรากอย่าให้ตำแหน่งตรงกันปาดให้ขึ้นบนบ้าง ลงล่างบ้าง ทำโดยรอบลำต้น

เพื่อจะให้การเสริมรากลำไยได้ผลดี ข้อสำคัญที่สุดก็คือ ต้องพันพลาสติกหรือเชือกฟางให้แน่นเพื่อให้เนื้อของต้นพันธุ์ดีและต้นรากประสานกันสนิท และควรทำการเสริมรากในช่วงฤดูฝน เพราะเป็นระยะที่ต้นไม้เจริญเติบโต

จะเห็นได้ว่าการเสริมรากลำไยมีเทคนิควิธีการง่าย ๆ เพียงแต่มีอุปกรณ์และรู้ถึงวิธีการปฏิบัติ ก็สามารถทำได้ นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะก้าวไกลเพียงใดก็ตาม หากเกษตรกรชาวสวนฝึกฝนจนชำนาญและนำไปปฏิบัติย่อมเกิดผลดี สามารถเพิ่มผลผลิตได้มาก และเมื่อฝึกฝนจนชำนาญ สามารถออกไปรับจ้างเสริมรากให้สวนอื่น ๆเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย