เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ดัชนีการเก็บเกี่ยวมังคุดเพื่อการส่งออก

มังคุด เป็นผลไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้มีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ การเก็บเกี่ยวผลมังคุด ควรใช้เครื่องมือช่วยสอยผลมังคุดโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถต่อด้ามไม้ไผ่ให้ยาว 3 -4 เมตร ไม่ควรใช้วิธีอื่นที่ทำให้ผลร่วงหล่น ซึ่งผลมังคุดจะซ้ำ และเสียหาย เมื่อผลออกสู่ตลาดปลายทาาง การเก็บเกี่ยวควรเลือกดำเนินการกับผลที่มีวัยเหมาะสมที่สุดต่อการใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผลที่เริ่มมีสายเลือด หรือมีการเปลี่ยนสี โดยมังคุดทั้ง 2 วัยนี้ เป็นระยะที่เหมาะสำหรับตลาดที่อยู่ห่างไกล โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศเพื่อผลมังคุดมีสีม่วง ซึ่งเป็นวัยที่รับประทานได้นั้น ก็เป็นวัยที่เหมาะสมกับตลาดภายในประเทศ โดยทั่วไป แต่ละผลมักจะมีเมล็ดสูงสุดไม่เกิน 3 เมล็ด ผลขนาดเล็กมาก อาจไม่มีเมล็ดเลย

เนื้อมังคุดที่เห็นเป็นเนื้อสัมผัสมุ่ม รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย รสชาติอร่อย และมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน ผลมังคุดที่มีเปลือกสีม่วงเข้มหรือม่วงดำอยู่ในวัยที่ 5 ซึ่งเป็นผลที่มีคุณภาพเหมาะต่อการรับประทานให้อร่อยมากที่สุด

ในเรื่องของขนาดผลที่มีผลกระทบต่อคุณภาพหรือไม่นั้นจากตัวเลขที่ศึกษาไว้ แสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปขนาดของผลมังคุดไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพในการรับประทาน หรือขนาดเล็กมักจะดีกว่าหรือไม่มีเมล็ดเลย โดยน้ำหนักเนื้อมังคุด มีค่าต่างกันราว 1 % ในขนาดต่าง ๆ กัน (ตารางที่ 1) ทำให้การบริโภคเป็นไปโดยสะดวกโดยเฉพาะผลจิ๋ว เพราะมักจะไม่มีเมล็ด ยกเว้นบางท่านที่นิยมรับประทานมังคุดที่มีเมล็ด

อุณหภูมิที่เหมาะต่อการเก็บรักษาผลมังคุด คือ 13 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ควรบรรจุผลในถุงพลาสติกเจาะรู ถ้าเก็บรักษาผลมังคุดไว้ในสภาพเหาะสมแล้ว ก็จะได้มังคุดที่มีสภาพดี อยู่ได้ถึง 4 สัปดาห์

วัยของผลมังคุดสำหรับการเก็บเกี่ยว (กวิศร์ วานิชกุล และสุรพงษ์ โกสิยะจินดา, 2522 และ สุรพงษ์ โกสิยะจินดา,2530) แต่ละวัย (วันที่ 1 ถึง 4) มักจะ มีระยะเวลาแตกต่างกันอยู่หนึ่งวัน ทั้งนี้อุณหภูมิในเขตร้อน (28 - 33 ซ.)

วัยต่างๆ ของผลมังคุด

วัยที่ 0
ลักษณะผล สีเขียวตองอ่อน
คุณภาพของผล สีเขียวตองอ่อนทั้งผล เป็นผลอ่อนเกินไปห้ามเก็บเกี่ยวโดนเด็ดขาด เพราะคุณภาพด้วยมาก

วัยที่ 1
ลักษณะผล ผลมีสายเลือด (เกิดจุดแต้มหรือประสีม่วงแดง)
เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว แต่ยังไม่เหมาะสมต่อการบริโภค เพราะเนื้อยังติดเปลือก แต่เหมาะต่อการส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ผลมังคุดนี้ใช้บริโภคภานใน 4 วันหลังการเก็บเกี่ยว (ณ อุณหภูมิเขตร้อน)

วัยที่ 2
ลักษณะผล ผลมีการเปลี่ยนสีเป็นน้ำแดงเรื่อ ๆ
คุณภาพของผล ผลมีสีน้ำตาลแดงเรื่อ ๆ เกือบทั้งผล ผลในระยะนี้จะต้องทำการเก็บเกี่ยวให้หมด ไม่ควรปล่อยให้ผลติดกับเกินวัยมากกว่านี้

วัยที่ 3
ลักษณะผล ผลสีน้ำตาลแดง
คุณภาพของผล ผลระยะนี้อาจจะใช้บริโภคได้แต่เปลือกยังมียางสีเหลืองอยู่บ้าง

วัยที่ 4
ลักษณะผล ผลมีสีแดง
คุณภาพของผล ระยะนี้ใช้บริโภคได้

วัยที่ 5
ลักษณะผล ผลมีสีม่วงเข้มหรือม่วงดำ
คุณภาพของผล เป็นระยะที่เหมาะต่อการรับประทานให้มีรสอร่อยมากที่สุด ผลมังคุดวัยนี้จะมีสภาพที่เหมาะสมต่อการรับประทาน อยู่ได้ประมาณ 10 วัน ถ้ามีการเก็บรักษาไว้ ณ อุณหภูมิห้องอย่างถูกต้อง

อ้างอิง

  • คู่มือดัชนีการเก็บเกี่ยวมังคุด : ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา
    ห้องปฏิบัติการพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว
    ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดร. สุรพงษ์ โกสิยะจินดา คู่มือดีชนีการเก็บเกี่ยวมังคุด ภาค
    วิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย