เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

อาหารจากหน่อไม้ฝรั่ง

กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

        หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชผักที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าพืชอื่นหลาชนิดประกอบกับมีแนวโน้มการส่งออกต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหน่อขาว ทั้งในรูปผลผลิตสดและอาหารแปรรูป เช่นหน่อไม้ฝรั่งบรรจุขวด น้ำหน่อไม้ฝรั่งบรรจุกระป๋อง เป็นต้น แต่การบริโภคภายในประเทศแล้วนิยมบริโภค ส่วนที่เป็นหน่อเขียว แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงคิดค้นและรวบรวมตำราอาหารจากหน่อไม้ฝรั่งขึ้น โดยเป็นอาหารที่ประกอบอาหารจากหน่อเขียว เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจให้รู้จักประกอบอาหาร และบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากยิ่งขึ้น และหวังว่าเอกสารนี้จะให้ประโยชน์สมดังวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น


หน่อไม้ฝรั่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Asparagus-officinalis เป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกา ในประเทศไทยมีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งกันมานานแล้ว แต่เพิ่งจะมีผู้สนใจและนิยมปลูกกันมากไม่นานมานี้เอง แหล่งปลูกที่สำคัญในประเทศไทย คือ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ชลบุรี เพชรบูรณ์ และนนทบุรี
หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่เราใช้หน่ออ่อนเป็นอาหาร โดยจะทำการเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ 10 เดือนขึ้นไป ซึ่งการเก็บหน่อทำได้ 2 วิธี

การเก็บหน่อขาว

ถ้าต้องการตัดเป็นหน่อขาวก็เลือกหน่อที่โผล่พ้นดินขึ้นมายาวประมาณ 1 เซนติเมตรคุ้ยดินรอบ ๆ หน่อออก แล้วใช้มีดคมตัดตรงโคนหน่ออย่างระมัดระวัง หน่อไม้ฝรั่งชนิดขาวนิยมรับประทานกันแถบยุโรปในรูปต่าง ๆ เช่น หน่อไม้ฝรั่งบรรจุกระป๋อง ครีมซุป สลัด เป็นต้น

การเก็บหน่อเขียว

หน่อเขียวเป็นหน่อชนิดที่ใช้บริโภคสด จะเก็บเกี่ยวเมื่อหน่ออ่อนแทงหน่อพ้นดินมาประมาณ 15-22 เซนติเมตร โดยนิยมใช้มือถอนหรือหักหน่อ

หน่อไม้ฝรั่งที่เก็บเกี่ยวมาแล้วควรบริโภคทันที ถ้าเก็บไว้นานโดยไม่แช่น้ำจะเกิดเสี้ยนและยอดบานออก ดังนั้นควรแช่โคนในถาดน้ำตื้น จึงสามารถเก็บไว้นานประมาณ 6 ชั่วโมง ถ้าเก็บในระยะเวลานานกว่านั้นต้องเก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 0-3 องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์ 85-90% จะเก็บได้นาน 10-20 วัน ไม่ควรแช่น้ำแข็ง เพราะจะเสื่อมคุณภาพเร็ว

การเลือกซื้อหน่อไม้ฝรั่ง ควรเลือกซื้อหน่อที่ยังอ่อน ลำต้นแน่นตรง หน่อต้องสด ปราศจากโรคและแมลง รอยช้ำ แตกหัก ปราศจากเนื้อเยื่อที่แข็ง-แก่

หน่อไม้ฝรั่งสามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้งต้มและผัด เช่น ผัดกับเนื้อสัตว์ ต้มจืด แกงส้ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมรับประทานเป็นผักสลัด ผักจิ้ม เช่น สลัดหน่อไม้ฝรั่งเทมปุระ และยังนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมได้อีก เช่น หน่อขาวบรรจุกระป๋องน้ำหน่อไม้ฝรั่งบรรจุกระป๋อง ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นที่นิยมบริโภค ในต่างประเทศ จึงเป็นแนวทางที่จะส่งผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งไปจำหน่ายได้เป็นอย่างดี
หน่อไม้ฝรั่งก่อนจะนำมาประกอบอาหารควรมีขั้นตอนการเตรียมดังนี้

 1. ล้างทำความสะอาดส่วนที่สกปรกออก
 2. แยกส่วนที่สามารถรับประทานได้ โดยการใช้มือหักจากส่วนยอดลงมา ถ้าหักแล้วมีลักษณะอ่อน เปราะหักง่าย แสดงว่าอ่อนใช้ทำอาหารได้ ( ไม่ควรใช้มีดตัดจะทำให้ไม่รู้ความแก่-อ่อน )
 3. ส่วนของหน่อไม้ฝรั่งที่แก่ หักไม่ออกควรเก็บไว้ทำเป็นน้ำหน่อไม้ฝรั่ง

คุณค่าทางโภชนาการของหน่อไม้ฝรั่งในส่วนที่บริโภคได้ 100 กรัม

รายการอาหารจากหน่อไม้ฝรั่ง

 • ผัดพริกขิงหมูกับหน่อไม้ฝรั่ง
 • ซุปหน่อไม้ฝรั่ง
 • ต้มจืดหน่อไม้ฝรั่งกับเต้าหู้ขาว
 • หน่อไม้ฝรั่งต้มกะทิปลาเค็ม
 • แกงส้มหน่อไม้ฝรั่ง
 • แกงเลียง
 • ยำสามรส
 • ยำสาวเหนือ
 • ยำหน่อไม้ฝรั่งทรงเครื่อง
 • ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับหน่อไม้ฝรั่ง
 • ข้าวราดหน้าไก่หน่อไม้ฝรั่งถั่วแดง
 • สลัดทรงเครื่อง
 • หน่อไม้ฝรั่งผัดกะทิ
 • ผัดสามสี
 • หน่อไม้ฝรั่งหลายรส
 • ผัดเต้าหู้หน่อไม้ฝรั่ง
 • หน่อไม้ฝรั่งผัดเปรี้ยวหวาน
 • หน่อไม้ฝรั่งปลากุเลาเค็ม
 • ผัดสี่สหาย
 • ไก่ผัดหน่อไม้ฝรั่ง
 • เทมปุระหน่อไม้ฝรั่ง
 • น้ำหน่อไม้ฝรั่ง

อ้างอิง

 • ทวีวัฒน์ แสงสว่าง. การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง. นิตยสารชาวเกษตร,ปีที่ 4 ฉบับที่ 32 มกราคม 2527,วรวุฒิการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
 • ศรีสมร คงพันธุ์, มณี สุวรรณผ่อง. อาหารหลายรส. คณะคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, อักษรสัมพันธ์,กรุงเทพฯ.
 • หนังสือนานาอาหาร, โครงการอาหารโรงแรม. อาเซี่ยนโปรโมชั่น จำกัด. รุ่งศิลป์การพิมพ์(1977),กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ 2.
 • อนามัย, กรม. กองโภชนาการ. ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กินได้ 100 กรัม, กรกฏาคม 2521.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย