เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

» การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่าย
» การเลี้ยงอูฐ
» การเลี้ยงกระต่าย
» การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
» การเลี้ยงห่าน
» การเลี้ยงนกอีมู
» การเลี้ยงเป็ด
» การปรับปรุงการเลี้ยงแม่โค โดยใช้คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต
» โรคที่สำคัญในโคนม
» การเลี้ยงโคนมสำหรับเกษตรกร
» การเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อและโคแรกเกิดถึงหย่านม
» การให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์
» การให้อาหารโคเนื้อและการจัดการทุ่งหญ้า
» ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกร
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» ข้อแนะนำในการใช้วัคซีนเกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้
» โรคพี อาร์ อาร์ เอส
» การตรวจสอบคุณภาพน้ำนม
» การทำหญ้าแห้ง
» การทำหญ้าหมัก
» เมื่อสัตว์เกิดโรคระบาดเกษตรกรควรทำอย่างไร
» หญ้ากินนีสีม่วง
» สุขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์
» การเลี้ยงและการควบคุมโรคไก่พื้นเมือง
» การตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น
» ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร
» ยอดอ้อยอาหารหยาบทดแทนในฤดูแล้ง
» คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก
» การเลี้ยงกวาง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย