เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงกวาง

พันธุ์กวาง

พันธุ์กวางที่เหมาะสมนำมาเลี้ยง ควรเป็นกวางที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศได้ดี และเป็นกวางที่มีขนาดตัวใหญ่ให้ผลผลิตเขาใหญ่มีน้ำหนักมาก สำหรับข้อมูลทางวิชาการด้านพันธุ์ที่เหมาะสมกับการจัดการเลี้ยงในประเทศว่าพันธุ์ใดที่ผลผลิตสูงนั้นยังไม่มีรายงาน อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2538 กลุ่มงานสัตว์เล็ก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ได้ขอรับการสนับสนุนพันธุ์กวางต่างๆ จากองค์การสวนสัตว์ และนำเข้ากวางบางพันธุ์เพื่อศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในด้านการจัดการ ต้นทุน และผลตอบแทนด้านการตลาดพันธุ์กวางที่น่าสนใจได้แก่

พันธุ์ กวางป่า, กวางม้า

ชื่อสามัญ Sambar deer
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cervus uniculor
ส่วนสูง 140-160 ซม.
น้ำหนัก 185-260 กก.
ระยะอุ้มท้อง 240 วัน
ฤดูกาลผสม ตลอดปี

พันธุ์ เนื้อทราย

ชื่อสามัญ Hog deer
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cervus porcinus
ส่วนสูง 65-72 ซม.
น้ำหนัก 70-110 กก.
ระยะอุ้มท้อง 240 วัน
ฤดูกาลผสม ตลอดปี

พันธุ์ กวางรูซ่า

ชื่อสามัญ Rusa deer
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cervus timorensis
ส่วนสูง 110 ซม.
น้ำหนัก 102 กก.
ระยะอุ้มท้อง 233 วัน
ฤดูกาลผสม ตลอดปี

พันธุ์ กวางดาว

ชื่อสามัญ Chital deer
ชื่อวิทยาศาสตร์ Axis axis
ส่วนสูง 75-97 ซม.
น้ำหนัก 75-100 กก.

พันธุ์ กวางชีก้า, กวางญี่ปุ่น

ชื่อสามัญ Sika deer
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cervus nippon
ส่วนสูง 65-109 ซม.
น้ำหนัก 45-80 กก.
ระยะอุ้มท้อง 222-240 วัน
ฤดูกาลผสม มค.-มิย.

พันธุ์ กวางแดง

ชื่อสามัญ Red deer
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cervus elaphus
ส่วนสูง 120-150 ซม.
น้ำหนัก 95-300 กก.
ระยะอุ้มท้อง 233 วัน
ฤดูกาลผสม พค.-มิย.

พันธุ์ กวางฟอลโล

ชื่อสามัญ Fallow deer
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dama dama
ส่วนสูง 100 ซม.
น้ำหนัก 50-80 กก.
ระยะอุ้มท้อง 226-230 วัน
ฤดูกาลผสม กย.-พย.

พันธุ์ กวางวาปิติ

ชื่อสามัญ Wapiti deer
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cervus canadensis
ส่วนสูง 140-150 ซม.
น้ำหนัก 200-450 กก.
ระยะอุ้มท้อง 249-262 วัน
ฤดูกาลผสม กย.-ตค.

หมายเหตุ ฤดูการผสมพันธุ์และตกลูกในประเทศไทยอยู่ในระหว่างการศึกษา

» การจัดการเลี้ยงกวาง
» ความหนาแน่นในการเลี้ยงกวาง
» การให้อาหารกวาง
» พันธุ์กวาง
» ผลผลิต ราคาจำหน่าย และการตลาด
» การลงทุน
» ข้อจำกัดบางประการ
» โรคที่พบในกวาง
» การป้องกันโรค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย