เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อและโคแรกเกิดถึงหย่านม

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

การเลี้ยงดูลูกโคหลังคลอด

ในการเลี้ยงลูกโคเนื้อเราจะปล่อยให้ลูกกับแม่อยู่อย่างอิสระซึ่งต่างกับโคนมซึ่งต้องแยกลูกออกจากแม่หลังคลอด 3-5 วัน ในระยะแรก ๆ ลูกยังไม่แข็งแรงพอ ไม่ควรปล่อยหากินไกล ๆ ควรให้อยู่บริเวณใกล้ ๆ กับคอกหรือขังไว้จนกว่าลูกจะแข็งแรงดีจึงปล่อยออกไปในแปลงหญ้าที่ไกลออกไปได้ คอยสังเกตดูความผิดปกติต่าง ๆ ของแม่และลูกอยู่ตลอด ระยะนี้หากแปลงหญ้าไม่สมบูรณ์พอควรเสริมอาหารข้นที่มีโปรตีนประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ ใส่รางไว้ สูตรอาหารง่าย ๆ มีดังนี้

  • รำ 60 ส่วน
  • ปลายข้าว 28 ส่วน
  • กากถั่ว 10 ส่วน
  • เกลือ 1 ส่วน
  • กระดูก 1 ส่วน

เมื่อลูกโคมีอายุได้ 1-2 เดือนจะเริ่มกินหญ้า และกินนมแม่อยู่ในระยะ 4-5 เดือน กระเพาะรวมของลูกโคจะทำงานได้เต็มที่ ทำให้ย่อยอาหารต่าง ๆ ได้สมบูรณ์ขึ้น ลูกโคจะเจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงนี้ผู้เลี้ยงต้องถ่ายพยาธิไส้เดือนให้แก่ลูกโค ให้ครั้งแรกเมื่ออายุ 2 เดือนและถ่ายซ้ำทุก ๆ 6 เดือน จะทำให้ไม่อ่อนแอโตเร็วขึ้น

» อวัยวะสืบพันธุ์ของโคตัวเมีย
» เลือกวิธีผสมพันธุ์โคแบบใดดี
» การตั้งท้อง
» อาหารแม่โคอุ้มท้อง
» การคลอด
» อาการผิดปกติหลังคลอด
» การเลี้ยงดูลูกโคหลังคลอด
» การหย่านม
» การเลี้ยงดูแม่โค
» การทำเครื่องหมายโค
» การทำลายเขาโค
» การตอนโค
» การเลี้ยงดูโครุ่นที่อย่านมแล้ว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย