เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อและโคแรกเกิดถึงหย่านม

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

อาหารแม่โคอุ้มท้อง

แม่โคระหว่างอุ้มท้อง จะต้องได้รับอาหารอย่างเพียงพอ ที่จะใช้การอุ้มท้อง และเพื่อสร้างน้ำนมให้ลูกกิน ลูกโคจะมีเปอร์เซ็นต์รอดจนถึงอายุหย่านมและมีน้ำหนักแรกคลอดได้มากเพียงใด ขึ้นอยู่กับแม่โคในระยะนี้ได้รับอาหารและการเลี้ยงดูดีเพียงใด ถ้าได้รับอาหารไม่เพียงพอ ลูกโคย่อมอ่อนแอตัวเล็กหรือมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ ทำให้เปอร์เซ็นต์การตายของลูกโคก่อนหย่านมมากขึ้น

ในช่วงนี้อาหารหลักของแม่โค คือหญ้า อาหารหยาบ แต่ถ้าหญ้ามีไม่เพียงพอก็จำเป็นที่จะต้องให้อาหารข้นเพิ่มเติมแก่โค ควรดูแลแม่โคโดยใกล้ชิด ภายในทุ่งหญ้าควรมีร่มไม้ให้โคได้เป็นที่พักร้อนหากไม่มีร่มเงาธรรมชาติก็ต้องสร้างเป็นเพิงไว้รวมทั้งต้องมีน้ำให้โคกินได้สะดวกด้วย

ในบริเวณแปลงหญ้าที่มีหญ้าขึ้นสมบูรณ์ ไม่มีเห็บหรือมีน้ำขังชื้นแฉะ บริเวณทุ่งหญ้าก็เหมาะที่จะเป็นที่คลอดของโคได้ การคลอดในแปลงหญ้ามีข้อดีคือ โอกาสที่ลูกโคจะติดเชื้อโรคมีน้อยกว่าการคลอดในคอก แต่ถ้าสภาพแปลงหญ้าชื้นแฉะและมีเห็บมาก ควรให้โคมาคลอดในคอกจะดีกว่า ทำให้ดูแลโคใกล้ชิดได้สะดวกขึ้น

การให้โคกินหญ้าในแปลงหญ้านั้น อาจให้โคหากินได้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเลยก็ได้ ถ้าหากไม่ต้อนโคเข้าคอกในตอนเย็น ต้องมีรางอาหารใส่อาหารข้นให้กินด้วย แต่ถ้าเลี้ยงแบบไล่เข้าคอกในตอนเย็นก็ให้อาหารข้นในคอกในตอนเย็นทีเดียว

บริเวณที่ใกล้ ๆ กับรางอาหารในคอก สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ก้อนแร่ธาตุซึ่งต้องวางไว้ให้โคกินหรือเลียได้ตลอดเวลา พร้อมกับมีน้ำให้โคกินด้วย

ปริมาณความต้องการอาหารหยาบที่แม่โคต้องการในช่วงอุ้มท้องนั้นอาจจะแตกต่างกันตามความเจริญเติบโตของลูกโคในท้องคือในช่วง 3 เดือนแรกของการอุ้มท้อง แม่โคยังคงมีความต้องการปกติ 3 เดือนต่อมาจะมีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ในช่วง 3 เดือนสุดท้าย แม่โคจะต้องได้รับอาหารเต็มที่ เพื่อจะให้ได้ลูกที่สมบูรณ์ต่อไป

ในกรณีที่เลี้ยงโคไว้หลายตัว อาจแยกเลี้ยงตามลักษณะความต้องการอาหารก็ได้ เช่น แม่โคอุ้มท้องแต่ผอม แยกเลี้ยงแปลงหนึ่งแล้วให้อาหารตามความต้องการหรือประมาณวันละ 2.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว แม่โคอุ้มท้อองที่ร่างกายปกติ จะใช้อาหาร 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว แม่โคที่อุ้มท้องมีลูกติดควรให้ได้รับอาหารเพิ่มมากขึ้น

ปริมาณอาหารเสริมหรืออาหารข้นที่ให้ในกรณีแปลงหญ้าไม่สมบูรณ์อาหารควรมีโปรตีนไม่ต่ำกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ ให้วันละ 1.5 กิโลกรัมต่อตัว

การให้อาหารในช่วงโคท้อง อาจเป็นผลเสียได้เช่นกัน คืออาจทำให้ลูกในท้องตัวใหญ่เกินปกติแม่โคอ้วนมีไขมันสะสมอยู่ในช่วงกระดูกเชิงกรานมาก ทำให้เปลืองอาหารโดยไม่จำเป็น อาจทำให้ลูกที่คลอดมาคลอดยากด้วย

ขณะแม่โคท้องไม่ควรทำให้กระทบกระเทือนต่อการอุ้มท้องเช่นไล่ต้อนให้โคตื่นกระโดดข้ามคูน้ำหรือผ่านช่องแคบ ๆ การจับโคล้มเพื่อทำวัคซีนหรือชั่งน้ำหนักควรจับโคตรึงในซองควรทำด้วยความระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดต้องระวังเพราะยาบางชนิดอาจทำให้โคแท้งลูกได้

» อวัยวะสืบพันธุ์ของโคตัวเมีย
» เลือกวิธีผสมพันธุ์โคแบบใดดี
» การตั้งท้อง
» อาหารแม่โคอุ้มท้อง
» การคลอด
» อาการผิดปกติหลังคลอด
» การเลี้ยงดูลูกโคหลังคลอด
» การหย่านม
» การเลี้ยงดูแม่โค
» การทำเครื่องหมายโค
» การทำลายเขาโค
» การตอนโค
» การเลี้ยงดูโครุ่นที่อย่านมแล้ว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย